Poroszewski i Witek z Krzyżami Wolności i Solidarności

W Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył dr Andrzej Drogoń. Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu w swoim przemówieniu podkreślił, że działalność opozycyjna w latach 80-tych ubiegłego wieku obejmowała różne środowiska m.in. robotników, inteligentów i studentów, ale wszystkich łączyła wiara w prawdę. Przypomniał także, że uroczystość wręczenia odznaczeń zbiegła się w czasie z 35. rocznicą wizyty Jana Pawła II w stolicy Dolnego Śląska. Dr Drogoń przytoczył słowa z kazania Papieża Polaka na Partynicach: „Cały naród polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się na prawdzie. Owszem, cały naród polski musi odzyskać to zaufanie w najszerszym kręgu swej społecznej egzystencji. Jest to sprawa zupełnie podstawowa. Nie zawaham się powiedzieć, że od tego właśnie – od tego przede wszystkim: od zaufania zbudowanego na prawdzie – zależy przyszłość Ojczyzny. Trzeba centymetr po centymetrze i dzień po dniu budować zaufanie – i odbudowywać zaufanie – i pogłębiać zaufanie!”.

Osoby odzaczone w imieniu Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka przywitał Damian Mrozek.

Z Regionu Zagłębie Miedziowe Krzyże otrzymali: Andrzej Poroszewski i Stanisław Witek.

Andrzej Tadeusz Poroszewski w 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącym Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach KGHM w Lubinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem strajku w ZG „Rudna”, a następnie został  przewodniczący Zakładowego Komitetu Strajkowego, później przewodniczącym Międzyzakładowego KS „S”.
Stracił pracę i był poszukiwany listem gończym. 14 kwietnia 1982 r. został aresztowany, po czym skazany za  kierowanie strajkiem w ZG „Rudna” na dwa lata więzienia w zawieszeniu. 20 lipca 1982 r. był ponownie aresztowany, oskarżony o utworzenie i kierowanie nielegalną strukturą. W latach 1982–1984 kolportował wydawnictwa  podziemne. Do 1989 r. był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

Stanisław Zbigniew Witek od 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Okręgowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze. Po wprowadzeniu stanu wojennego, m.in.  organizował sieć kolportażu wydawnictw podziemnych, uczestniczył w akcjach plakatowych i zbiórkach pieniężnych dla osób represjonowanych. Był wielokrotnie zatrzymywany. 3 września 1982 r. został aresztowany za udział w manifestacji zorganizowanej w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Jaworze, a następnie 
skazany na trzy miesiące więzienia. W 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego „S” w Jaworze.

Źródło: IPN Wrocław, Fot: IPN, Janusz Wolniak

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com