Śp. Jacek Franczuk

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci naszego Kolegi śp. Jacka Franczuka

4 kwietnia br. zmarł śp. Jacek Franczuk, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. 27 stycznia 1982 r. aresztowany z art. 48 pkt 2 Dekretu o stanie wojennym za malowanie farbą na murze Huty Miedzi „Głogów II” w Żukowicach napisów takich jak: „PZPR mordercy”, „Solidarność” znak Polski walczącej” i osadzony w areszcie śledczym we Wrocławiu, a od 26 lutego 1982 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. 6 kwietnia 1982 r. skazany wyrokiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego na dwa lata więzienia. 25 lutego 1983 r. zwolniony na podstawie postanowienia o przedterminowym zwolnieniu, wydanym przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.

Od 21 marca bieżącego roku Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Hucie Miedzi Głogów (wcześniej od 2002 r. z-ca przewodniczącego KM).

Od 2002 roku delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe.

Członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Rodzinie i Bliskim  wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci naszego Kolegi, w imieniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, składa przewodniczący Bogdan Orłowski.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com