W dniu 16 lutego 2023 roku w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Wicepremierem Ministrem Aktywów Państwowych Jackiem Sasinem.  Spotkanie miało na celu omówienie bieżących działań Rządu dotyczących polskiego ciepłownictwa. Przedstawiciele NSZZ SOLIDARNOŚĆ przekazali szereg uwag dotyczących usprawnienia zaopatrzenia ciepłowni w surowce energetyczne. Zwrócono uwagę na konieczność zahamowania wzrostu cen ciepła dla obywateli w kontekście wysokich cen surowców energetycznych. Minister Jacek Sasin przyjął argumentację strony społecznej. Dalsze szczegółowe rozmowy w powyższych sprawach będą się toczyć w zespołach roboczych.