25 lat temu powstał Region Zagłębie Miedziowe

Podczas IV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” podjęto uchwałę o wystąpieniu organizacji zakładowych województwa legnickiego z Regionu Dolny Śląsk. Postanowiono utworzenie własnej struktury regionalnej – Zagłębie Miedziowe (z siedzibą w Legnicy). Decyzja ta została zatwierdzona przez Komisję Krajową 3 października 1990 roku. 

W skład 24 osobowego  Zarządu Regionu weszli: Wiesław Bogacki, Krzysztof Chraplewski, Józef Czyczerski, Jan Gaca, Władysław Grocki, Roman Gwóźdź, Józef Janus, Piotr Jaszcza, Zbigniew Karczowski, Zbigniew Kuźniar, Marian Krzemiński, Zbigniew Lipowski, Włodzimierz Mederski, Halina Morar, Adam Myrda, Bogdan Nuciński, Mariola Prokopowicz, Krzysztof Rusiecki, Kazimierz Skowron, Jan Skowroński, Marek Smyk, Jacek Swakoń, Zdzisław Szneler, Stanisław Tarnowski.

Pierwszym przewodniczącym Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” został Wojciech Lica (na zdjęciu z roku 1990).

W skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej weszli: Danuta Czerwińska, Marta Gaweł, Stanisław Kąkola, Jerzy Osiecki, Tadeusz Wasik, Franciszek Witkowski i Wanda Zapisek.

Wojciech Lica rok 1990

 

 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com