Komisja Krajowa jednogłośnie zdecydowała o zorganizowaniu 17 listopada ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie. Naszym zdaniem zaprezentowane w tym tygodniu przez premiera Mateusza Morawieckiego propozycje przeciwdziałania wzrostowi cen energii oraz proponowany poziom podwyżek w sferze finansów publicznych są niewystarczające. Nieustająco domagamy się też odmrożenia prac nad emeryturami stażowymi. 

Jesteśmy otwarci na rzeczowy dialog, jednak bez zmiany stanowiska rządu wobec kluczowych postulatów Związku porozumienie nie będzie możliwe.