Obraz przedstawia - Śluby lwowskie Jana Kazimierza

 Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski święto obchodzone w Kościele katolickim w Polsce w dniu 3 maja.

Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych.

 

20 lutego 2019 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność".
Dyskutowano na temat spraw seniorów i bieżących problemów Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

 

W dniu 11 września 2018 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność".
Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów wraz z członkami Rady wzięli udział a Posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej.

Komisja Polityki Senioralnej, obradująca pod przewodnictwem poseł Małgorzaty Zwiercan (WiS), przewodniczącej Komisji, rozpatrzyła:
– informację Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek – wnioski i rekomendacje;
– informację Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji osób starszych.

W dniach 25 - 26 października 2018 roku w Częstochowie odbył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Delegaci podjęli ważne uchwały, apele i stanowiska.

Hymnem państwowym rozpoczął się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda powitał dostojnych gości. Zanim to nastąpiło, minutą ciszy uczczono pamięć członków związku, którzy odeszli w minionej kadencji "na wieczność". 


-Przewodniczący Piotr Duda powiedział:
Dzisiaj kulminacja święta NSZZ Solidarność. Ten zjazd w Częstochowie jest wyjątkowy, już mówiłem, że modliliśmy się na Jasnej Górze, zawierzyliśmy Solidarność Matce Boskiej Częstochowskiej, to wielkie wydarzenie. Spotykamy się w 100-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Doskonale wiemy, jako ludzie Solidarności, że nie byłoby celebrowania tej wspaniałej rocznicy, gdyby nie Solidarność, gdyby nie zryw robotników w 1980 r. To kolejna wspaniała rocznica, 40. rocznica pontyfikatu Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, bez którego nie byłoby Solidarności. Cieszę się, że możemy spotkać się w Częstochowie, że możemy historycznie gościć na zjeździe sprawozdawczym prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Ppolskiej Andrzeja Dudę. Dziękujemy, że jest pan z nami. Cieszę się, że jest z nami premier Beata Szydło. Jest z nami przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, pani Elżbieta Rafalska - powiedział przewodniczący Piotr Duda.