Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów
Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „Solidarność”

ul. Matuszczaka 14
35-083 Rzeszów
pok. 5, parter
tel. 17 862 17 09 wew. 105