Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Spotkaniem wigilijno-noworocznym członkowie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ,,Solidarność regionu świętokrzyskiego przywitali 2016 rok.W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście;Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ,,Solidarność" Dariusz Kucharski,Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ,,Solidarność" Waldemar Bartosz.Ponad 120 osobową grupę naszych członków przywitał przewodniczący RS EiR NSZZ,,S" Andrzej Grabowski.Uroczystość rozpoczęła się od śpiewania kolęd a następnie po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń noworocznych 32 zasłużonym seniorom nadano odznakę SEMPER FIDELIS nadaną przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ,,Solidarność"Po zrobieniu pamiątkowych fotografii seniorzy bawili się do późnych godzin popołudniowych.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Obchody XXV rocznicy powstania Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ,,Solidarność"

Łódź 4.11.2015r.

Jubileusz XXV-lecia KSEiR rozpoczęto mszą świętą w kościele Św.Teresy od Dzieciątka Jezus.Dalsze obchody odbyły się w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego które prowadził przewodniczący KSEiR Dariusz Kucharski. Uroczystość uświetnił koncert Towarzystwa Śpiewaczego im.St.Moniuszki z Łodzi.

Udział w uroczystości wzięli zaproszeni goście;przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ,,Solidarność"Piotr Duda oraz przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc. Na zaproszenie KSEiR prof. Jerzy Krzyszkowski z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosił  wykład nt.Sytuacja emerytów i rencistów w Polsce. Następnie zasłużonym członkom Związku wręczono odznaki ,,Semper Fidelis"za aktywną działalność na rzecz środowisk emerytów i rencistów NSZZ,,Solidarność"Z naszego regionu odznaczony został Wiesław Kwiatkowski.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dn.7.10.2015r w Łodzi odbyło się posiedzenie Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ,,Solidarność"Nasz region reprezentował przewodniczący RSEiR NSZZ,,Solidarność" Andrzej Grabowski oraz Jan Szałowski członek prezydium RSEiR Regionu Świętokrzyskiego.

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ,,Solidarność"wystosowała apel do STARSZEGO POKOLENIA POLAKÓW w sprawie wyborów parlamentarnych 25 października 2015r

Podjęła stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji społeczno - politycznej w Polsce

Podjęła Uchwałę Nr 219/6/2015 o przyznaniu Honorowej Odznaki ,,SEMPER FIDELIS" za zasługi w działalności na rzecz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ,,Solidarność"oraz dochowaniu wierności ideałom <<Solidarności"

Rada ustaliła że uroczyste,jubileuszowe posiedzenie Rady KSEiR NSZZ,,Solidarność" odbędzie się 4.11.2015r w Łodzi

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

25.08.2015r.w Busku-Zdroju odbyło się Spotkanie Integracyjne Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ,,Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego.