STRONA GŁÓWNA   O REGIONIE    GAZETA    SZKOLENIA    PORADY PRAWNE    DOKUMENTY    GALERIA    KLUB SIP    LINKI    KONTAKT

 

 

 

 

 

WYKAZ SZKOLEŃ

 

 

 

 

 
 

 

AKTUALNOŚCI DZIAŁU SZKOLEŃ 2008

 

 • Uczestnicy cyklu "Podstawowe Elementy Zarządzania", w dniach 19 - 20 grudnia br., wzięli udział w szkoleniu Zarządzanie społecznością. Byli to przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych „Lubin” Oddziału KGHM „Polska Miedź” SA, Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu. Podczas warsztatów rozmawiano o zarządzaniu społecznością w kontekście miejsca zarządzania ludźmi w strategii zarządzania organizacją i podejścia do pracowników i członków Związku opartego na Katolickiej Nauce Społecznej. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Członkowie władz wykonawczych z organizacji NSZZ "Solidarność" w: Głogowskich Obiektach Sportowych Sp. z o. o. w Głogowie, Społem PSS w Lubinie, Spółdzielni Mieszkaniowej "Polne" w Lubinie, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.w Księginicach, Miedziowego Centrum Zdrowia SA w Lubinie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy (SOD-1), które miało miejsce w Lubinie, w dniach 9 - 12 grudnia br. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. W zajęciach wzięło udział 12 osób, a przeprowadzili je Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski i mecenas Henryk Sągajłło.

 • "W dniach 3 – 5 grudnia br. działacze NSZZ „Solidarność” z legnickiej Straży Miejskiej i polkowickiej firmy Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. na Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy NSZZ "Solidarność" (SOD-2), w pocie czoła poznawali strategie rozwoju związku zawodowego oraz pochłaniali wiedzę o stylach rozwiązywania konfliktów. Warsztaty miały na celu m.in. poznanie sposobów komunikowania się, zrozumienie mowy ciała oraz przyswojenie teorii na temat technik negocjacyjnych. Zajęcia, na ten temat, dla spragnionych wiedzy związkowców, poprowadziła Ewa Kosiorowska. Z użytecznymi przepisami na temat bhp i działalności społecznej inspekcji pracy zaznajomił Jerzy Morawski. Zajęcia przebiegały w życzliwej atmosferze, a ich uczestnicy niecierpliwie czekają już na nast.ępne szkolenia." Tekst opracowany przez Wiolettę Kondrat i Ewelinę Zarembę - uczestniczki szkolenia.

  <

 • 2 grudnia br., w Legnicy, odbyło się Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność", w którym uczestniczyli członkowie Związku z Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach i Straży Miejskiej w Legnicy. Podczas szkolenia rozmawiano o zależności między statusem Związku w firmie, a jego liczebnością oraz o tym jak liczebność wpływa na negocjacje z pracodawcą. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Członkowie komisji rewizyjnych z organizacji w: Głogowskich Obiektach Sportowych Sp. z o. o. w Głogowie, TCM Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Urzędzie Miejskim w Głogowie, ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy i Straży Miejskiej w Legnicy wzięli udział w szkoleniu Zasady działania komisji rewizyjnej, które miało miejsce w Legnicy, w dniach 26 - 27 listopada 2008 r. Celem szkolenia było poznanie zasad działania komisji rewizyjnych, pogłębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Zbigniew Kuźniar.

 • Uczestnicy cyklu "Podstawowe Elementy Zarządzania", w dniach 24 - 25 października br., wzięli udział w sesji Elementy zarządzania wg McKinsey & Co., podczas której uczestnicy poznali zarys historii teorii zarządzania oraz dokładniej jedną ze współczesnych teorii, ukierunkowaną na podmiotowość człowieka w procesie pracy. W projekcie uczestniczą przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych „Lubin” Oddziału KGHM „Polska Miedź” SA, VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej i Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Członkowie władz wykonawczych z organizacji NSZZ "Solidarność" w: ZUW-Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, Oddziale EnergiaPro Grupa Tauron SA w Legnicy, Straży Miejskiej w Legnicy, Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej, Faurecia Legnica Sp. z o. o. i Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy (SOD-1), które miało miejsce w Legnicy, w dniach 14 - 17 października br. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. W zajęciach wzięło udział 14 osób, a przeprowadzili je Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski i mecenas Edward Chmiel.

 • Od 29 września do 1 października br. w Lubinie, Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla społecznych inspektorów pracy z: Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Wzbogacania Rud Oddziału KGHM "Polska Miedź" SA w Polkowicach, Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego Oddziału KGHM "Polska Miedź" SA w Lubinie i Spółdzielni Mieszkaniowej "Polne" w Lubinie. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. W zajęciach wzięło udział 17 osób.

 • W dniach 25 - 27 września br., 17 członków Związku z Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie wzięło udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy NSZZ "Solidarność" (SOD-1), które odbyło się w Sosnówce k/Karpacza. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • Kilku, nieobecnych na sesji lipcowej, uczestników nowego cyklu szkoleń "Podstawowe Elementy Zarządzania", w dniach 22 - 23 września br., wzięło udział w warsztatach Zarządzanie sobą. Byli to przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu. Podczas warsztatów uczestnicy poznali działania i narzędzia, które pomagają lepiej zarządzać sobą. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Kolejne szkolenie, w ramach cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania - Zarządzanie grupą i zespołem, odbyło się w Legnicy, w dniach 19 - 20 września br. Główne cele warsztatów to: poznanie etapów i elementów pracy grupowej oraz przyswojenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i destruktywnymi uczestnikami pracy zespołowej. W sesji wzięli udział członkowie Związku z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych „Lubin” Oddziału KGHM „Polska Miedź” SA i VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej. Zajęcia prowadziły Ewa Gorzkowska z Działu Szkoleń Regionu Dolny Śląsk i Ewa Kosiorowska. Na zdjęciu wieże z papieru zbudowane przez uczestników podczas ćwiczenia będącego symulacją pracy zespołowej.

 • Uczestnicy nowego cyklu szkoleń "Podstawowe Elementy Zarządzania", w dniach 11 - 12 lipca br., wzięli udział w warsztatach Zarządzanie sobą. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Aquapark Polkowice SA, ZG "Lubin" O/KGHM "Polska Miedź SA, VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej i Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach. Podczas warsztatów dokonano analizy silnych i słabych stron w zarządzaniu sobą, wskazano działania i narzędzia, które pomagają lepiej zarządzać sobą w czasie oraz zaprezentowano kilka technik poprawy skuteczności swojej pracy intelektualnej. Zajęcia przeprowadziły Ewa Gorzkowska z Działu Szkoleń Regionu Dolny Śląsk i Ewa Kosiorowska z Działu Szkoleń Regionu Zagłębie Miedziowe.

 • Przedstawiciele komisji zakładowych NSZZ "Solidarność" i rad pracowników z: Aquapark Polkowice SA, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, legnickiego oddziału Instytutu Metali Nieżelaznych i Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Lubinie, w dniach 24 - 25 czerwca br., uczestniczyli w szkoleniu Rada pracowników - wybór i zadania, które poświęcone było pogłębieniu znajomości ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przygotowaniu do negocjacji porozumienia pomiędzy pracodawcą i radą pracowników oraz wymianie doświadczeń z dotychczasowej praktyki funkcjonowania rad pracowników. Szkolenie miało miejsce w Lubinie. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • W dniach 27 - 30 maja br., członkowie Związku z Aquaparku Polkowice SA, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach, PKP Energetyka Sp. z o. o. Zakład Dolnośląski we Wrocławiu Oddział w Legnicy, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy i EnergiaPro Grupa Tauron SA Oddział w Legnicywzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy NSZZ "Solidarność" (SOD-2), które odbyło się w Legnicy w siedzibie Regionu. Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat: rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, sposobu prowadzenia negocjacji, przekazywania informacji członkom Związku oraz SIP i komisji bhp. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

  >

 • Ewa Kosiorowska, odpowiedzialna za szkolenia w Regionie, w dniach 26 - 27 maja br., uczestniczyła w szkoleniu Zamówienia publiczne w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Legnicy. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • W dniach 5 - 8 maja br., członkowie Związku z Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicachwzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy NSZZ "Solidarność" (SOD-1), które odbyło się w Legnicy w siedzibie Regionu. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski oraz mecenas Henryk Sągajło.

 • Ewa Kosiorowska, odpowiedzialna za szkolenia w Regionie, w dniach 23 - 24 kwietnia br., uczestniczyła w szkoleniu Wypełnianie wniosków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Legnicy. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".

 • W Lubinie 12 kwietnia br. odbyło się szkolenie Podstawy prawa pracy , w którym wzięli udział członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej przy Zakładach Górniczych "Lubin" Oddziale KGHM "Polska Miedź" SA.Podczas spotkania Jerzy Morawski przybliżył uczestnikom, obowiązujące w ZG "Lubin", zapisy Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Pracy i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W zajęciach uczestniczyło 12 osób.

 • Członkowie organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" z Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność" wzięli udział w szkoleniu Komunikowanie się - teoria i praktyka, które miało miejsce w Zaździerzu, w dniach 9 - 11 kwietnia 2008 r. Szkolenie dotyczyło podstaw retoryki, analizowania procesu komunikowania się i wystąpień publicznych. Zajęcia przeprowadziły Ewa Gorzkowska z Regionu Dolny Śląsk i Ewa Kosiorowska.

 • Ewa Kosiorowska, odpowiedzialna za szkolenia w Regionie, w dniach 27 - 28 marca br., uczestniczyła w szkoleniu Tworzenie partnerstw zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Legnicy. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy o sposobach mobilizacji społeczności lokalnych do zawiązywania partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego.

 • Ostatnie spotkanie uczestników projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, które odbyło się w Legnicy 14 marca br., poświęcone było podsumowaniu programu. Uczestnicy, którzy po każdej sesji zdawali egzaminy z poszczególnych tematów, otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie cyklu. Na pierwszym miejscu, uplasowała się Katarzyna Wojtkowska z MOPS-u w Legnicy, na drugim Jarosław Ratka z Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, trzeci wynik uzyskała Ewa Portianko z PGM Sp. z o. o. w Polkowicach. Wszyscy z wynikiem bardzo dobrym. Wśród pozostałych 4 osoby uzyskały ocenę bardzo dobrą, a 7 dobrą. W projekcie wzięli udział członkowie NSZZ "Solidarność" z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, WPEC w Legnicy S.A. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Polkowicach, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, Dolnośląskich Młynów w Ujeździe Górnym, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu i MOPS-u w Legnicy.

 • W dniach 4 - 7 marca br., członkowie Związku z: Sitech Sp. z o. o. w Lubinie, Straży Miejskiej w Legnicy, Aquaparku Polkowice SA, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy i Faurecii Legnica Sp. z o. o. wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy (SOD-1), które odbyło się w Legnicy w siedzibie Regionu. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski oraz mecenas Edward Chmiel.

 • Członkowie Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach wzięli udział w szkoleniu Czas pracy, które miało miejsce w Karpaczu, w dniach 27 - 28 lutego br. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z normami prawnymi dotyczącymi czasu pracy, a ponadto: rozszerzenie kompetencji prawnych, lepsze przygotowanie działaczy związkowych do rozwiązywania problemów pracowniczych oraz pogłębienie umiejętności korzystania z aktów prawnych. W zajęciach wzięły udział 23 osoby, a przeprowadzili je Jerzy Morawski i Ewa Kosiorowska.

 • Członkowie Solidarności z organizacji zakładowych w: WPEC-u w Legnicy SA, Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Polkowicach, Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, Dolnośląskich Młynach SA w Ujeździe Górnym, Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie, Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy wzięli udział w szkoleniu Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne (część 2). Zajęcia miały miejsce w Legnicy, w dniach 22 - 23 lutego br. Program szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia jak: racjonalne strategie dochodzenia do optymalnych porozumień, upraszczanie złożonych negocjacji, przegląd technik negocjacyjnych. Zajęcia poprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W Lubinie 9 lutego br. odbyło się szkolenie Podstawy prawa pracy , w którym wzięli udział członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej przy Zakładach Górniczych "Lubin" Oddziale KGHM "Polska Miedź" SA.Podczas spotkania Jerzy Morawski przybliżył uczestnikom, obowiązujące w ZG "Lubin", zapisy Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Pracy i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W zajęciach wzięły udział 24 osoby.

 • Ewa Kosiorowska, odpowiedzialna za szkolenia w Regionie, 8 lutego br., uczestniczyła w spotkaniu Rady Edukacji Związkowej, które poświęcone było prezentacji planów Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na 2008 rok, zadaniom Rady oraz ustaleniu harmonogramu pracy Rady. Spotkanie odbyło się w Warszawie.

 • 2 lutego 2008 r., w Lubinie, odbyło się Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność", w którym uczestniczyło 18 członków Związku z Organizacji Międzyzakładowej w Zakładach Górniczych "Lubin" Oddział KGHM "Polska Miedź" SA. Podczas szkolenia rozmawiano o zależności między statusem Związku w firmie, a jego liczebnością oraz o tym jak liczebność wpływa na negocjacje z pracodawcą. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W dniach 18 - 19 stycznia br.w Legnicy odbyła się, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, pierwsza część szkolenia Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne, traktującego o negocjacjach jako o procesie podejmowania decyzji. Stąd dużo uwagi podczas warsztatów poświęcono stylom poznawczym i systemom wartości, czyli wszystkim czynnikom, które odnoszą się do indywidualnego sposobu myślenia i działania. Zaprezentowano również błędy negocjatorów w racjonalnym myśleniu, spowodowane ograniczeniami psychologicznymi oraz rozpoczęto omawianie sposobów unikania ich. Uczestniczyło 13 osób. Ciąg dalszy w lutym. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W dniach 9 - 11 stycznia br. w Głogowie, Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla społecznych inspektorów pracy z: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie, II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie, Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Głogowie, Przedszkola Publicznego nr 6 w Głogowie, Szkoły Podstawowej w Kotli, Gimnazjum Publicznego w Gaworzycach, Szkoły Podstawowej w Gaworzycach, Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogowie, Publicznego Gimnazjum w Jerzmanowej, Gimnazjum nr 5 w Głogowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, Gimnazjum nr 3 w Głogowie, Gimnazjum nr 2 w Głogowie, Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej, Szkoły Podstawowej w Serbach, Szkoły Podstawowej w Wilkowie, Szkoły Podstawowej nr 13 w Głogowie, Publicznego Przedszkola w Serbach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie i Szkoły Podstawowej nr 13 w Głogowie. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalnści SIP oraz roli związku zawodowego w ochronie pracy. W zajęciach wzięły udział 23 osoby.

 • Członkowie władz wykonawczych z organizacji NSZZ "Solidarność" w: Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Oddziale EnergiaPro w Legnicy, Straży Miejskiej w Legnicy, Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy (SOD-1), które miało miejsce w Legnicy, w dniach 7 - 10 stycznia 2008 r. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. W zajęciach wzięło udział 14 osób, a przeprowadzili je Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski i mecenas Edward Chmiel.

 

Zobacz więcej: 2012 , 2011 , 20102009, 2007 , 2006

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl