Klub SIP – Ochrona wzroku

17 lutego 2016 r. odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie członków Klubu SIP. W programie znalazły się takie sprawy jak: omówienie kwestii ochrony wzroku podczas pracy i obowiązujących w tym zakresie norm, prezentacja wyrobów firmy Uvex przez Tomasza Szmuca przedstawiciela Uvex Safety Polska Sp. z o.o. w Większycach, przypomnienie o obowiązujących kryteriach przy występowaniu o wyróżnienia i nagrody z zakresu bhp i dyskusja o tematach spotkań Klubu w bieżącym roku. Spotkanie poprowadził Wojciech Zawadzki Regionalny Koordynator ds. BHP, a uczestniczyli w nim społeczni inspektorzy pracy z:  Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, Urzędu Skarbowego w Lubinie, i Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 20 kwietnia.

Klub SIP Ochrona wzroku (13)Klub SIP Ochrona wzroku (9)Klub SIP Ochrona wzroku (8)Klub SIP Ochrona wzroku (6)Klub SIP Ochrona wzroku (12)Klub SIP Ochrona wzroku (5)Klub SIP Ochrona wzroku (3)Klub SIP Ochrona wzroku (4)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com