SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEGO SEKRETARIATU SŁUŻB PUBLICZNYCH NSZZ "SOLIDARNOŚĆ":

1. Wiesław Plata - Przewodniczący

2. Krzysztof Budzeń

3. Małgorzata Kowalczyk

4. Elżbieta Kubiaczyk - Hrabi

5. Wojciech Litewski

6. Tomasz Sosnowski

7. Leszek Stodolski