Niemal dwie godziny trwało dzisiejsze spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącymi Zarządów Regionów i Sekretariatów Branżowych NSZZ "Solidarność" w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej. Dyskutowano o zapewnieniu godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych oraz sposobach systemowego powstrzymania wzrostu cen energii i emeryturach stażowych.

-... bardzo ważny postulat dotyczy regulacji płacowych w sferze finansów publicznych. Jeśli rząd proponuje na 2023 rok podwyżkę na poziomie 7,8 proc., to my się z tym nie zgadzamy, ale na tym polega dialog, że się spotykamy i o tym rozmawiamy. Będziemy ten temat drążyć i podejmować decyzje. Zaapelowałem także do premiera Morawieckiego o powołanie wspólnego zespołu rząd-Solidarność, abyśmy mogli na te tematy w dalszym ciągu rozmawiać, nie zamykając drogi do dialogu społecznego - powiedział przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że jako gospodarka i całe polskie społeczeństwo znajdujemy się w wyjątkowym czasie, dlatego potrzebujemy odpowiedzialnych działań. - Stąd takie, a nie inne podwyżki czy regulacje płacowe, które zaproponowaliśmy w sferze budżetowej - zapewnił premier.

- Apeluję o dialog, bo to tak jak mówił pan premier - na tej łodzi musi być miejsce dla wszystkich. My chcemy jako Solidarność angażować się w dialog merytoryczny, ale nasze racje muszą być nie tylko słyszane, ale także brane pod uwagę - z kolei podkreślał po spotkaniu Piotr Duda.

Po zakończeniu spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim obradował Konwent Przewodniczących NSZZ "Solidarność", który zdecydował, aby zwołać pilne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "S". Odbędzie się ono w piątek, 7 października 2022 roku. Na posiedzeniu Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" podejmie decyzję co do dalszych działań Związku, w tym terminu i rodzaju ewentualnych działań protestacyjnych.