Skład Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" :

1. Bartłomiej Mickiewicz Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu

2. Andrzej Śpiewak  Z-ca  Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu

3. Maria Brincken - Skarbnik

4. Andrzej Burnat - Sekretarz

5. Tomasz Ludwiński - Członek Prezydium

Pozostali Członkowie Rady Krajowego Sekretariatu :

6. Andrzej Badura

7. Antoni Chełchowski

8. Andrzej Dudzik

9. Mirosław Kamieński

10. Krzysztof Małaszewicz

11. Piotr Mańczyk

12. Daniel Pokuta

13. Wojciech Rupiński

14. Lucyna Walczykowska

15. Andrzej Kołodziejski

16. Piotr Bałazy

17. Maciej Łozowski

18. Dariusz Świergul