Skład Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" :

1. Jerzy Wielgus - Przewodniczący

2. Andrzej Śpiewak - Z-ca Przewodniczącego

3. Maria Brincken - Skarbnik

4. Andrzej Burnat - Sekretarz

5. Tomasz Ludwiński - Członek Prezydium

Pozostali Członkowie Rady Krajowego Sekretariatu :

6. Bartosz Mickiewicz

7. Andrzej Badura

8. Antoni Chełchowski

9. Andrzej Dudzik

10. Mirosław Kamieński

11. Krzysztof Małaszewicz

12. Piotr Mańczyk

13. Daniel Pokuta

14. Wojciech Rupiński

15. Lucyna Walczykowska

16. Andrzej Kołodziejski

17. Piotr Bałazy

18. Maciej Łozowski

19. Dariusz Świergul