Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

ul. Planty 16a
Kielce
pokój 404
tel. (41) 344-77-03

Dyżury Zarządu Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów:
Wtorek: 930 - 1230
Przewodniczący Zarządu - Andrzej Grabowski - tel. 516-188-633
Wiceprzewodnicząca Zarządu - Danuta Król - tel. 412-538-756
Wiceprzewodniczący Zarządu - Czesław Donarski - tel. 720-239-247