Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

WYBORY w SEKCJI

W dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyło się WZD RSEiR.

Dokonano wyboru nowych władz Sekcji i Delegatów na Kongres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji demokratycznej – Łódź, 23 czerwca 2017

 

http://lodz.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/84/84-85550.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji demokratycznej – Łódź, 23 czerwca 2017

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 28 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Regionalnej Sekcji w Radomsku na zaproszenie Terenowej Organizacji Emerytów i Rencistów

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 12 maja trzy koła emerytów z Łodzi i Pabianic wyjechało do Sandomierza.

 

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Rada Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów swoją działalność opiera o statut związku „ NSZZ „Solidarność” a w szczególności zabiega o to, aby państwo otaczało szczególną opieką ludzi starszych oraz tych , którzy po procesach transformacji ustrojowej nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Konieczne jest wspomaganie tych grup w zapewnieniu im równości w korzystaniu z praw i dostępie do dóbr kultury, edukacji, mieszkania i usług socjalnych. Rada RSEiR pełni dyżury w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 1000   - 1400 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” ul. Kamińskiego 18. Reprezentuje interesy członków wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej, jak również popularyzowanie problemów osób starszych wśród społeczeństwa.

Prowadzimy:

·        Bezpłatne porady prawne

·        Wydajemy zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP uprawniające do 37% zniżki przy zakupie biletów.

·        Przekazywanie informacji o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowisk seniorów.

 

Przed nami trzecia edycja „Łódzkich Senioraliów” - cyklu wydarzeń związanych z edukacją, zdrowiem, kulturą, aktywnością fizyczną oraz szeroko pojętym rozwojem osób starszych. Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje miejskie oraz partnerów Miejskiej Karty Seniora do aktywnego udziału w kolejnej odsłonie tego przedsięwzięcia!

III ŁODZKIE SENIORALIA 7-21 MAJA 2016  

Głównym celem majowych Dni Seniorów,  jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał. 

Poprzednie edycje „Łódzkich Senioraliów” spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród Seniorów. W gronie współorganizatorów ostatniej edycji znalazło się 90 partnerów – organizacji pozarządowych, instytucji, podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz partnerów Miejskiej Karty Seniora. Zostało przygotowanych 300 wydarzeń w tym 99% bezpłatnych, z których skorzystało ponad 30 tys. osób.

 HARMONOGRAM WYDARZEŃ 

„III Łódzkie Senioralia” odbędą się w dniach 7  - 21 maja 2016 r. i wzorem lat ubiegłych zostały podzielone na trzy główne obszary aktywności: 

I. 7 maja 2016 r. (godz. 15.00 – 19.00) – UROCZYSTA INAUGURACJA W PASAŻU SCHILLERA
Oficjalnego otwarcia „III Łódzkich Senioraliów” dokona Prezydent Miasta Łodzi, która przekaże Seniorom klucze do bram miasta. W programie inauguracji zaplanowane zostały pokazy oraz występy artystyczne. Utworzone zostaną także stoiska wystawowe. Ukoronowaniem oficjalnej inauguracji będzie występ znanego artysty. 

II. 8 – 19 maja 2016 r. – CYKL WYDARZEŃ współtworzony przez: organizacje pozarządowe, kluby, instytucje i podmioty działające na rzecz osób starszych, w tym przez partnerów Miejskiej Karty Seniora. 
Zajęcia będą podzielone na kategorie: zdrowie, kultura, edukacja, sport/rekreacja, porady/drzwi otwarte. Zaproponowana zostanie szeroka oferta spotkań dla seniorów, które mogą przybierać różne formy: wykładów, warsztatów, lekcji pokazowych, wycieczek, spotkań tematycznych, spektakli, koncertów, itp.

III. 20 – 21 maja 2016 r. TARGI AKTYWNEGO I ZDROWEGO SENIORA
Targi są wydarzeniem wystawienniczym dedykowanym seniorom. Wezmą w nich udział podmioty posiadające w ofercie działania, produkty i usługi podnoszące jakość i komfort życia osób w wieku 55+. W programie Targów znajdą się: stoiska wystawców społecznych oraz komercyjnych, strefa prezentacji, prelekcje, wykłady, występy artystyczne.

 BEZPŁATNE PRZEJAZDY MPK DLA POSIADACZY MIEJSKIEJ KARTY SENIORA

 W trakcie trwania „III Łódzkich Senioraliów” osoby posiadające Miejską Kartę Seniora będą mogły podróżować bezpłatnie komunikacją miejską na terenie miasta, będzie to stanowiło dodatkową motywację dla osób 60+ do udziału w wydarzeniu i podjęcia aktywności.  

Wsparcie techniczne do artykułu 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna