Wybory władz Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty w Złotoryi

21 lutego br. odbyło się Międzyzakładowe Zebranie Członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Złotoryi, podczas którego na przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej wybrano Małgorzatę Skowronek (na zdjęciu). W skład Komisji weszli również: Małgorzata Bartkowska, Katarzyna Ludynia, Edyta Mularczyk i Marzena Smolarczyk.

W skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej weszli: Artur Baliński, Renata Fuchs i Mariola Mąkowska.

Na elektorów do wyboru delegata na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wybrano: Artura Balińskiego, Katarzynę Ludynię, Edytę Mularczyk, Joannę Pacynę, Małgorzatę Rojek-Wielgus i Małgorzatę Skowronek.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się wybierając na przewodniczącą Renatę Fuchs.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Krzysztof Sarapata.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com