Wybory władz w OM w Faurecia Legnica S A

17 lutego br. Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Faurecia Legnica S A w Legnicy wybrało:

  • Antoniego Skalskiego na przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej (na zdjęciu),
  • Mariusza Michalskiego, Mariusza Piwowarskiego, Michała Sochę, Marcina Sucholeta, Marzenę Wanielistę i Wiesława Zienkiewicza na członków Komisji Międzyzakładowej,
  • Norberta Bartosika, Krzysztofa Burczyńskiego, Marka Karpinę, Czesława Kurnytę, Bartosza Lewandowskiego, Marikę Woźniak i Magdalenę Zeler na członków Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej.

Wybrano również elektorów do wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” – zostali nimi: Norbert Bartosik, Daniel Boryniec, Tadeusz Długosz, Marek Karpina, Mariusz Piwowarski, Antoni Skalski i Marzena Wanielista.

Po zakończeniu zebrania wyborczego ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna wybierając na swego przewodniczącego Norberta Bartosika.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com