Krajowa Sekcja Służby Więziennej

Krajowa Sekcja Ciepłownictwa NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Wodociągów i Kanalizacji NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Administracji Skarbowej NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Pracowników Cywilnych MON NSZZ "Solidarność"