Krajowy Sekretariat Służb Publicznych NSZZ “Solidarność” postawił na rozwój.

W marcu 2023 Krajowy Sekretariat Służb Publicznych NSZZ “Solidarność” wspólnie z EPSU (Europejska Federacja Związków Zawodowych Służb Publicznych) zaczyna wdrażać program rozwoju Związku. Projekt ten jest efektem zaangażowania Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność", Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” oraz EPSU.  

Koordynator ds. rozwoju związku z ramienia Krajowego Sekretariatu, organizator związkowy zatrudniony przez EPSU oraz organizatorzy związkowi z ramienia NSZZ “Solidarność” podejmą się zadania zwiększenia liczebności członków związku pośród pracowników administracji rządowej i samorządowej, jak również wśród pracowników pożarnictwa. Obecnie trwa mapowanie obu sektorów, aby dokładnie przygotować kampanie rozwoju,  która rozpocznie się w Regionie Małopolska. Projekt zostanie sfinansowany ze środków NSZZ “Solidarność” oraz funduszy EPSU.

O efektach wspólnych działań będziemy informować na bieżąco.