Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów
Region Koszaliński - Pobrzeże
NSZZ "Solidarność”

ul. Zwycięstwa 7/9
75-028 Koszalin