Będą pieniądze dla działaczy opozycji antykomunistycznej. 31 sierpnia wchodzi w życie znowelizowana ustawa przyznająca nieco ponad 400 złotych miesięcznie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym w okresie PRL

Wartę honorową przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki pełnią koleżanki i koledzy z Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie: Marian Foremny, Zofia Nocek, Edward Nocek, Marian Bajger, Władysław Szewczyk, Krzysztof Jarząb, Marta Gunia. Ich służba potrwa 24 godziny.

Uwaga! Wnioski należy składać po wejściu ustawy w życie. Złożenie wniosku przed 31 sierpnia br. spowoduje wydanie decyzji negatywnej i opóźni możliwość ponownego złożenia wniosku w 2017 roku.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” negatywnie oceniła propozycję Rady Ministrów wzrostu wynagrodzenia minimalnego i waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w 2018 r.

Wzywamy PiS do aktywnego dialogu z seniorami Solidarności, dla których poważna dyskusja jest spełnieniem ich oczekiwań o państwie demokratycznym