Nowy przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz po raz pierwszy zwołał posiedzenie Rady Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. Odbyło się ono 8 marca 2022 r. w Warszawie. W trakcie Rada przyjęła szereg uchwał w sprawach organizacyjnych Sekretariatu oraz omówiła bieżące wydarzenia dziejące się w Kraju oraz Związku.

Na wstępie Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz złożył obecnym na posiedzeniu paniom życzenia z okazji przypadającego akurat Dnia Kobiet.

Najważniejszym wydarzeniem był wybór nowych władz Sekretariatu. W tajnych wyborach Rada zaakceptowała propozycję przewodniczącego i zatwierdziła skład nowego Prezydium. Oprócz Andrzeja Śpiewaka (Krajowa Sekcja Ciepłownictwa), Andrzeja Burnat (Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej), Tomasza Ludwińskiego (Krajowa Sekcja Administracji Skarbowej) i Marii Brincken (Krajowa Sekcja Ciepłownictwa), którzy już wcześniej byli w składzie Prezydium, weszli do niego Andrzej Dudzik (Krajowa Sekcja Pracowników Wodociągów i Kanalizacji) oraz Daniel Pokuta (Krajowa Sekcja Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej).

W związku ze zmianą przewodniczącego konieczne było także podjęcie szeregu uchwał związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sekretariatu. Rada rozpatrzyła także pozytywnie wniosek złożony podczas Kongresu Sekretariatu ws. zasad rozliczania delegacji.

W kolejnej części posiedzenia omówiono sprawy poruszane na Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która obradowała w dniach 1-2 marca br. Poruszono m.in. kwestie pomocy Ukrainie oraz kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028.

Na koniec przedstawiciele poszczególnych branż omówili sytuację w swoich Sekcjach. Związkowcy zwrócili uwagę na coraz częstsze problemy w negocjacjach podwyżek wynagrodzeń.