STRONA GŁÓWNA   O REGIONIE    GAZETA    SZKOLENIA    PORADY PRAWNE    DOKUMENTY    GALERIA    KLUB SIP    LINKI    KONTAKT

 

 

 

 

 

 

WYKAZ SZKOLEŃ

 

 

 
 

 

AKTUALNOŚCI DZIAŁU SZKOLEŃ

 

         Przedsięwzięcia zrealizowane przez Dział Szkoleń w 2013 roku:

 • Członkowie NSZZ "Solidarność" z Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej, wzięli udział w symulacji Gra w przedsiębiorstwo, czyli elementy rachunkowości zarządczej, która miała miejsce w Legnicy, w dniach 13 - 14 grudnia br. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom rachunkowości zarządczej. Poznawali ją zarządzając spółką z o. o. i wypełniając po każdej części gry: arkusz przepływów, rachunek zysków i strat, arkusz kapitału obrotowego i bilans. Ponadto analizowali sprawozdanie finansowe macierzystej firmy, przy pomocy prowadzącej zajęcia Urszuli Wegner.

 • W kolejnym szkoleniu Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność", wzięli udział przedstawiciele Związku z organizacji w: Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie, Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym Sp. z o. o. w Legnicy, Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Lubinie, Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy,  WPEC-u w Legnicy SA, Oddziale ZUS-u w Legnicy oraz Rady Sekcji Regionalnej Emerytów i Rencistów.  Zajęcia odbyły się 6 grudnia, w Legnicy. Poprowadzili je Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • 25 listopada br., w Lubinie w siedzibie Oddziału Regionu, miało miejsce szkolenie Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność" dla 16 przedstawicieli Związku z Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w: Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie. Jerzy Morawski przypomniał uczestnikom podstawowe zasady wyborcze obowiązujące w naszym Związku.

 • W szkoleniu poświęconym Wyborom władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność", podczas którego przedstawiono najnowsze uregulowania prawne dotyczące wyborów, uczestniczyli członkowie NSZZ "Solidarność" z: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy i oświaty lubińskiej. Szkolenie odbyło się 22 listopada br. w Legnicy. Wiedzą na ten temat podzielili się: Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • Szkolenie Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność", które odbyło się 15 listopada dotyczyło, jak wcześniejsze tego typu, podstawowych zasad wyborczych obowiązujących w Związku. Uczestniczyli w nim członkowie organizacji z: ZG Polkowice-Sieroszowice O/KGHM Polska Miedź SA, VOSS-u Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Faurecii Legnica Sp. z o. o.  i Regionu. Szkolenie prowadzili: Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • W kolejnym szkoleniu Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność", wzięli udział przedstawiciele Związku z Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Lubinie.  Zajęcia odbyły się w Lubinie, 8 listopada, a poprowadzili je Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • Szkolenie Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność", które odbyło się 7 listopada dotyczyło, jak wcześniejsze tego typu, podstawowych zasad wyborczych obowiązujących w Związku. Uczestniczyli w nim członkowie organizacji z: Taurona Dystrybucja SA Oddział w Legnicy, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z o. o. w Lubinie, KGHM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach, oświaty w Legnicy i Regionu. Szkolenie prowadzili: Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • 25 października br., w Legnicy, odbyło się szkolenie Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność" dla przedstawicieli Związku z organizacji w: Cynk-Mal-u Sp. z o. o. w Legnicy, Rilecie sp. z o. o. w Legnicy, RCZ Sp. z o. o. w Lubinie i oświacie legnickiej. W szkoleniu wzięli też udział niektórzy przedstawiciele Regionalnej Komisji Wyborczej. Uczestnicy przypomnieli sobie podstawowe zasady wyborcze obowiązujące w naszym Związku i poznali najnowsze wewnątrzzwiązkowe uregulowania prawne dotyczące wyborów. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • W szkoleniu poświęconym Wyborom władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność", podczas którego przypomniano podstawowe zasady wyborcze obowiązujące w Związku i przedstawiono najnowsze uregulowania prawne dotyczące wyborów, uczestniczyli członkowie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" z: Tesco (Polska) Sp. z o. o. w Krakowie. Szkolenie odbyło się 22 października br. w Legnicy. Wiedzą na ten temat podzielili się: Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • 8 października br., w Legnicy, odbyło się szkolenie Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność" dla przedstawicieli Związku z organizacji w: Volkswagenie Motor Polska sp. z o. o. w Polkowicach, TCM-ie Sp. z o. o. w Polkowicach, Haerterze Sp. z o. o. w Legnicy, Energetyce Sp. z o, o. w Lubinie, IMN-ie w Legnicy, RCZ Sp. z o. o. w Lubinie, PeBeCe SA w Lubinie i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Uczestnicy przypomnieli sobie podstawowe zasady wyborcze obowiązujące w naszym Związku i poznali najnowsze wewnątrzzwiązkowe uregulowania prawne dotyczące wyborów. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • W dniach 7 - 11 października br. w Warszawie odbywa się druga część szkolenia w ramach  projektu realizowanego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, zatytułowanego „Konstruktywny dialog II - mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność”. Szkolenie ma umożliwić podniesienie kompetencji z zakresu mediacji i negocjacji członków NSZZ „Solidarność” uczestniczących w procesie dialogu społecznego i w ten sposób podnieść potencjał Związku jako partnera społecznego zdolnego odegrać konstruktywną, aktywną i efektywną rolę w procesie kształtowania i określania warunków realizacji polityk gospodarczych i społecznych. W programie drugiej części szkolenia przewidziano przeprowadzenie wielu ćwiczeń przygotowujących do roli mediatora. Region reprezentują przedstawiciele organizacji z:  Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, PeBeKi SA w Lubinie, Zakładów Górniczych "Lubin" i oświaty lubińskiej.

 • W pierwszym szkoleniu poświęconym Wyborom władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność", podczas którego przypomniano podstawowe zasady wyborcze obowiązujące w Związku i przedstawiono najnowsze uregulowania prawne dotyczące wyborów, uczestniczyli członkowie "Solidarności" z: Zakładów Wzbogacania Rud i Zakładów Górniczych Rudna - Oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Rilety Sp. z o. o. w Legnicy, Tesco /Polska/ Sp. z o. o., Szkoły Podstawowej nr 6 w Legnicy, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie i Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej. Szkolenie odbyło się 4 października br. w Legnicy. Przeprowadzili je Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • W dniach 23 - 27 września w Warszawie odbyła się pierwsza część szkolenia w ramach  projektu realizowanego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, zatytułowanego „Konstruktywny dialog II - mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność”. Szkolenie ma umożliwić podniesienie kompetencji z zakresu mediacji i negocjacji członków NSZZ „Solidarność” uczestniczących w procesie dialogu społecznego i w ten sposób podnieść potencjał Związku jako partnera społecznego zdolnego odegrać konstruktywną, aktywną i efektywną rolę w procesie kształtowania i określania warunków realizacji polityk gospodarczych i społecznych. Region reprezentowali przedstawiciele organizacji z  Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, PeBeKi SA w Lubinie, Zakładów Górniczych "Lubin" i oświaty lubińskiej.

 • Ostatnie spotkanie uczestników projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, które odbyło się 20 września br., poświęcone było podsumowaniu programu.Uczestnicy otrzymali zaświadczenia z wynikami rocznych zmagań. W tym rankingu najlepiej wypadli Mateusz Fulas z WPEC-u w Legnicy SA Janusz Góralewski z Volkswagena motor Polska sp. z o. o. w Polkowicach,  Kamil Tatyrża z Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, Tomasz Wala i Marek Wąsik z Pogotowia Ratunkowego w Legnicy oraz Tomasz Wiecheć z Zakładów Górniczych Lubin Oddziału KGHM Polska Miedź SA. W projekcie wzięli udział członkowie NSZZ "Solidarność" z wymienionych wyżej firm oraz z: Cynk-Mal-u Sp. z o. o. w Legnicy, Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, PeBeKi SA w Lubinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

 • 26 sierpnia w Borowicach k/Karpacza  miało miejsce spotkanie przybliżające zmiany w kodeksie pracy i ustawie o związkach zawodowych przeznaczone dla członków Komisji Zakładowej, Zakładowej Komisji Rewizyjnej i społecznych inspektorów pracy w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Swoją wiedzą na wspomniany temat podzielił się Jerzy Morawski.

 • Członkowie Solidarności z organizacji zakładowych w: Zakładach Wzbogacania Rud Oddział KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, WPEC-u w Legnicy SA, Haerterze Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie, Zakładach Górniczych "Lubin" Oddział KGHM Polska Miedź SA w Lubinie i Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, w dniach 5 - 6 lipca br  wzięli udział w szkoleniu Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne (część 2). Program szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia jak: racjonalne strategie dochodzenia do optymalnych porozumień, upraszczanie złożonych negocjacji, przegląd technik negocjacyjnych. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska. Było to przedostatnie spotkanie tej grupy w realizowanym od stycznia 2012 r. cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania. Ostatnie - podsumowujące całość - odbędzie się w dniach 20 - 21 września br.

 • Członkowie zakładowych komisji rewizyjnych z organizacji w: Rilecie Sp. z o. o. w Legnicy, Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie i Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach wzięli udział w szkoleniu Zasady działania komisji rewizyjnej, które miało miejsce w Legnicy, w dniach 25 - 26 czerwca br. Celem szkolenia było poznanie zasad działania komisji rewizyjnych, pogłębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadziły Ewa Kosiorowska i Lidia Marszałek.

 • W dniach 21 - 22 czerwca odbyła się pierwsza część szkolenia Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne. Było to przedostatnie spotkanie w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania. Podczas szkolenia prezentowany był pogląd, że negocjacje to proces oparty na podejmowaniu decyzji, stąd dużo uwagi poświęcono stylom poznawczym i systemom wartości oraz czynnikom, które wpływają na indywidualny sposób myślenia i działania. Zaprezentowano również błędy negocjatorów w racjonalnym myśleniu, spowodowane ograniczeniami psychologicznymi oraz rozpoczęto omawianie sposobów unikania ich. Ciąg dalszy w lipcu. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele: Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, WPEC-u w Legnicy SA, Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, Zakładów Górniczych "Lubin" Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Lubinie i Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

 • Zajęcia poprowadziła Ewa Kosiorowska.
  • We Wrocławiu, w dniach 19 - 20 czerwca br. odbyło się szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy zorganizowane przez Główny Inspektorat Pracy, dla doświadczonych społecznych inspektorów pracy z całego kraju. Region Zagłębie Miedziowe reprezentowali SIP z: Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i Inovy CIT Sp. z o. o. w Polkowicach

  • Między 18 a 20 czerwca br. w Legnicy, Wojciech Zawadzki i Jan Kosowski, obecny i były Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadzili szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla trzeciej grupy społecznych inspektorów pracy z Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie oraz z  Nadleśnictwa Lubin, Gimnazjum w Chocianowie i Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie. Szkolenie dotyczyło: roli i zadań związków zawodowych w ochronie pracy, podstaw prawnych działalności Społecznej Inspekcji Pracy, zakresu zadań społecznych inspektorów pracy, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, oceny ryzyka zawodowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uprawnień pracowniczych z tytułu warunków pracy, szkoleń z zakresu bhp i rozwiązań prawnych dotyczących mobbingu.

  • W Karpaczu, w dniach 17 - 20 czerwca 2013 r. miało miejsce szkolenie z negocjacji, którego celem było pogłębienie umiejętności negocjacyjnych liderów dialogu autonomicznego. Zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia: proces negocjacyjny, budowanie zespołu negocjacyjnego i zasady jego pracy, strategie negocjacyjne, techniki negocjacji, budowanie argumentacji, praca z ekspertem, rola facylitatora, sposoby radzenia z trudnym negocjatorem, wspólne oświadczenia partnerów dialogu autonomicznego. Druga część miała charakter zajęć warsztatowych. Uczestnicy, poprzez aktywny udział w psychodramach - specjalnie opracowanych grach symulacyjnych - mieli możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w czasie części pierwszej. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Związku z Dolnego Śląska. Nasz Region reprezentował przedstawiciel Organizacji Oddziałowej w PKP Cargo SA Oddział w Legnicy. Szkolenie przeprowadzili Ewa Gorzkowska i Sławomir Poświstak z Regionu Dolny Śląsk.

  • Między 27 a 29 maja br. w Legnicy, Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla drugiej grupy społecznych inspektorów pracy z Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie oraz sipowców z: Spółdzielni Mieszkaniowej "Polne" w Lubinie, II Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy, Rilety Sp. z o. o. w Legnicy i Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie. Szkolenie dotyczyło: roli i zadań związków zawodowych w ochronie pracy, podstaw prawnych działalności Społecznej Inspekcji Pracy, zakresu zadań społecznych inspektorów pracy, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, oceny ryzyka zawodowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uprawnień pracowniczych z tytułu warunków pracy, szkoleń z zakresu bhp i rozwiązań prawnych dotyczących mobbingu.

  • W dniach 24 - 25 maja br. w Karpaczu odbyła się, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, druga część szkolenia poświęconego Prawu pracy. Tym razem uczestnicy zajmowali się ustawami: o związkach zawodowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz zagadnieniami związanymi z kodeksem pracy. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele: Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, WPEC-u w Legnicy SA, Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, Zakładów Górniczych "Lubin" Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Lubinie i Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

  •  Zajęcia przeprowadził Piotr Wegner.

  • Przedstawiciele organizacji NSZZ "Solidarność" z: Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń "PeBeKa" SA w Lubinie, Rilety Sp. z o. o. w Legnicy, Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie, Volkswagena Motor Polska sp. z o. o. w Polkowicach, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Spółdzielni Mieszkaniowej "Polne" w Lubinie i Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lubinie w dniach 13 - 16 maja uczestniczyli w szkoleniu Lider dialogu autonomicznego – część 1. Celem zajęć było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw prawnych działalności związków zawodowych, prawa wewnątrzzwiązkowego, zakładowych źródeł prawa pracy, zakresu regulacji prawnych oraz trybu ich stanowienia, rodzajów uprawnień związków zawodowych zarówno w indywidualnych sprawach pracowniczych, jak i w sprawach zbiorowych. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski przy pomocy mecenasa Piotra Jóźwiaka z Kancelarii Radcy Prawnego Monika Majka.

  • Między 8 a 10 maja br. w Legnicy, Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla pierwszej grupy społecznych inspektorów pracy z Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie i przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Tesco Polska SA. Szkolenie dotyczyło: roli i zadań związków zawodowych w ochronie pracy, podstaw prawnych działalności Społecznej Inspekcji Pracy, zakresu zadań społecznych inspektorów pracy, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, oceny ryzyka zawodowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uprawnień pracowniczych z tytułu warunków pracy, szkoleń z zakresu bhp i rozwiązań prawnych dotyczących mobbingu.

  • Pierwsze z dwóch szkoleń z Prawa pracy, w ramach cyklu PEZ, odbyło się w Legnicy w dniach 19 - 20 kwietnia 2013 r. Dotyczyło m.in. podziału prawa, wykładni prawa pracy w Konstytucji RP, zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, urlopami pracowniczymi i wynagrodzeniami za pracę oraz ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Uczestnicy, korzystając z aktów prawnych, rozwiązywali zadania - przypadki, z którymi zetknęli się pośrednio lub bezpośrednio w praktyce związkowej, a proponowane przez nich rozwiązania analizował, prowadzący szkolenie, Piotr Wegner. W warsztatach wzięło udział 18 osób z następujących organizacji: Zakłady Wzbogacania Rud Oddział KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, WPEC w Legnicy SA, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Powiatowy Urzęd Pracy w Lubinie, Zakłady Górnicze "Lubin" Oddział KGHM Polska Miedź SA w Lubinie i Pogotowie Ratunkowe w Legnicy.

  • Druga część Prawa pracy odbędzie się w maju, w Karpaczu.

  • W dniach 11 - 12 kwietnia sipowcy zrzeszeni w Klubie Społecznego Inspektora Pracy wzięli udział w szkoleniu Komunikacja w sytuacjach kryzysowych w zakładzie pracy, podczas którego zajęto się: reakcjami na sytuacje kryzysowe, współpracą ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w zakładzie pracy, znaczeniem komunikatów w sytuacjach kryzysowych i sposobami wspierania osób poszkodowanych w kryzysie. Zajęcia odbyły się w Karpaczu. Uczestniczyli w nich społeczni inspektorzy pracy z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,  Zakładów Górniczych "Lubin", Zakładów Górniczych "Rudna" i Zakładów Wzbogacania Rud - oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie i Inovy CIT Sp. z o. o. w Polkowicach . Zajęcia przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

  • Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej, 10 kwietnia br. w Legnickiej Bibliotece Publicznej, dla ok. 40 pracowników, wygłosiła referat pod tytułem "Wybrane aspekty komunikacji społecznej w działalności publicznej LBP", poświęcony rozważaniom na temat relacji interpersonalnych pomiędzy czytelnikami i pracownikami. Wydarzenie zainicjowała Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" działająca w LBP.

  • Przedstawiciele organizacji NSZZ "Solidarność" z: Rilety Sp. z o. o. w Legnicy, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie, Huty Miedzi "Cedynia"  Oddziału KGHM "Polska Miedź" SA w Orsku, PBK "PeBeKa" SA w Lubinie i DFM "Zanam-Legmet" Sp. z o. o. w Polkowicach w dniach 8 - 11 kwietnia uczestniczyli w szkoleniu Lider dialogu autonomicznego – część 1. Celem zajęć było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw prawnych działalności związków zawodowych, prawa wewnątrzzwiązkowego, zakładowych źródeł prawa pracy, zakresu regulacji prawnych oraz trybu ich stanowienia, rodzajów uprawnień związków zawodowych zarówno w indywidualnych sprawach pracowniczych, jak i w sprawach zbiorowych. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski przy pomocy mecenasa Piotra Jóźwiaka iz Kancelarii Radcy Prawnego Monika Majka.

  • Podstawy komunikacji społecznej to kolejne szkolenie w ramach cyklu PEZ. Odbyło się wdniach 22 - 23 marca br. Dotyczyło m.in. takich zagadnień, jak komunikacja społeczna (jej przebieg, elementy i poziomy) i interpersonalna oraz stres w życiu działacza związkowego. Pojawiły się w nim elementy kształtowania wizerunku i budowy siły związku zawodowego. Podczas warsztatów oprócz  przekazania skondensowanej wiedzy teoretycznej przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Szkolenie odbyło się dzięki sfinansowaniu części kosztów przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" z: Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, WPEC-u w Legnicy SA, Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, Zakładów Górniczych "Lubin" Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Lubinie i Pogotowia Ratunkowego w Legnicy Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

  • W dniach 12 - 14 marca br. członkowie Związku z Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń "PeBeKa" SA w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy wzięli udział w szkoleniu Lider dialogu autonomicznego - część 2. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczestnicy aktywnie uczestnicząc w ćwiczeniach pogłębili swoją wiedzę na temat: rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, przekazywania informacji członkom Związku, sposobu prowadzenia negocjacji oraz społecznej inspekcji pracy i komisji bhp. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Wojciech Zawadzki.

  • 11 marca br. miało miejsce Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność" podczas którego poruszono sprawy dotyczące kondycji NSZZ "Solidarność" oraz omówiono niektóre przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego i powszechnego. Uczestnikami szkolenia byli członkowie organizacji NSZZ "Solidarność" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń "PeBeKa" SA w Lubinie, Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie i Volkswagen Motor polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

  • Członkowie NSZZ "Solidarność" z: Cynk-Malu SA w Legnicy, Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, WPEC-u w Legnicy SA, Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, Zakładów Górniczych "Lubin" Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Lubinie i Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. wzięli udział w symulacji Gra w przedsiębiorstwo, czyli elementy rachunkowości zarządczej, kolejnej  sesji w ramach cyklu "Podstawowe Elementy Zarządzania", która miała miejsce w Legnicy, w dniach 22 - 23 lutego br. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom rachunkowości zarządczej. Poznawali ją zarządzając spółką z o. o. i wypełniając po każdej części gry: arkusz przepływów, rachunek zysków i strat, arkusz kapitału obrotowego i bilans. Symulacja zakończyła się wyceną spółek na podstawie wartości księgowej i metodą dochodową z kapitalizacją. Zajęcia przeprowadziła Urszula Wegner.

  • Między 28 a 30 stycznia br. w Legnicy, Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla społecznych inspektorów pracy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy, Legnickiej Biblioteki Publicznej, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy i Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy.

  • W dniach 25 - 26 stycznia br., uczestnicy cyklu szkoleń "Podstawowe Elementy Zarządzania"  wzięli udział w warsztatach Zarządzanie strategiczne, podczas których uczyli się korzystać z narzędzi służących do analizy strategicznej organizacji. W projekcie uczestniczą przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach,  Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Cynk-Malu SA w Legnicy, Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, WPEC-u w Legnicy SA,  Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Zakładów Górniczych "Lubin" Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie i Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Zajęcia przeprowadził Bogusław Sowiński.

  • 24 stycznia br. członkowie Solidarności z organizacji w: Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Legnicy, Ado Sp. z o. o. w Legnicy, FUM Chofum SA w Chocianowie, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Cynk-Mal SA w Legnicy, Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, PWSZ w Legnicy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy i Faurecii Legnica Sp. z o. o. w Legnicy uczestniczyli w szkoleniu Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: sporządzanie planu budżetu oraz sprawozdania finansowego składającego się z: rachunku wyników, bilansu i informacji dodatkowej, a także prowadzenie dokumentacji księgowej. Swoją wiedzą z uczestnikami podzieliła się Lidia Marszałek, księgowa Regionu.

  • Przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Tesco Polska Sp. z o. o. w dniach 14 - 15 stycznia br. uczestniczyli w drugiej części szkolenia Lider dialogu autonomicznego. Celem zajęć było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw prawnych działalności Związku, prawa wewnątrzzwiązkowego, uprawnień związków zawodowych zarówno w indywidualnych sprawach pracowniczych, jak i w sprawach zbiorowych. Zajęcia poprowadzili Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski oraz mecenas Piotr Jóźwiak.

  • 7 stycznia br. członkowie Solidarności z organizacji w: Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Legnicy, Spółdzielni Mieszkaniowej "Nadodrze" w Głogowie, oświacie legnickiej; Zakładach Wzbogacania Rud, Zakładzie Hydrotechnicznym, Zakładach Górniczych "Lubin" i Zakładach Górniczych "Rudna" - oddziałach KGHM "Polska Miedź" SA; PKP Cargo SA, PBK "PeBeKa" SA w Lubinie i Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach uczestniczyli w prezentacji komputerowego programu księgowego, który przedstawił P. Mariusz Gonera z LeftHand Sp. z o. o. w Warszawie. Program może być stosowany przez organizacje związkowe.

  Zobacz więcej: 2014, 2012 , 20112010, 2009, 2008 , 2007 , 2006

  Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

  ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

   tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

  e-mail: legnica'malpa'solidarnosc.org.pl