Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

25-502 Kielce
ulica Planty 16 A
pokój 404
telefon (41) 344 - 77 - 03

Dyżury Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów:
Czwartek: 9:00 - 13:00

Przewodniczący Rady           - Andrzej Imielski      - tel. 570 240 094
Wiceprzewodniczący Rady    - Jan Szałowski         - tel. 605 855 476
Wiceprzewodniczący Rady    - Marian Abramczyk   - tel. 604 062 590