W najbliższą środę (tj. 5 października br.) w Biurze Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Warszawie, odbędzie się spotkanie z Premierem RP Mateuszem Morawieckim. W spotkaniu uczestniczyć będą Przewodniczący Regionów i Rad Sekretariatów Branżowych. Rozmowy będą dotyczyć postulatów zgłoszonych przez NSZZ "Solidarność", w tym wysokości przyszłorocznych podwyżek w szeroko rozumianej sferze budżetowej. 

Przewodniczący "S" Piotr Duda zaproponował premierowi Morawieckiemu spotkanie z przewodniczącymi NSZZ "Solidarność" , aby porozmawiać o problemach, które  nurtują związek. Przypomnijmy, że na ostatnim posiedzeniu Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wskazała, że polscy pracownicy stoją wobec trzech najważniejszych problemów:

- systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników,

- zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych,

- przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.

Członkowie Komisji uznali te problemy za pilne i zaapelowali do Rządu RP o podjęcie rzetelnego dialogu z NSZZ "Solidarność".

W spotkaniu udział weźmie Bartłomiej Mickiewicz, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych.