Krzyże Wolności i Solidarności dla działaczy z Regionu Zagłębia Miedziowego

30 sierpnia 2017 roku w Hotelu Europa w Lubinie o godzinie 18.00 odbędzie się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczy prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. 

Lista osób odznaczonych:

•    Szymon Kanigowski
•    Zbigniew Korczowski
•    Tadeusz Józef Madziarczyk
•    Mirosław Młodecki
•    Adam Myrda
•    Robert Raczyński
•    Aniela Sakwa
•    Jan Sugalski (pośmiertnie)
•    Wojciech Swakoń
•    Jan Zdzisław Tabor
•    Krystyna Zawadzka

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności odbędzie się w ramach oficjalnych obchodów 35. Rocznicy Zbrodni Lubińskiej.

Wojciech Swakoń

Wojciech Swakoń w latach 1981–1985 był działaczem Niezależnego Związku Studentów na Politechnice Wrocławskiej, współzałożycielem i redaktorem pisma tegoż ugrupowania pt. „Na Indeksie” oraz kolporterem podziemnych wydawnictw. W 1985 r. związał się z Ruchem Wolnych Demokratów we Wrocławiu oraz Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. W latach 1985–1990 współpracował z Regionalnym Komitetem Strajkowym NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, a także był współtwórcą i redaktorem podziemnego pisma pt. „Gazeta Lubińska”. W latach 1988–1989 działał w Porozumieniu na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „S”.

Zbigniew Korczowski

Zbigniew Korczowski od 1980 r. był członkiem NSZZ ,,Solidarność” w Zakładach Górniczych „Lubin” w Lubinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował strajk okupacyjny w macierzystym zakładzie pracy. W latach 1982–1983 drukował podziemne pismo pt. „Zagłębie Miedziowe”/,,Solidarność Zagłębia Miedziowego”. 31 VIII 1982 r. współorganizował i uczestniczył w pokojowej manifestacji w Lubinie. 23 II 1983 r. został aresztowany, a następnie skazany za działalność opozycyjną na karę pozbawienia wolności, którą odbywał do 27 X 1986 r. w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a następnie w Zakładzie Karnym w Łęczycy i Strzelinie. W latach 1987–1989 m.in. współorganizował manifestacje w rocznice zbrodni lubińskiej, zbierał składki na działalność związkową i pomoc represjonowanym.

Mirosław Młodecki

Mirosław Młodecki od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Górniczych „Lubin” w Lubinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował strajk okupacyjny w macierzystym zakładzie pracy. 23 II 1983 r. został aresztowany, a następnie skazany za działalność opozycyjną na karę pozbawienia wolności, którą odbywał do 27 III 1986 r. w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, Łęczycy i Strzelinie. W 1986 r. m.in. związał się z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie oraz kolportował wydawnictwa podziemne. W latach 1988–1989 był członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „S” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń Rud w Lubinie.

Adam Myrda

Adam Mydra od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Budowy Kopalń (ZBK) w Lubinie. W dniach 14–17 XII 1981 r. był uczestnikiem strajku okupacyjnego na Szybie Rudna Główna, w Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach. Od 1982 r. był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” w ZBK i kolporterem podziemnych wydawnictw. 16 VIII 1985 r. został aresztowany i do 28 XI 1985 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Legnicy i Wrocławiu, a następnie został skazany za działalność opozycyjną na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Jan Sugalski

Jan Sugalski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Górniczych (ZG) „Polkowice” w Polkowicach. W dniach 14–17 XII 1981 r. był współorganizatorem strajku w ZG „Polkowice”, członkiem Zakładowego Komitetu Strajkowego, a następnie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w ZG „Rudna”. 20 XII 1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym (AŚ) w Lubinie i Wrocławiu, gdzie przebywał do 21 I 1982 r. W latach 1982–1989 był członkiem Tymczasowej Podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” w ZG „Polkowice”, a od 1984 r. członkiem Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Zagłębia Miedziowego. W dniach 13 IV–31 VII 1985 r. został ponownie aresztowany i osadzony w AŚ w Legnicy i Wrocławiu. W latach 1988–1989 był członkiem Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „S” Zagłębia Miedziowego.

Robert Raczyński

Robert Raczyński w latach 1982–1987 był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kolporterem podziemnych wydawnictw. W latach 1987–1989 był współpracownikiem redakcji podziemnego pisma pt. „Gazeta Lubińska” oraz uczestniczył w inicjatywach podejmowanych przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. Od IV–VI 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „S” w Lubinie.

Krystyna Zawadzka

Krystyna Zawadzka w latach 1984–1989 zajmowała się drukiem i kolportażem ulotek i podziemnych wydawnictw. W skutek prowadzonej działalności opozycyjnej, została zatrzymana i od 12 IV do 10 VII 1985 r. osadzona w Areszcie Śledczym w Legnicy i Zakładzie Karnym we Wrocławiu. 9 I 1986 r. została skazana na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. W latach 1986–1989 angażowała się w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. Od 1988 brała udział w odbudowie struktur NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie.

Aniela Sakwa

Aniela Sakwa w latach 1982–1989 wraz z mężem Stanisławem była działaczką ponadzakładowych podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” tj. Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego przy ZG „Rudna”, Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Województwa Legnickiego oraz Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Zagłębia Miedziowego. Ponadto w latach 1982–1989 była członkiem Solidarności Walczącej. W podziemnych strukturach „S” była łączniczką oraz zajmowała się kolportażem wydawnictw podziemnych.

Jan Zdzisław Tabor

Jan Zdzisław Tabor od 1980 był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Robót Górniczych (ZRG) w Lubinie. W dniach 14–17 XII 1981 r. był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego na Szybie Zachodnim w ZG „Rudna” w Polkowicach. 23 XII 1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a następnie 24 II 1982 r. skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. W latach 1982–1986 był m.in. współzałożycielem i członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” w ZRG i kolporterem wydawnictw podziemnych. W latach 1985–1986 był redaktorem i organizatorem druku podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny ZRG”.

Tadeusz Józef Madziarczyk

Tadeusz Józef Madziarczyk od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Robót Górniczych (ZRG) w Lubinie. W latach 1982–1987 był współpracownikiem, a następnie do 1989 r. członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” ZRG w Lubinie. 31 VIII 1982 r. uczestniczył w pokojowej manifestacji w Lubinie. Od 1983 r. do 1987 r. pełnił funkcję kuriera przewożącego wrocławskie wydawnictwa podziemne. W latach 1985–1986 był autorem artykułów zamieszczanych m.in. w „Biuletynie Informacyjnym” ZGR w Lubinie. W 1988 r. współorganizował i uczestniczył w strajku w ZRG w Lubinie, a następnie był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego NSZZ „S”.

Szymon Kanigowski

Szymon Kanigowski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Górniczych „Lubin” w Lubinie. W okresie od 16 XII 1981 r. do 26 II 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. W latach 1983–1989 uczestniczył w akcjach protestacyjnych upamiętniających zbrodnię lubińską.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com