Chcemy Konstytucji dla pracowników!

Konferencja „Układy zbiorowe pracy drogą do społecznej gospodarki rynkowej”. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zorganizowała konferencję nt. układów zbiorowych pracy. To kontynuacja sierpniowej debaty „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit”. Dziś punktem wyjścia do dyskusji jest artykuł 20 ustawy zasadniczej, mówiący o społecznej gospodarce rynkowej. Po konferencji zapraszamy na debatę ekspertów. 

W konferencji uczestniczy Bogdan Orłowski przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziwoe NSZZ „Solidarność”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com