Czyczerski zastępcą, Szarek skarbnikiem w Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki

Józef Czyczerski i Bogusław Szarek Józef Czyczerski i Bogusław Szarek

27 i 28 czerwca odbyło się Walne Zabranie Delegatów Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ  „Solidarność”.

W wyniku wyborów przewodniczącym Rady został wybrany: Jarosław Grzesik. Zastępcą przewodniczącego został mi.in Józef Czyczerski, a skarbnikiem Bogusław Szarek.

Skład Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ  „Solidarność” 
w kadencji  2018-2022

Przewodniczący KSGiE: Grzesik Jarosław
Zastępcy przewodniczącego: Boiński Marek, Czyczerski Józef, Hutek Bogusław, Ilnicki Wojciech, Kucharewicz Dariusz
Skarbnik: Szarek Bogusław
Sekretarz: Rutkowski Roman
Członek Prezydium: Kłysz Stanisław

Członkowie: Andrzejewski Stanisław, Brudziński Roman, Dróżdż Joanna, Ferdyn Marek, Gawęda Jerzy, Gawlik Adam, Jelonek Jan, Kozlowski Sławomir, Lewandowski Andrzej, Matuszak Grzegorz, Piskała Leszek, Stefaniak-Gnyp Barbara, Syposz Bogdan, Zaborowski Tomasz.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com