Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów

Regionu Podlaskiego

NSZZ „Solidarność”

ul. Suraska 1

15-093 Białystok