07 czerwca 2018 roku w Łodzi odbyło się Pierwsze posiedzenie Nowo wybranej Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność".
Podczas pierwszego posiedzenia Rady w tajnym głosowaniu dokonano wyboru Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów na nową kadencje.Pierwsze Posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Kadencja 2018 - 2022


 

W dniach 06 - 07 czerwca 2018 roku w Łodzi odbył się XVII Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ ”Solidarność”.

 

W dniach 9-10 września 2014 r. w Spale odbyło się seminarium na temat: Strategiczne Ramy Działania Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność". Referentem prezentacji dotyczącej polityki społecznej była Ewa Tomaszewska. Po seminarium odbyło się posiedzenie Rady KS EiR na którym przyjęto dokument w sprawie strategii działania KS EiR oraz stanowisko w sprawie zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Była prezes ZUS Aleksandra Wiktorow, która obecnie jest rzecznikiem ubezpieczonych, twierdzi że: emerytury muszą być niższe.

Ważne dla przyszłych emerytów!!! Emerytury niższe aż o 1200 zł

Aż o 1200 zł brutto mniej wynoszą nowe emerytury w stosunku do wyliczanych na starych zasadach. Nikt nie spodziewał się, że różnice będą tak duże i to już teraz- podaje "Gazeta Wyborcza".

Według danych ZUS emerytura liczona według starych zasad wynosiła w 2012 r. : stara – 2759 zł brutto, nowa – zaledwie 1728 zł brutto. W 2011 r.: stara – 2660 zł brutto, nowa – 1694 zł brutto. W 2013 roku jest stara to 3036 zł brutto, a według zasad nowych - zaledwie 1856 zł brutto. Różnica wynosi prawie 1200 zł. W kolejnych latach emerytury będą jeszcze niższe. Eksperci alarmują, że różnice między nowymi a starymi świadczeniami są zbyt duże i nie będą społecznie akceptowane.

W gorszej sytuacji są kobiety, które mniej zarabiały od mężczyzn i miały przerwy w pracy w związku z wychowywaniem dzieci oraz osoby, które pracowały na umowę o dzieło, ponieważ nie odprowadzają składek emerytalnych. W złej sytuacji będą także pracownicy, którzy często chorowali, bo w tym czasie pracodawca także nie przekazywał składek na świadczenia emerytalne. I jest jeszcze jedna grupa pracowników, którzy będą zagrożeni ubóstwem – przedsiębiorcy. Będą dostawali groszowe emerytury, ponieważ odprowadzają niewielkie składki.

Eksperci sugerują, że należałoby 1 pkt proc. VAT przeznaczać na część socjalną świadczeń, ponieważ system, w którym emerytura zależy wyłącznie od składek, oznacza ubóstwo dla wielu obywateli.