WYKAZ SZKOLEŃ

 

 

 

 

 

 
 

 

AKTUALNOŚCI DZIAŁU SZKOLEŃ 2006

 

 • W Legnicy, 15 grudnia br., odbyło się spotkanie formacyjne uczestników cyklu szkoleń w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania . Byli to przedstawiciele organizacji z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, WPEC-u w Legnicy SA, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Dolnośląskich Młynów SA w Ujeździe Górnym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze i Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu . Tematem spotkania, poprowadzonego przez Ewę Kosiorowską, było ustalenie zasad obowiązujących podczas kursu oraz przedstawienie szczegółowego programu i creda projektu.

 • Członkowie komisji rewizyjnych z organizacji w: PKP Zakład Elektroenergetyki Kolejowej w Legnicy, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Legnicy, Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu, MPWiK SA w Lubinie, ZUS Oddział w Legnicy, Inova Sp. z o. o. w Lubinie i Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie wzięli udział w szkoleniu Zasady działania komisji rewizyjnej, które miało miejsce w Legnicy, w dniach 11 - 12 grudnia 2006 r. Celem szkolenia było poznanie zasad działania komisji rewizyjnych, pogłębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Zbigniew Kuźniar.

 • Członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy BOT Elektrownia Turów SA wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy komisji zakładowych SOD-1, które miało miejsce w Szklarskiej Porębie, w dniach 4 - 8 grudnia 2006 r. Szkolenie dotyczyło prawa pracy oraz prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • Członkowie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy Hucie Miedzi "Legnica" Oddziale KGHM "Polska Miedź" SA wzięli udział w szkoleniu Elementy prawa pracy, które odbyło się w Karpaczu, w dniach 27 - 29 listopada br. Uczestnicy, korzystając z aktów prawnych, rozwiązywali zadania - przypadki, z którymi zetknęli się pośrednio lub bezpośrednio w praktyce związkowej, a proponowane przez nich rozwiązania poddawali analizie, prowadzący szkolenie, Jerzy Morawski i Ewa Kosiorowska.

 • W Głogowie, w dniach 23 - 24 listopada br. odbyło się szkolenie Wybrane uprawnienia związków zawodowych , w którym wzięli udział członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Głogowie. Zajęcia dotyczyły uprawnień związkowych wynikających z ustawy o związkach zawodowych oraz zasad zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, a przeprowadzili je Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • Członkowie organizacji wydziałowych z: Przedszkola Publicznego w Ścinawie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie, Zespołu Szkół w Chróstniku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubinie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie, Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie, Gimnazjum nr 3 w Lubinie, Spółdzielni Mieszkaniowej "Polne" w Lubinie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach zrzeszeni w Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Lubinie wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy oświatowych SOD-1, które miało miejsce w Lubinie, w dniach 9 - 10 i 13 - 14 listopada 2006 r.Szkolenie dotyczyło prawa oświatowego oraz prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia prowadzili Mariola Karwan, Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • Przedstawiciele komisji zakładowych NSZZ "Solidarność" i rad pracowników z: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, DGP Dozorbud Sp. z o. o. w Legnicy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, Miedziowego Centrum Zdrowia SA w Lubinie, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie, FUM Chofum SA w Chocianowie, Poczty Polskiej w Legnicy, EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Legnicy, Faurecia Legnica Sp. z o. o. w Legnicy oraz kierownicy biur oddziałów Regionu z Głogowa, Jawora i Lubina, w dniach 19 - 20 października br., uczestniczyli w szkoleniu Rada pracowników - wybór i zadania, które poświęcone było pogłębieniu znajomości ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przygotowaniu do negocjacji porozumienia pomiędzy pracodawcą i radą pracowników oraz wymianie doświadczeń z dotychczasowej praktyki funkcjonowania rad pracowników. Szkolenie miało miejsce w Sosnówce k/Karpacza. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • Członkowie komisji zakładowych NSZZ "Solidarność" z: Volkswagen Motor Polska sp. z o. o. w Polkowicach, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, PGM Sp. z o. o. w Polkowicach oraz Komisji Oddziałowej w PKP Elektroenergetyka Sp. z o. o. we Wrocławiu Oddział w Legnicy i Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie wzięli udział w pierwszym po wakacyjnej przerwie szkoleniu. Było to Szkolenie ogólnozwiązkowe dla działaczy SOD-1, które miało miejsce w Legnicy, w dniach 11 - 14 września 2006 r. Szkolenie dotyczyło prawa pracy oraz prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski i mecenas Henryk Sągajłło

 • Zakończył się kolejny rok szkoleniowy. Od 1 lipca 2005 r. do 11 lipca 2006 r. w Regionie zorganizowano 36 szkoleń, w których wzięło udział 425 osób. Najwięcej, bo 68, uczestniczyło w Szkoleniu podstawowym na temat rozwoju Związku, niewiele mniej w szkoleniach Rady pracowników (65), Społeczna Inspekcja Pracy (62) i Wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność" (59). Duża grupa członków Związku (21) wzięła udział w rocznym kursie Podstawowe Elementy Zarządzania. Najaktywniejsze szkoleniowo organizacje to: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakłady Górnicze "Lubin" i Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach. W lipcu i sierpniu Dział Szkoleń nie organizuje szkoleń. Natomiast również w czasie wakacji można zgłaszać chętnych na zajęcia, które będą prowadzone od września. Ofertę szkoleniową Regionu można poznać klikając w szkolenia.

 • 11 lipca 2006 r., w Lubinie odbyło się szkolenie Podstawy funkcjonowania organizacji związkowej. Uczestnikami byli pracownicy z: Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, którzy właśnie zarejestrowali Organizację Zakładową NSZZ "Solidarność" w swojej firmie. Podczas szkolenia, Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski przedstawili podstawowe aspekty prawne związane z tworzeniem i pierwszymi działaniami nowej organizacji.

 • Członkowie Solidarności z organizacji zakładowych i międzyzakładowych w: Horman Serwis Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, ZOZ-ie w Lubinie, Sitechu Spółka z o. o. w Polkowicach, Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Automatyce Miedź Spółka z o. o. w Głogowie, Inovie Sp. z o. o. w Lubinie, ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, Vitbisie Sp. z o. o. w Złotoryi, Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, PH-P "Mercus" Sp. z o. o. w Polkowicach, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, ZGKiM w Rudnej, FUM "Chofum" SA w Chocianowie, real,- Sp. z o. o. w Lubinie, Urzędzie Miasta i Gminy w Ścinanwie, PKS-ie Lubin SA, MCZ SA w Lubinie, Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach i Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o. o. w Lubinie wzięli udział w szkoleniu Rady pracowników. Zajęcia odbyły się 27 czerwca br. w Lubinie. Program szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia jak omówienie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przedstawienie projektu regulaminu rady pracowników i projektu porozumienia między radą pracowników a pracodawcą oraz odpowiedzi na pytania uczestników. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • Członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Spółdzielni Mieszkaniowej "Nadodrze" w Głogowie wzięli udział w szkoleniu Rady pracowników, które odbyło się w Głogowie 23 czerwca br. Szkolenie dotyczyło ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • 22 czerwca 2006 r., w Jaworze odbyło się szkolenie Rady pracowników. Uczestnikami byli członkowie Związku w: Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze, Zakładzie Usług Remontowych Sp. z o. o. w Jaworze, Spółdzielni Inwalidów "Improdus" w Jaworze. Podczas szkolenia omówiono ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przedstawiono projekt regulaminu rady pracowników i projekt porozumienia między radą pracowników a pracodawcą. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • Członkowie Solidarności z organizacji zakładowych i międzyzakładowych w: Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy, Dozorbudzie Sp. z o. o. w Legnicy, ZOZ w Złotoryi, Patelec-Elpena Spółka z o. o. w Legnicy, Winkelmann Sp. z o. o. w Legnicy, Boart Longyear Spółka z o. o. w Wilkowie, Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, MPK Sp. z o. o. w Legnicy, Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Chojnowie,PBK ABM Sp. z o. o. w Legnicy, Vitbisie Sp. z o. o. w Złotoryi, Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, Elpo Sp. z o. o. w Legnicy, ZGM w Legnicy, WIOŚ w Legnicy, Qubus Hotel Sp. z o. o. w Legnicy i Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi wzięli udział w szkoleniu Rady pracowników. Zajęcia miały miejsce 20 czerwca br. w Legnicy. Program szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia jak omówienie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przedstawienie projektu regulaminu rady pracowników i projektu porozumienia między radą pracowników a pracodawcą oraz odpowiedzi na pytania uczestników. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • Ewa Kosiorowska, sekretarz ZR - odpowiedzialna za szkolenia w Regionie, 9 czerwca br., uczestniczyła w szkoleniu "O czym wiedzieć powinna Rada Pracowników zanim podpisze Porozumienie z Pracodawcą" zorganizowanym w Warszawie przez Dział Szkoleń Komisji Krajowej, podczas którego omówiono ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz projekt porozumienia o informowaniu rady pracowników i przeprowadzaniu z nią konsultacji.

 • Ostatnie spotkanie uczestników projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, które odbyło się w Legnicy 2 czerwca br., poświęcone było podsumowaniu programu. Uczestnicy, którzy po każdej sesji zdawali egzaminy z poszczególnych tematów, otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie cyklu. Na pierwszym miejscu, z wynikiem bardzo dobrym uplasował się Marek Gawron z Volkswagen Motor Polska Spółka z o. o. w Polkowicach, na drugim Konrad Marcinowski również z VWMP, trzeci wynik uzyskała Dorota Plenko z WPEC w Legnicy SA, czwarty był Michał Korczak z ZG "Lubin", piąta Marta Pieniążek-Walaszek z SP nr 5 w Jaworze, szósty Krzysztof Tymiński z VWMP. Wszyscy z wynikiem bardzo dobrym. 5 osób uzyskało ocenę dobrą, 2 dostateczną, pozostali nie zdawali egzaminów. W projekcie wzięli udział członkowie NSZZ "Solidarność" z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Spółka z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych "Lubin", Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, WPEC w Legnicy S.A. oraz organizacji międzyzakładowych pracowników oświaty w Jaworze i Chojnowie.

 • Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Sitech Spółka z o. o. w Polkowicach wzięli udział w szkoleniu SOD-1, które odbyło się w Sosnówce k/Karpacza, w dniach 26 - 28 maja 2006 r. Szkolenie dotyczyło prawa pracy oraz prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • W dniach 18 - 19 maja 2006 r. w Legnicy odbyła się sesja Zarządzanie grupą i zespołem, na zamówienie KZ w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Warsztaty poświęcone były m.in. etapom i elementom pracy w grupie oraz sposobom radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i destruktywnymi uczestnikami pracy zespołowej. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Członkowie Solidarności z organizacji zakładowych w: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Spółka z o. o. w Polkowicach, WPEC w Legnicy S.A., Zakładów Górniczych "Lubin" Oddziału KGHM "Polska Miedź" SA, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi oraz organizacji międzyzakładowych pracowników oświaty w Jaworze wzięli udział w szkoleniu Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne (część 2). Zajęcia miały miejsce w Legnicy, w dniach 12 - 13 maja br. Program szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia jak: racjonalne strategie dochodzenia do optymalnych porozumień, upraszczanie złożonych negocjacji, przegląd technik negocjacyjnych. Zajęcia poprowadziły Ewa Kosiorowska i Ewa Gorzkowska z Działu Szkoleń Regionu Dolny Śląsk.

 • Członkowie komisji rewizyjnych z organizacji w: PKP Zakład Elektroenergetyki Kolejowej w Legnicy, ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Legnicy i Organizacjach Międzyzakładowych Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze i Legnicy wzięli udział w szkoleniu Zasady działania zakładowej komisji rewizyjnej, które miało miejsce w Legnicy, w dniach 9 - 10 maja 2006 r. Celem szkolenia było poznanie zasad działania komisji rewizyjnych, pogłębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Zbigniew Kuźniar.

 • W dniach 19 - 20 kwietnia 2006 r. w Legnicy odbyła się sesja Zarządzanie sobą, na zamówienie KZ w:Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W dniach 7 - 8 kwietnia 2006 r. w Legnicy odbyła się, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, pierwsza część szkolenia Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne, traktującego o negocjacjach jako o procesie podejmowania decyzji. Stąd dużo uwagi podczas warsztatów poświęcono stylom poznawczym i systemom wartości, czyli wszystkim czynnikom, które odnoszą się do indywidualnego sposobu myślenia i działania. Zaprezentowano również błędy negocjatorów w racjonalnym myśleniu, spowodowane ograniczeniami psychologicznymi oraz rozpoczęto omawianie sposobów unikania ich. Ciąg dalszy w maju. Zajęcia prowadziły Ewa Gorzkowska z Działu Szkoleń Regionu Dolny Śląsk i Ewa Kosiorowska. W projekcie, który rozpoczął się w czerwcu 2005 r. biorą udział członkowie Solidarności z:Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Spółka z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych "Lubin" Oddziału KGHM "Polska Miedź" SA", WPEC w Legnicy S.A. oraz Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze.

 • W dniach 13 - 14 marca 2006 r.w Sosnówce k/Karpacza odbyło się szkolenie Wypadki przy pracy, w którym wzięli udział społeczni inspektorzy pracy z Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach.Zajęcia przeprowadził Jan Kosowski - Regionalny Koordynator ds. bhp. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: zadania społecznego inspektora w postępowaniu powypadkowym, rola pracodawcy w razie wypadku przy pracy, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz tworzenie dokumentacji powypadkowej.

 • Kolejne warsztaty w cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania odbyły się w dniach 10 - 11 marca 2006 r. Były to Podstawy komunikacji społecznej, 2-dniowe szkolenie poświęcone wyjaśnieniu, na czym polega proces komunikowania się, rozwijaniu umiejętności analizowania tego procesu oraz kształceniu umiejętności rozpoznawania swoich braków w komunikowaniu się. Zajęcia prowadziły: Ewa Gorzkowska z Działu Szkoleń Regionu NSZZ "Solidarność" Dolny Sląsk i Ewa Kosiorowska. W projekcie uczestniczą przedstawiciele: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Spółka z o. o. w Polkowicach, WPEC w Legnicy S.A., Zakładów Górniczych "Lubin" Oddziału KGHM "Polska Miedź" SA, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi oraz organizacji międzyzakładowych pracowników oświaty w Jaworze i Chojnowie.

 • 4 marca 2006 r., w Lubinie odbyło się kolejne Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ Solidarność. Uczestnikami byli 23 członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej w Zakładach Górniczych "Lubin" Oddział KGHM "Polska Miedź" SA. Podczas szkolenia rozmawiano m. in. o zależnościach między statusem Związku w firmie, a jego liczebnością oraz o tym jak liczebność wpływa na negocjacje z pracodawcą. Zajęcia poprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • 25 lutego 2006 r., w Lubinie odbyło się Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ Solidarność. Uczestnikami było 15 młodych członków Związku z Organizacji Międzyzakładowej w Zakładach Górniczych "Lubin" Oddział KGHM "Polska Miedź" SA. Podczas szkolenia rozmawiano o zależności między statusem Związku w firmie, a jego liczebnością oraz o tym jak liczebność wpływa na negocjacje z pracodawcą. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • Bogdan Orłowski, przewodniczący i Stanisław Miazga, członek Zarządu Regionu, w dniach 22 - 24 lutego br., uczestniczyli w seminarium Strategia rozwoju Związku, które zorganizowała Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" w Zębie k/Zakopanego.

 • W dniach 10 - 11 lutego 2006 r. w Legnicy odbyło się, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, drugie szkolenie poświęcone Prawu pracy. Tym razem uczestnicy zajmowali się ustawami: o związkach zawodowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz zagadnieniami związanymi z kodeksem pracy - roszczeniami ze stosunku pracy, wynagrodzeniami, czasem pracy i układami zbiorowymi pracy. Zajęcia przeprowadził Piotr Wegner. W projekcie, który rozpoczął się w czerwcu ub. r. biorą udział członkowie Solidarności z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Spółka z o. o. w Polkowicach, WPEC w Legnicy S.A., Zakładów Górniczych "Lubin" Oddziału KGHM "Polska Miedź" SA, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi oraz organizacji międzyzakładowych pracowników oświaty w Jaworze i Chojnowie.

 • 31 stycznia br., w siedzibie Oddziału Regionu w Lubinie, odbyło się szkolenie Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność", w którym uczestniczyli członkowie komisji zakładowych z: Real Sp. z o. o. w Lubinie, "Społem" PSS w Lubinie, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie, PKS SA w Lubinie, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, FUM "Chofum" SA w Chocianowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, Elektroenergetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Lubinie i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lubinie. Zajęcia prowadził Jerzy Morawski.

 • Od 30 stycznia do 1 lutego br. w Legnicy, Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla drugiej grupy społecznych inspektorów pracy z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalnści SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. W zajęciach wzięło udział 16 osób.

 • 26 stycznia br., w siedzibie Oddziału Regionu w Jaworze, odbyło się szkolenie Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność", w którym uczestniczyli członkowie komisji zakładowych z: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze, Spółdzielni Inwalidów "Improdus" w Jaworze, Global Pollena S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej w Jaworze, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, Nadleśnictwa w Jaworze i PKO BP SA w Jaworze. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W dniach 25 - 27 stycznia br. w Lubinie, Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla pierwszej grupy społecznych inspektorów pracy z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalnści SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. W zajęciach wzięło udział 19 osób.

 • 25 stycznia br., w Głogowie, miało miejsce szkolenie Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność", w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji zakładowych z: PAiP Automatyka Miedź Sp. z o. o. w Głogowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie. Zajęcia prowadził Jerzy Morawski.

 • Przedstawiciele komisji zakładowych NSZZ "Solidarność" z: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Chojnowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, PPU "Magrotex" Sp. z o. o. w Chojnowie, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Legnicy, Przedsiębiorstwa Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o. o. w Legnicy i FPN "Patelec - Elpena" Sp. z o. o. w Legnicy24 stycznia br., uczestniczyli w szkoleniuWybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność", podczas którego przypomniano podstawowe zasady wyborcze obowiązujące w NSZZ "Solidarność" i przedstawiono najnowsze, wewnątrzzwiązkowe uregulowania prawne dotyczące wyborów. Zajęcia przeprowadził Jerzy Morawski.

 • W dniach 18 - 19 stycznia 2006 r. Ewa Kosiorowska współprowadziła drugą część szkolenia Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne zorganizowanego we Wrocławiu przez Dział Szkoleń Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" dla Komisji Międzyzakładowej przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodą we Wrocławiu.

 • 17 stycznia 2006 r., w siedzibie Regionu miało miejsce szkolenie Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ "Solidarność" dla Solidarności z Oddziału złotoryjskiego. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele: Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi i Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju. Uczestnicy przypomnieli sobie podstawowe zasady wyborcze obowiązujące w naszym Związku i poznali najnowsze, wewnątrzzwiązkowe uregulowania prawne dotyczące wyborów. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Kolejne spotkanie uczestników projektu Podstawowe Elementy Zarządzania poświęcone było Prawu pracy. Pierwsza część szkolenia, które odbyło się w dniach 13 - 14 stycznia 2006 r. dotyczyła m.in. podziału prawa, wykładni prawa pracy w Konstytucji RP, zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, urlopami pracowniczymi i wynagrodzeniami za pracę oraz działania ustawy o zwolnieniach grupowych. Uczestnicy, korzystając z aktów prawnych, rozwiązywali zadania - przypadki, z którymi zetknęli się pośrednio lub bezpośrednio w praktyce związkowej, a proponowane przez nich rozwiązania poddawał analizie, prowadzący szkolenie, Piotr Wegner. Druga część Prawa pracy odbędzie się w lutym. W sesji styczniowej wzięło udział 15 osób z 6 organizacji: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Spółka z o. o. w Polkowicach, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi, Zakłady Górnicze "Lubin" Oddział KGHM "Polska Miedź" SA, WPEC w Legnicy S.A. oraz organizacji międzyzakładowej pracowników oświaty w Jaworze.

 • W dniach 10 - 11 stycznia 2006 r. Ewa Kosiorowska współprowadziła pierwszą część szkolenia Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne zorganizowanego we Wrocławiu przez Dział Szkoleń Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" dla Komisji Międzyzakładowej przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodą we Wrocławiu. Program szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia jak: racjonalne strategie dochodzenia do optymalnych porozumień, upraszczanie złożonych negocjacji, przegląd technik negocjacyjnych.
 

Zobacz więcej: 2007, 2008 , 2009 , 2010 , 2011, 2012

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl