Skład Rady KS Służby Więziennej:

1. Andrzej Kołodziejski - Przewodniczący

2. Paweł Jankowski

3. Marcin Kulig

4. Piotr Ornoch

5. Artur Ochnio

Skład Komisji Rewizyjnej KS Służby Więziennej

1. Adam Gryka

2. Michał Kościerzyński

3. Karolina Pałka

 

 

Strona:

https://ksswsolidarnosc.pl/