Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz został wybrany nowym Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. Zastąpił Jerzego Wielgusa, który przeszedł na emeryturę.

XII Wyborczy Kongres Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ “Solidarność” odbył się 24 – 25 lutego w Jastrzębiu k/Poraja.

W obradach brali udział Delegaci z dziewięciu  Krajowych Sekcji tworzących Krajowy Sekretariat, w tym także przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa.

Bartłomiej Mickiewicz po wyborze na Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" będzie również Członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Krajowy Sekretariat Służb Publicznych NSZZ "Solidarność"  jest branżową jednostką organizacyjną Związku zrzeszającą: Krajową Sekcję Służby Więziennej, Krajową Sekcję Ciepłownictwa, Krajową Sekcję Pożarnictwa, Krajową Sekcję Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej, Krajową Sekcję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Krajową Sekcję Wodociągów i Kanalizacji, Krajową Sekcję Komunikacji Miejskiej, Krajową Sekcję Administracji Skarbowej oraz Krajową Sekcję Pracowników Cywilnych MON.

Krajowy Sekretariat koordynuje działalność należących do niego Krajowych Sekcji i reprezentuje je w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży wobec organizacji pracodawców oraz organów administracji państwowej i  z upoważnienia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", wobec władz państwowych.