RADA REGIONALNEJ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW

 

Przewodniczący Rady

Anna Jóźwik

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Szałowski

Barbara Szczerbińska

Sekretarz Rady

Grażyna Erbel

Skarbnik Rady

Janina Grudzińska

Członkowie Rady

Andrzej Grabowski

Alfreda Gąska

Aleksandra Markowska

Danuta Okraj

Lucyna Mikołajczyk

Lucyna Domagała

Stanisław Ścibisz

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Barbara Lebida

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Danuta Pelc

Henryk Kotarski