STRONA GŁÓWNA   O REGIONIE    GAZETA    SZKOLENIA    PORADY PRAWNE    DOKUMENTY    GALERIA    KLUB SIP    LINKI    KONTAKT

 

 

 

 

 

WYKAZ SZKOLEŃ

 

 

 
 

 

AKTUALNOŚCI DZIAŁU SZKOLEŃ

 

 

Przedsięwzięcia zrealizowane przez Dział Szkoleń w 2012 roku:

 • Uczestnicy cyklu "Podstawowe Elementy Zarządzania", w dniach 14 - 15 grudnia br., wzięli udział w szkoleniu Zarządzanie społecznością. Byli to przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z:  Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Cynk-Malu SA w Legnicy, Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, WPEC-u w Legnicy SA, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie i Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.  Podczas warsztatów rozmawiano o zarządzaniu kadrami w kontekście jego miejsca w strategii zarządzania organizacją i podejścia do pracowników i członków Związku opartego na Katolickiej Nauce Społecznej. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • 11 grudnia br. członkowie Solidarności z organizacji w: Chrobrym Głogów SA, SM "Nadodrze" w Głogowie, ZGM w Głogowie, Nadleśnictwie Przemków, Automatyce Miedź Sp. z o. o. w Głogowie i Zakładów Górniczych "Rudna" oddziału KGHM "Polska Miedź" SA w Polkowicach uczestniczyli w szkoleniu Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: sporządzanie preliminarza wydatków i przychodów oraz sprawozdania finansowego i rachunku wyników, prowadzenie dokumentacji kasowej i bankowej, rozliczenia z urzędem skarbowym. Swoją wiedzą z uczestnikami podzieliła się Lidia Marszałek, samodzielny specjalista ds. księgowości Regionu.

 • Uczestnicy cyklu "Podstawowe Elementy Zarządzania" w dniach 16 - 17 listopada br., wzięli udział w sesji Elementy zarządzania wg McKinsey & Co., podczas której poznali zarys historii teorii zarządzania oraz dokładniej jedną ze współczesnych teorii, ukierunkowaną na podmiotowość człowieka w procesie pracy. W projekcie uczestniczą przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Cynk-Malu SA w Legnicy, Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, WPEC-u w Legnicy SA, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie i Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Tesco Polska Sp. z o. o. w dniach 12 - 13 listopada br. uczestniczyli w szkoleniu Lider dialogu autonomicznego. Była to pierwsza część czterodniowego szkolenia, którego dalszy ciąg nastąpi w styczniu. Celem zajęć było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw prawnych działalności Związku, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz uprawnień związków zawodowych zarówno w indywidualnych sprawach pracowniczych, jak i w sprawach zbiorowych. Zajęcia poprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W dniach 5 - 8 listopada br. w Legnicy odbyło się szkolenie Lider dialogu autonomicznego w oświacie zorganizowane na zamówienie komisji międzyzakładowych w Legnicy, Lubinie i Chojnowie. Celem szkolenia było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw prawnych działalności związków zawodowych, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz prawa oświatowego. Uczestnikami warsztatów byli członkowie NSZZ "Solidarność" z: Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, Zespołu Szkół i  Placówek Oświatowych w Lubinie, Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie, Szkoły Podstawowej nr 10 w Lubinie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie, Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie, Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie i Szkoły Podstawowej nr 10 w Legnicy. Zajęcia prowadzili Mariola Karwan, Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski i aplikant radcowski Piotr Kaczałek.

 • Społeczni inspektorzy pracy z Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach w dniach 5 - 7 listopada uczestniczyli w szkoleniu Współdziałanie i motywowanie z elementami komunikowania się w sytuacjach kryzysowych zorganizowanym w Boszkowie k/Leszna. Zajęcia przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

 • Członkowie NSZZ "Solidarność" z Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, wzięli udział w symulacji Gra w przedsiębiorstwo, czyli elementy rachunkowości zarządczej, która miała miejsce w Legnicy, w dniach 26 - 27 października br. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom rachunkowości zarządczej. Poznawali ją zarządzając spółką z o. o. i wypełniając po każdej części gry: arkusz przepływów, rachunek zysków i strat, arkusz kapitału obrotowego i bilans. Ponadto analizowali sprawozdanie finansowe macierzystej firmy, przy pomocy prowadzącej zajęcia Urszuli Wegner.

 • W dniach 22 - 25 października br. w Legnicy odbyło się szkolenie Lider dialogu autonomicznego w oświacie zorganizowane na zamówienie komisji międzyzakładowych w Legnicy, Jaworze, Lubinie i Chojnowie. Celem szkolenia było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw prawnych działalności związków zawodowych, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz prawa oświatowego. Uczestnikami warsztatów byli członkowie NSZZ "Solidarność" z Gimnazjum nr 5 w Legnicy, Gimnazjum nr 2 w Jaworze, S Zespołu Szkół i  Placówek Oświatowych w Lubinie, Zespołu Szkół w Chojnowie i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie. Zajęcia prowadzili Mariola Karwan, Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski i mecenas Monika Majka.

 • W dniach 19 - 20 października br. miało miejsce kolejne szkolenie, w ramach cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania. Było to Zarządzanie grupą i zespołem. Główne cele ww. warsztatów to: poznanie etapów i elementów pracy grupowej oraz narzędzi pomocnych w pracy zespołowej. W sesji wzięli udział członkowie Związku z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Cynk-Malu SA w Legnicy, Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, WPEC-u w Legnicy SA, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie i Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska. Na zdjęciach m.in. wieże z papieru zbudowane przez uczestników podczas ćwiczenia będącego symulacją pracy zespołowej.

 • Społeczni inspektorzy pracy w Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, w dniach 1 - 3 października, wzięli udział w szkoleniu Społeczna Inspekcja Pracy, które przeprowadził Wojciech Zawadzki Regionalny Koordynator ds. bhp. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy.

 • W dniach 26 - 28 września br. w Głogowie, w siedzibie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Hucie Miedzi Głogów, odbyła się druga część szkolenia Lider dialogu autonomicznego. Uczestnikami byli członkowie organizacji z: Huty Miedzi "Głogów", COPI i Huty Miedzi "Cedynia" oddziałów KGHM "Polska Miedź" SA. W trakcie zajęć poruszono zagadnienia dotyczące komunikowania się, przyczyn konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, skutecznych negocjacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi uczestników. Szkolenie przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Wojciech Zawadzki.

 • 25 września br. miało miejsce Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność" podczas którego poruszono sprawy dotyczące kondycji NSZZ "Solidarność" oraz omówiono niektóre przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego i powszechnego. Uczestnikami szkolenia byli członkowie organizacji NSZZ "Solidarność" w Hucie Miedzi Głogów O/KGHM "Polska Miedź" SA w Żukowicach i Hucie Miedzi Cedynia O/KGHM "Polska Miedź" SA w Orsku. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W dniach 20 - 21 września br. odbyła się druga część szkolenia Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego. Podczas warsztatów, oprócz   przekazania skondensowanej wiedzy teoretycznej, przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Szkolenie odbyło się dzięki sfinansowaniu części kosztów przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". Prowadzącą była Maryla Kościńska. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" z: Pol-Miedź Trans-u Sp. z o. o. w Polkowicach, Sandenu Manufacturing  Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach  i VOSS-u Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej.

 • 19 września sipowcy zrzeszeni w Klubie Społecznego Inspektora Pracy wzięli udział w szkoleniu Patologie w środowisku pracy, podczas którego zajęto się zagadnieniami: mobbingu w miejscu pracy, wypalenia zawodowego i dyskryminacji zawodowej. W warsztatach uczestniczyli społeczni inspektorzy pracy z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Chojnowie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych "Lubin", Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud - oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, Przedsiębiorstwa Budowy kopalń PeBeKa SA w Lubinie i Sitechu w Polkowicach . Zajęcia przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

 • 18 września odbyły się ćwiczenia praktyczne z użyciem kamery kształtujące umiejętność komunikowania się na poziomie organizacji związkowej, ale także z mediami. Były to kolejne zajęcia w cyklu "Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego", w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji z: Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy i Nadleśnictwa w Lubinie. Zajęcia przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

 • Rozpoczął się nowy cykl szkoleń w ramach projektu "Podstawowe Elementy Zarządzania". Pierwsza sesja Zarządzanie sobą w czasie odbyła się w dniach 14 - 15 września br. W projekcie biorą udział przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Cynk-Malu SA w Legnicy, Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach, WPEC-u w Legnicy SA, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Härter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Gimnazjum w Zagrodnie i Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Podczas zajęć dokonano analizy silnych i słabych stron w zarządzaniu sobą, wskazano działania i narzędzia, które pomagają lepiej zarządzać sobą w czasie oraz zaprezentowano kilka technik poprawy skuteczności swojej pracy intelektualnej. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Członkowie zakładowych komisji rewizyjnych z organizacji w: Hucie Miedzi "Głogów" Oddziale KGHM "Polska Miedź" SA w Żukowicach, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładach Wzbogacania Rud Oddziale KGHM "Polska Miedź" SA w Polkowicach, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy i Cynk-Malu Sp. z o. o. Legnicy. SA wzięli udział w szkoleniu Zasady działania komisji rewizyjnej, które miało miejsce w Legnicy, w dniach 14 - 15 czerwca br. Celem szkolenia było poznanie zasad działania komisji rewizyjnych, pogłębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadziły Ewa Kosiorowska i Lidia Marszałek.

 

 • W dniach 29 - 31 maja br. w siedzibie Regionu w Legnicy odbyła się druga część szkolenia Lider dialogu autonomicznego. Uczestnikami szkolenia byli członkowie organizacji z: Zakładów Wzbogacania Rud O/KGHM "Polska Miedź" SA w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Cynk-Mal Sp. z o. o. w Legnicy, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy i Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie. W trakcie zajęć poruszono zagadnienia dotyczące rozwoju NSZZ "Solidarność", komunikacji, przyczyn konfliktów, sposobów ich rozwiązywania, skutecznych negocjacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z zasadą "trening czyni mistrza" nie zabrakło części praktycznej. Uczestnicy mieli również okazję wymienić się doświadczeniami z życia związkowego swoich organizacji. Szkolenie przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Wojciech Zawadzki. Notatkę sporządziła Anna Zięba.

 • 28 maja br. miało miejsce Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność" podczas którego poruszono sprawy dotyczące kondycji NSZZ "Solidarność" oraz omówiono niektóre przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego i powszechnego. Uczestnikami szkolenia byli członkowie organizacji z: Zakładów Wzbogacania Rud O/KGHM "Polska Miedź" SA w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Cynk-Mal Sp. z o. o. w Legnicy, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy i Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W dniach 15 - 16 maja br. odbyła się druga część szkolenia Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego. Podczas warsztatów, oprócz   przekazania skondensowanej wiedzy teoretycznej, przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Szkolenie odbyło się dzięki sfinansowaniu części kosztów przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". Prowadzącą była Maryla Kościńska. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" z: Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Wzbogacania Rud O/KGHM "Polska Miedź" SA w Polkowicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Legnickiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, Nadleśnictwa Lubin, Energetyki Sp. z o.o. w Lubinie  i VOSS Automotive Poland Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej.

 • Przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" z: Miedziowego Centrum Zdrowia SA w Lubinie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Lubinie, Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM "Polska Miedź" SA w Polkowicach, Cynk-Mal-u SA w Legnicy, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, MOPS-u W Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Tauronu Dystrybucji SA Oddział w Legnicy  i Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach w dniach 23 - 26 kwietnia uczestniczyli w szkoleniu Lider dialogu autonomicznego – część 1. Celem zajęć było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw prawnych działalności związków zawodowych, prawa wewnątrzzwiązkowego, zakładowych źródeł prawa pracy, zakresu regulacji prawnych oraz trybu ich stanowienia, rodzajów uprawnień związków zawodowych zarówno w indywidualnych sprawach pracowniczych, jak i w sprawach zbiorowych. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski przy pomocy mecenasa Piotra Jóźwiaka i aplikanta Piotra Kaczałka z Kancelarii Radcy Prawnego Monika Majka.

 • Na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Cynk-Mal Sp. z o. o. w Legnicy w dniach 19 - 20 kwietnia br. zorganizowano szkolenie Wartościowanie pracy. W ramach zajęć, przeprowadzonych przez Jerzego Morawskiego wyjaśniono ogólne zasady wartościowania pracy oraz przedstawiono wartościowanie pracy metodą UMEWAP.

 • Druga grupa społecznych inspektorów pracy z Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach wzięła udział w szkoleniu Zapobieganie patologiom w miejscu pracy w dniach 2 - 4 kwietnia br. W sumie oba szkolenia ukończyło 30 osób.

 • W dniach 28 - 30 marca br. pierwsza grupa społecznych inspektorów pracy z Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach wzięli udział w szkoleniu Zapobieganie patologiom w miejscu pracy. Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat: stresu, mobbingu, pracoholizmu i wypalenia zawodowego oraz zasad komunikowania się. Ostatni dzień szkoleniowy poświęcono zajęciom z udzielania pierwszej pomocy przeprowadzonym przez ratowników medycznych.

 • 15 marca br. członkowie Solidarności z organizacji w: Chrobrym Głogów SA, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładzie Hydrotechnicznym Oddziale KGHM "Polska Miedź" SA w Rudnej, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, Cynk-Mal SA w Legnicy, MPK Sp. z o. o. w Legnicy, SM "Nadodrze" w Głogowie, SM "Piekary" w Legnicy, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, Kolejach Dolnośląskich Sp. z o. o. w Legnicy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy,  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie, TCM Sp. z o.o. w Polkowicach i VOSS Automotive Poland Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej uczestniczyli w szkoleniu Roczne rozliczenie organizacji z urzędem skarbowym. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: sporządzanie preliminarza wydatków i przychodów oraz sprawozdania finansowego i rachunku wyników, prowadzenie dokumentacji kasowej i bankowej, rozliczenia z urzędem skarbowym. Swoją wiedzą z uczestnikami podzieliła się Lidia Marszałek, samodzielny specjalista ds. księgowości Regionu.

 • Społeczni inspektorzy pracy z: Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie, I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, Miejskiego Przedszkola nr 4 w Legnicy, Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy, Szkoły Podstawowej nr 4 w Legnicy i Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie wzięli udział w szkoleniu Społeczna Inspekcja Pracy w placówkach oświatowych. Szkolenie miało miejsce w Legnicy, w dniach 5 - 7 marca br., a dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w ochronie pracy. Warsztaty poprowadził Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp.

 • W dniach 28 lutego - 1 marca br. członkowie Związku z Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i Straży Miejskiej w Legnicy wzięli udział w szkoleniu Lider dialogu autonomicznego - część 2 (dawniej SOD-2). Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat: rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, sposobu prowadzenia negocjacji, przekazywania informacji członkom Związku oraz SIP i komisji bhp. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Wojciech Zawadzki.

 • 27 lutego br. odbyło się Szkolenie Podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność" dla członków organizacji w Volkswagen Motor polska Sp. z o. o. w Polkowicach, podczas którego poruszono sprawy dotyczące kondycji NSZZ "Solidarność" oraz omówiono niektóre przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego i powszechnego. . Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Ostatnie spotkanie uczestników projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, które odbyło się 24 - 25 lutego br., poświęcone było podsumowaniu programu składającego się z 10 odrębnych szkoleń, z których każde było zaliczane na podstawie egzaminu. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia z wynikami rocznych zmagań.                                                          W tym rankingu na pierwszym miejscu w grupie I uplasował się Robert Piskorz, na drugim Bohdan Łabyk, obaj z Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Trzeci wynik uzyskali ex aequo  Barbara Przybyłowicz z  Polkowicach i i Jacek Prusisz  z Volkswagena.     W II grupie najlepszy był Marcin Kałuża, drugi  Jerzy Madej obaj z Volkswagena, a trzeci Bartłomiej Izbiński z DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach.

 • Ponadto w projekcie wzięli udział członkowie NSZZ "Solidarność" z: Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Polkowicach, Nadleśnictwa Lubin i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie.

 • W dniach 15 - 17 lutego br. odbyło się, przeznaczone dla liderów związkowych, szkolenie Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego, podczas którego poruszono m.in. takie zagadnienia, jak komunikacja społeczna (jej przebieg, elementy i poziomy) i interpersonalna oraz stres w życiu działacza związkowego. Pojawiły się w nim elementy kształtowania wizerunku i budowy siły związku zawodowego. Podczas warsztatów oprócz  przekazania skondensowanej wiedzy teoretycznej przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Szkolenie odbyło się dzięki sfinansowaniu części kosztów przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" z: Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Wzbogacania Rud O/KGHM "Polska Miedź" SA w Polkowicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Legnickiej Biblioteki Publicznej i VOSS Automotive Poland Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej.

 • Zajęcia przeprowadziła Maryla Kościńska.

 • 12 społecznych inspektorów pracy z DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, w dniach 15 - 17 lutego br. w Sosnówce k/Karpacza, wzięło udział w szkoleniu "Społeczna Inspekcja Pracy" poświęconym podstawom działalności SIP, zmianom w kodeksie pracy i wypadkom przy pracy. Warsztaty przeprowadził Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp.

 • Członkowie Solidarności z organizacji zakładowych w: Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Nadleśnictwie Lubin, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp. k. w Legnicy i DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach wzięli udział w szkoleniu Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne (część 2, w dniach 27 - 28 stycznia br. Program szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia jak: racjonalne strategie dochodzenia do optymalnych porozumień, upraszczanie złożonych negocjacji, przegląd technik negocjacyjnych. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska. Było to przedostatnie spotkanie tej grupy w, realizowanym od stycznia 2011 r., cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania. Ostatnie - podsumowujące całość - odbędzie się w dniach 24 - 25 lutego br.

 • W dniach 18 - 20 stycznia 2012 r. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie k./Kalisza odbyło  się szkolenie: Informacja związkowa dla początkujących. Z naszego Regionu pojechali przedstawiciele organizacji w: oświacie legnickiej, WPEC-u w Legnicy SA i Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. 20-osobowa grupa zgłębiała tajniki poprawnego pisania informacji prasowej, a następnie składu komputerowego biuletynu związkowego. Były także m.in. elementy prawa prasowego, metody komunikowania się z mediami, a wszystko pod profesjonalnym okiem  trenerów z Działu Szkoleń  Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Z założenia każdy uczestnik miał się nauczyć skutecznego docierania do odbiorców z informacją o działaniach  swojej organizacji, korzystając ze składu DTP, bez konieczności sięgania po bardziej zaawansowane techniki graficzne. Tak też się stało - na zakończenie zajęć uczestnicy zaprezentowali dwustronicowe informatory związkowe. Szkolenie opierało się przede wszystkim na zajęciach praktycznych przy komputerach z dostępem do Internetu. Kolejne etapy pracy indywidualnej kończyły się prezentacją na forum, dyskusją oraz cennymi wykładami Agnieszki Steczyńskiej - Kuraś i Marka Lewandowskiego z Działu Szkoleń KK. Możliwa jest druga część szkolenia - i jak zgodnie potwierdzają  uczestnicy - wręcz KONIECZNA. Przedstawiciele Zagłębia Miedziowego szczególnie dziękują za życzliwą atmosferę twórczej pracy, wspaniałe zintegrowanie grupy i prowadzących oraz możliwość obejrzenia bogatych zasobów Muzeum Leśnictwa.

  • Opracowała Mariola Karwan

   

 • Członkowie Solidarności z organizacji zakładowych w: Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie wzięli udział w szkoleniu Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne (część 2, które miało miejsce w Legnicy, w dniach 13 - 14 stycznia br. Program szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia jak: racjonalne strategie dochodzenia do optymalnych porozumień, upraszczanie złożonych negocjacji, przegląd technik negocjacyjnych. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska. Było to przedostatnie spotkanie tej grupy w realizowanym od stycznia 2011 r. cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania. Ostatnie - podsumowujące całość - odbędzie się w dniach 24 - 25 lutego br.

Zobacz więcej: 2013, 20112010, 2009, 2008 , 2007 , 2006

Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica'malpa'solidarnosc.org.pl