Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego właśnie przez rząd. Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą bezpieczniejsze – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Koordynatorem działań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

22 505 11 11 – DEDYKOWANA INFOLINIA

Za pomocą infolinii seniorzy połączą się z konsultantem, który zbierze od nich informacje i dane. Następnie będą one przekazane do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące uwagi do poselskiego projektu ustawy KP PSL-KUKIZ15 z dnia 23.01.2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

https://www.youtube.com/watch?v=mvjEGZvouno

Spotkanie Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” z wiceministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem.

Spotkanie odbyło się w Łodzi 5 marca 2020 roku.

videorelacja

 

 

 

 

 Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" deklaruje poparcie i zaangażowanie w kampanię prezydencką Andrzeja Dudy.

Źródło:  tysol.pl:   fot. Marcin Żegliński, Tygodnik Solidarność

 Piotr Duda o 40-leciu powstania Solidarności: "Chcemy to wydarzenie pokazać całemu światu"

Opublikowano dnia 13.01.2020