PREZYDIUM RADY

Przewodniczący Rady

Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

Dariusz Kucharski

 

Członkowie Prezydium Rady

 

Zastępca Przewodniczącego Rady - Stanisław Alot

Zastępca Przewodniczącego Rady - Henryka Charchalska

Sekretarz Rady - Teresa Bubel

Skarbnik Rady - Wiktor Kubisiak

Janusz Szczepaniak

Andrzej Imielski

 

Pozostali członkowie Rady

Jolanta Adamek

Łucja Berger

Urszula Kostuch

Jarosław Kozłowski

Andrzej Krupa

Barbara Lewandowska

Stanisław Marchwiński

Ireneusz Michalak

Jan Monarcha

Jerzy Morawiec

Mirosław Rogoziński

Maria Skarżyńska

Marek Wachowski

Roman Wójcik

Edward Wryszcz 

Alicja Żaglewska

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodnicząca

Anna Kerner

Członkowie

Krystyna Knapik

Jacek Oronowicz

Jan Szałowski

DELEGACI NA KONGRES

 

Jolanta Adamek          - Region Dolny Śląsk

Stanisław Alot             - Region Rzeszowski

Teresa Bubel               - Region Elbląski

Henryka Charchalska  - Region Dolny Śląsk

Antoni Dutkiewicz        - Region Rzeszowski

Andrzej Hochołowski   - Region Małopolska

Andrzej Imielski          - Region Świętokrzyski

Anna Kerner                 - Region Ziemie Łódzka

Krystyna Knapik           - Region Środkowo - Wschodni

Urszula Kostuch           - Region Koszaliński - Pobrzeże

Andrzej Krupa              - Region Środkowo - Wschodni

Wiktor Kubasik             - Region Ziemie Łódzka

Łucja Berger                 - Region Małopolska

Barbara Lewandowska - Region Wielkopolska

Jarosław Kozłowski      - Region Podlaski

Stanisław Marchwiński - Region Piotrkowski

Ireneusz Michalak        - Region Zagłębie Miedziowe

Jan Monarcha                - Region Bydgoski

Jerzy Morawiec             - Region Gorzów Wielkopolski

Jacek Oronowicz           - Region Rzeszowski

Teresa Piskorz              - Region Wielkopolska

Mirosław Rogoziński     - Region Ziemia Sandomierska

Maria Skarżyńska         - Region Mazowsze

Jan Szałowski                - Region Świętokrzyski

Janusz Szczepaniak      - Region Słupski

Maria Szczepańska       - Region Podbeskidzie

Marek Wachowski         - Region Częstochowski

Jan Wilczak                   - Region Podbeskidzie

Roman Wójcik               - Region Śląsk Opolski

Edward Wryszcz            - Region Jeleniogórski

Alicja Żaglewska           - Region Płocki