RADA REGIONALNEJ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW

 

Przewodniczący

Andrzej Grabowski

Wiceprzewodniczący

Danuta Król

Czesław Donarski

Sekretarz

Marianna Janek

Skarbnik

Jan Kaptur

Członkowie rady

Marian Abramczyk

Edward Pytlak

Jan Szałowski

Edward Dudek

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodnicząca

Lucyna Mikołajczyk

Członkowie

Danuta Okraj

Henryk Kotarski