Pięcioletnia kadencja Andrzeja Dudy na Prezydenta RP jest wyrazistym dowodem, że jest to jedyny i bezkonkurencyjny kandydat na ten najwyższy urząd w Rzeczypospolitej.

W 2015 roku NSZZ „Solidarność” podpisał umowę programową z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą i poparł jego kandydaturę, a obecnie pozytywnie ocenia stopień jej realizacji. Przywrócony został (podwyższony przez koalicję PO - PSL) wiek emerytalny, pojawiły się, niespotykane dotąd, świadczenia podnoszące poziom materialny życia polskich rodzin, szczególnie najmłodszych - dzieci i młodzieży oraz seniorów - emerytów i rencistów. Prezydent Andrzej Duda konsekwentnie i z dobrym skutkiem realizuje przyjęte hasło: "Godne życie w bezpiecznej Polsce", a kontynuacja Jego prezydentury jest gwarantem dalszego rozwoju kraju i dobrobytu Polaków.

Pan Prezydent godnie i ze znaczącymi sukcesami reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. To Jego prezydenturze Polacy zawdzięczają wzrost poczucia bezpieczeństwa dzięki wzmocnieniu pozycji Polski w NATO oraz sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi. Inicjatywa Trójmorza czyni Polskę liderem znaczącej grupy państw europejskich. To Jego prezydenturze Polacy zawdzięczają zniesienie obowiązku wizowego do Stanów Zjednoczonych.

Andrzej Duda jest człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej i nieskazitelnej uczciwości - Polacy mogą być z Niego dumni.

Nie gódźmy się na dyskwalifikowanie Andrzeja Dudy i Jego prezydentury.  Przekonujmy rodzinę, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, aby przeciwstawiali się nienawistnym atakom opozycji. Upowszechniając dokonania obecnego Prezydenta, Jego pracowitość, kompetencje, oddanie polskim sprawom - skutecznie przyczyńmy się do zwycięstwa w wyborach.

Wygrajmy wspólnie prezydenturę - dla Andrzeja Dudy, dla Polaków, dla Polski!

Łódź, dnia 05.03.2020 r.

Za Radę KS E i R

Sekretarz

Teresa Bubel