WYKAZ SZKOLEŃ

 

PEZ 2009

 

 

 

 
 

 

AKTUALNOŚCI DZIAŁU SZKOLEŃ 2007

 
 • Kolejne warsztaty w cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania odbyły się w dniach 14 - 15 grudnia 2007 r. Były to Podstawy komunikacji społecznej, 2-dniowe szkolenie poświęcone wyjaśnieniu, na czym polega proces komunikowania się, rozwijaniu umiejętności analizowania tego procesu oraz kształceniu umiejętności rozpoznawania swoich braków w komunikowaniu się. Zajęcia prowadziły: Ewa Gorzkowska z Działu Szkoleń Regionu NSZZ "Solidarność" Dolny Sląsk i Ewa Kosiorowska. W projekcie uczestniczą przedstawiciele: WPEC-u w Legnicy SA, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Polkowicach, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, Dolnośląskich Młynów SA w Ujeździe Górnym, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy i Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach.

 • 15 listopada br. członkowie Solidarności z organizacji w: Oddziale Legnickim Koncernu Energetycznego EnergiaPro SA, Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładzie Hydrotechnicznym Oddziale KGHM "Polska Miedź"SA w Rudnej, Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie, PKS-ie Lubin SA, "Automatyce Miedź" Sp z o. o. w Głogowie, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, Straży Miejskiej w Legnicy, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy, Urzędzie Miejskim w Głogowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie, Sitech-u Sp. z o. o. w Polkowicach i Komendzie Miejskiej PSP w Legnicy uczestniczyli w szkoleniu Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: sporządzanie preliminarza wydatków i przychodów oraz sprawozdania finansowego i rachunku wyników, prowadzenie dokumentacji kasowej i bankowej, rozliczenia z urzędem skarbowym. Swoją wiedzą z uczestnikami podzielił się Zbigniew Kuźniar, dawniej skarbnik, obecnie główny księgowy Regionu.

 • Między 5 a 7 grudnia 2007 r. w Legnicy, Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla społecznych inspektorów pracy z: ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, FUM "Chofum" SA w Chocianowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, Gimnazjum nr 1 w Jaworze, "LEG - Serwis" SC w Legnicy, Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Lubinie, MOPS-u w Głogowie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach i Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalnści SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. W zajęciach wzięło udział 15 osób.

 • W dniach 3 - 4 grudnia 2007 r. w Karpaczu odbyło się Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność". W szkoleniu wzięli udział członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowych Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 i 2 w Legnicy oraz Organizacji Międzyzakładowych Pracowników Oświaty i Wychowania w: Jaworze, Chojnowie, Lubinie, Złotoryi i Nowej Wsi Grodziskiej. Warsztaty poświęcone były szukaniu zależności między statusem Związku w placówce, a jego liczebnością oraz koniecznym zmianom w myśleniu o przyszłości Związku. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Członkowie władz wykonawczych i kontrolnych z organizacji NSZZ "Solidarność" w: Straży Miejskiej w Legnicy, Aquaparku Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o. o. w Polkowicach, Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie, Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Zespole Szkół Specjalnych w Lubinie, TCM Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, PKP Elektroenergetyka Sp. z o. o. we Wrocławiu, ZUR Jawor Sp. z o. o. w Jaworze, VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej i PWSZ w Legnicy wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy (SOD-1), które odbyło się w Legnicy, w dniach 26 - 29 listopada br. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski i mecenas Henryk Sągajłło.

 • W dniach 23 - 24 listopada 2007 r. w Legnicy odbyło się, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, drugie szkolenie poświęcone Prawu pracy. Tym razem uczestnicy zajmowali się ustawami: o związkach zawodowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz zagadnieniami związanymi z kodeksem pracy - roszczeniami ze stosunku pracy, wynagrodzeniami, czasem pracy i układami zbiorowymi pracy. Zajęcia przeprowadził Piotr Wegner. W projekcie, biorą udział członkowie Solidarności z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, WPEC-u w Legnicy SA, Dolnośląskich Młynów SA w Ujeździe Górnym, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Polkowicach i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy.

 • 22 listopada br., Ewa Kosiorowska przeprowadziła, w siedzibie Regionu Dolny Śląsk we Wrocławiu Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność". Uczestnikami byli członkowie Organizacji Międzyzakładowej w Telekomunikacji Polskiej SA. Podczas szkolenia rozmawiano o zależności między statusem Związku w firmie, a jego liczebnością, o konieczności zmiany w myśleniu o przyszłości Związku, o argumentach przemawiających za wstępowaniem pracowników do Związku oraz o tym, jak liczebność wpływa na negocjacje z pracodawcą.

 • 15 listopada br. członkowie Solidarności z organizacji w: Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Chojnowie, TCM Polska Tool Consulting & Management Sp. z o. o. w Polkowicach, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy oraz Aquaparku Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o. o. w Polkowicach uczestniczyli w szkoleniu Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: sporządzanie preliminarza wydatków i przychodów oraz sprawozdania finansowego i rachunku wyników, prowadzenie dokumentacji kasowej i bankowej, rozliczenia z urzędem skarbowym. Swoją wiedzą z uczestnikami podzielił się Zbigniew Kuźniar, dawniej skarbnik, obecnie główny księgowy Regionu.

    

 • Członkowie władz wykonawczych z organizacji NSZZ "Solidarność" w: Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Oddziale EnergiaPro w Legnicy, Urzędzie Miejskim w Głogowie, TCM Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Spółdzielni Mieszkaniowej "Polne" w Lubinie, PBK ABM Sp. z o. o. w Legnicy i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy (SOD-1), które miało miejsce w Legnicy, w dniach 25 - 26 i 29 - 30 października br. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski i mecenas Edward Chmiel.

 • Członkowie Klubu Społecznego Inspektora Pracy z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładu Hydrotechnicznego Oddziału KGHM "Polska Miedź" SA w Rudnej, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, MOPS-u w Głogowie, PeBeKi SA w Lubinie, Zakładu Przewozów Towarowych Cargo SA w Legnicy, Magrotex-u Sp. z o. o. w Chojnowie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy, ZOZ-u w Lubinie, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, DODR w Chojnowie, Huty Miedzi "Cedynia" Oddział KGHM "Polska Miedź" SA w Orsku i Vitbisu Sp. z o. o. w Złotoryi wzięli udział w szkoleniu Wymagania i ocena stanu bhp w zakładzie pracy, które miało miejsce w Karpaczu w dniach 25 - 26 października br.Podczas szkolenia omówiono m.in. rolę i zadania związków zawodowych w zakresie ochrony pracy, postępowanie przy dokonywaniu oceny stanu bhp w zakładzie pracy, program działań zmierzających do poprawy stanu bhp i obowiązki pracodawcy w tym zakresie. Zajęcia przeprowadził Jan Kosowski.

 • Kolejne spotkanie uczestników projektu Podstawowe Elementy Zarządzania poświęcone było Prawu pracy. Pierwsza część szkolenia na ten temat, odbyła się w dniach 19 - 20 października br. i dotyczyła m.in. podziału prawa, wykładni prawa pracy w Konstytucji RP, zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, urlopami pracowniczymi i wynagrodzeniami za pracę oraz ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Uczestnicy, korzystając z aktów prawnych, rozwiązywali zadania - przypadki, z którymi zetknęli się pośrednio lub bezpośrednio w praktyce związkowej, a proponowane przez nich rozwiązania poddawał analizie, prowadzący szkolenie, Piotr Wegner. Druga część Prawa pracy odbędzie się w listopadzie. W sesji październikowej wzięło udział 13 osób z 7 organizacji: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, WPEC w Legnicy SA, Dolnośląskie Młyny SA w Ujeździe Górnym, Energetyka Sp. z o. o. w Lubinie, Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy.

 • Członkowie Solidarności z organizacji zakładowych w: Sitechu Spółce z o. o. w Polkowicach, Hucie Miedzi "Cedynia" Oddziale KGHM "Polska Miedź" SA w Orsku, Pol-Miedź Transie Spółce z o. o. w Lubinie, Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy i Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi oraz organizacji wydziałowych przy: I Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy NSZZ "Solidarność" - SOD-2 , które miało miejsce w Legnicy, w dniach 9 - 11 października br. Uczestnicy, podczas jednego z ćwiczeń dotyczących roli jaką odgrywa informacja w działalności związkowej, opisali swoje wrażenia ze szkolenia w notatce pt. "Szkolimy się!". Oto jej fragment: " ...W miłej i przyjaznej atmosferze, pracując w zespołach, pogłębialiśmy wiedzę na temat rozwiązywania konfliktów, negocjacji, sposobów i znaczenia przekazywania informacji oraz bhp i sip. Zajęcia prowadzili przedstawiciele Zarządu Regionu: Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski. Zapraszamy wszystkich związkowców do uczestnictwa w szkoleniach i podnoszenia swojego profesjonalizmu, ponieważ będzie to owocowało większą skutecznością działania". Anie: Dymek, Mazur i Świetłowicz, Maryla Wachełko, Bogusia Grozdanowska, Heniek Białek, Zbyszek Dudek i Adam Januchta.

 • 8 października 2007 r. w siedzibie Regionu w Legnicy odbyło się Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność". W szkoleniu wzięli udział członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze oraz z organizacji zakładowych w: Hucie Miedzi "Cedynia" Oddziale KGHM "Polska Miedź" SA w Orsku, Sitechu Spółce z o. o. w Polkowicach, Pol-Miedź Transie Spółce z o. o. w Lubinie, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi i Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy. Warsztaty poświęcone były zastanowieniu się nad zależnościami między statusem Związku w firmie, a jego liczebnością oraz koniecznym zmianom w myśleniu o przyszłości Związku. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Uczestnicy cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania, w dniach 2 - 4 października br., w Karpaczu, wzięli udział w szkoleniu Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstwa, zorganizowanym przez: Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" i firmę S. Partner Sp. z o. o. w Warszawie, w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Szansa dla zatrudnienia: szkolenie przedstawicieli pracowników i promocja dialogu społecznego w przedsiębiorstwach". W projekcie uczestniczą członkowie Solidarności z: DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, WPEC w Legnicy SA, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Dolnośląskich Młynów SA w Ujeździe Górnym, Energetyki Sp. z o. o., Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy.

 • 27 września br., w siedzibie Regionu w Legnicy odbyło się Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność". Uczestnikami byli członkowie Komisji Zakładowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy. Podczas szkolenia rozmawiano o zależności między statusem Związku w firmie, a jego liczebnością, o konieczności zmiany w myśleniu o przyszłości Związku, o argumentach przemawiających za wstępowaniem pracowników do Związku oraz o tym, jak liczebność wpływa na negocjacje z pracodawcą. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W dniach 21 - 22 września br. w Legnicy miała miejsce, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, sesja Elementy rachunkowości, podczas której uczestnicy zarządzając spółką, poznają podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz uczą się rozszyfrowywać druk F-01. Symulacja kończy się wyceną przedsiębiorstw na podstawie wartości księgowej i metodą dochodową z kapitalizacją. Zajęcia przeprowadziła Urszula Wegner. W projekcie uczestniczą członkowie Solidarności z: DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, WPEC w Legnicy SA, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Dolnośląskich Młynów SA w Ujeździe Górnym, Energetyki Sp. z o. o., Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. Ponadto w warsztatach wzięli udział przedstawiciele organizacji zakładowych z: Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Faurecii Legnica Sp. z o. o. i Komendy Miejskiej PSP w Legnicy.

 • Społeczni inspektorzy pracy i członkowie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Sitech Spółka z o. o. w Polkowicach wzięli udział w szkoleniu Uprawnienia społecznej inspekcji pracy, które miało miejsce w Brennie, w dniach 14 - 16 września br. Oprócz tytułowych uprawnień, omówiono metodykę kontroli stanu bhp w firmie oraz procedurę ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zajęcia przeprowadził Jan Kosowski.

 • W dniach 28 - 30 sierpnia br., członkowie organizacji NSZZ "Solidarność" w: Hucie Miedzi "Legnica" Oddziale KGHM "Polska Miedź" SA w Legnicy, Spółdzielni Mieszkaniowej "Piekary" w Legnicy, Koramic Sp. z o. o. w Kunicach, ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, PKS-ie Lubin SA, Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie i Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie wzięli udział w szkoleniu Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstwa, które odbyło się w Karpaczu. Szkolenie zorganizowane zostało przez: Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" i firmę S. Partner Sp. z o. o. w Warszawie, w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Szansa dla zatrudnienia: szkolenie przedstawicieli pracowników i promocja dialogu społecznego w przedsiębiorstwach".

 • W dniach 7 - 9 sierpnia br., członkowie organizacji NSZZ "Solidarność" przy: Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi i Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie wzięli udział w szkoleniu Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstwa, które odbyło się w Karpaczu. Szkolenie zorganizowane zostało przez: Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" i firmę S. Partner Sp. z o. o. w Warszawie, w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Szansa dla zatrudnienia: szkolenie przedstawicieli pracowników i promocja dialogu społecznego w przedsiębiorstwach".

 • Przedstawiciele komisji zakładowych NSZZ "Solidarność" i rad pracowników z: Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Spółdzielni Mieszkaniowej "Nadodrze" w Głogowie, Zakładu Hydrotechnicznego Oddziału KGHM "Polska Miedź" SA w Rudnej i Przedsiębiorstwa Automatyki i Pomiarów "Automatyka Miedź" Sp. z o. o. w Głogowie, w dniach 25 - 26 czerwca br., uczestniczyli w szkoleniu Rada pracowników - wybór i zadania, które poświęcone było pogłębieniu znajomości ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przygotowaniu do negocjacji porozumienia pomiędzy pracodawcą i radą pracowników oraz wymianie doświadczeń z dotychczasowej praktyki funkcjonowania rad pracowników. Szkolenie miało miejsce w Karpaczu. Zajęcia przeprowadził Jerzy Morawski.

 • Uczestnicy cyklu szkoleń "Podstawowe Elementy Zarządzania", w dniach 22 - 23 czerwca br., wzięli udział w warsztatach Zarządzanie strategiczne, podczas których uczyli się korzystać z narzędzi służących do analizy strategicznej organizacji. W projekcie uczestniczą przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, WPEC w Legnicy SA, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Dolnośląskich Młynów SA w Ujeździe Górnym, Energetyki Sp. z o. o., Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. Zajęcia przeprowadził Bogusław Sowiński.

 • W dniach 12 - 14 czerwca br., członkowie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w WPEC w Legnicy SA wzięli udział w szkoleniu Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstwa, które odbyło się w Karpaczu. Szkolenie zorganizowane zostało przez: Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" i firmę S. Partner Sp. z o. o. w Warszawie, w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Szansa dla zatrudnienia: szkolenie przedstawicieli pracowników i promocja dialogu społecznego w przedsiębiorstwach".

 • W Głogowie, w dniach 5 - 6 czerwca br., odbyło się szkolenie Wybrane elementy prawa oświatowewgo, w którym wzięli udział członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Głogowie.Zajęcia dotyczyły uprawnień związkowych i pracowniczych wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, a przeprowadziły je Mariola Karwan przewodnicząca Rady Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Region Zagłębie Miedziowe i Ewa Kosiorowska - Dział Szkoleń Regionu Zagłębie Miedziowe.

 • Członkowie władz wykonawczych z organizacji NSZZ "Solidarność" w: Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie, PKP Energetyka Sp. z o. o. Zakładzie Dolnośląskim we Wrocławiu, Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o. o. w Lubinie, Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu, Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy i Faurecii Legnica Sp. z o. o.wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy (SOD-1), które miało miejsce w Legnicy, w dniach 29 maja - 1 czerwca 2007 r. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski i mecenas Edward Chmiel.

 • Uczestnicy cyklu "Podstawowe Elementy Zarządzania", w dniach 25 - 26 maja br., wzięli udział w szkoleniu Zarządzanie społecznością. W projekcie uczestniczą przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, WPEC w Legnicy SA, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Dolnośląskie Młyny SA w Ujeździe Górnym, Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy . Podczas warsztatów rozmawiano o zarządzaniu społecznością w kontekście miejsca zarządzania ludźmi w strategii zarządzania organizacją i podejścia do pracowników i członków Związku opartego na Katolickiej Nauce Społecznej. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W dniach 20 - 21 kwietnia br. w Legnicy miała miejsce, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, sesja Elementy zarządzania wg McKinsey & Co., podczas której uczestnicy poznali zarys historii teorii zarządzania oraz dokładniej jedną ze współczesnych teorii, której twórcy położyli nacisk na podmiotowość człowieka w procesie pracy. W projekcie, który rozpoczął się w lutym br., bierze udział 15 członków Solidarności. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Członkowie komisji rewizyjnych z organizacji w: Zakładzie Wzbogacania Rud Oddział KGHM "Polska Miedź" SA w Polkowicach, Zakładach Górniczych "Lubin" Oddział KGHM "Polska Miedź" SA w Lubinie, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy i Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze wzięli udział w szkoleniu Zasady działania komisji rewizyjnej, które miało miejsce w Legnicy, w dniach 11 - 12 kwietnia br. Celem szkolenia było poznanie zasad działania komisji rewizyjnych, pogłębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Zbigniew Kuźniar.

 • Kolejne szkolenie, w ramach cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania - Zarządzanie grupą i zespołem, odbyło się w Legnicy, w dniach 23 - 24 marca br. Główne cele warsztatów to: poznanie etapów i elementów pracy grupowej oraz przyswojenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i destruktywnymi uczestnikami pracy zespołowej. W sesji wzięli udział członkowie Związku z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, Dolnośląskich Młynów SA w Ujeździe Górnym, Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy SA i Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie. Zajęcia prowadziły Ewa Gorzkowska z Działu Szkoleń Regionu Dolny Śląsk i Ewa Kosiorowska. Na zdjęciu wieże z papieru zbudowane przez uczestników podczas ćwiczenia będącego symulacją pracy zespołowej.

 • 17 marca 2007 r., w Lubinie odbyło się szkolenie Podstawy działalności NSZZ "Solidarność". Uczestnikami byli członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej w Zakładach Górniczych "Lubin" Oddział KGHM "Polska Miedź" SA, którzy wcześniej przeszli Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność". Zajęcia poświęcone były poznaniu uprawnień związkowych zapisanych w ustawie o związkach zawodowych oraz regulacjom statutowym dotyczącym praw i obowiązków członka NSZZ "Solidarność". Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Ewa Kosiorowska, sekretarz Zarządu Regionu, odpowiedzialna za szkolenia w Regionie, w dniach 14 - 16 marca br., uczestniczyła w Krajowych Warsztatach Trenerów Związkowych, które poświęcone były Roli i zadaniom trenerów związkowych w realizacji celów NSZZ "Solidarność" wyznczonych na kadencję 2006 - 2010. Warsztaty zorganizował Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", a odbyły się w Sobieszewie k/Gdańska.

 • 10 marca 2007 r., w Lubinie odbyło się Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność". Uczestnikami byli członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej w Zakładach Górniczych "Lubin" Oddział KGHM "Polska Miedź" SA. Podczas szkolenia rozmawiano o zależności między statusem Związku w firmie, a jego liczebnością, o konieczności zmiany w myśleniu o przyszłości Związku, o argumentach przemawiających za wstępowaniem pracowników do Związku oraz o tym jak liczebność wpływa na negocjacje z pracodawcą. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W dniach 6 - 9 marca br., członkowie władz wykonawczych podstawowych jednostek organizacyjnych z: ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Legnicy, MPK Sp. z o. o. w Legnicy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i PH-P Mercus Sp. z o. o. w Polkowicach wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy (SOD-1), które odbyło się w Legnicy w siedzibie Regionu. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski oraz mecenas Henryk Sągajłło.

 • W dniach 6 - 8 marca br., członkowie podstawowych jednostek organizacyjnych z: ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, PAiP "Automatyka-Miedź" Sp. z o. o. w Głogowie, FUM "Chofum" SA w Chocianowie, DODR w Chojnowie, Energetyka Sp. z o. o. w Lubinie, EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Legnicy, Faurecia Legnica Sp. z o. o. w Legnicy, IMN w Legnicy, MPWiK SA w Lubinie, Nadleśnictwa w Jaworze, FPN Patelec-Elpena Sp. z o. o. w Legnicy, PGM Sp. z o. o. w Polkowicach, Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie, ZUR Kuźnia Jawor Sp. z o. o. w Jaworze, ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie i ZW "Wojcieszów" Sp. z o. o. w Wojcieszowie wzięli udział w szkoleniu Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstwa, które odbyło się w Karpaczu. Szkolenie zorganizowane zostało przez: Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność", Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" i firmę S. Partner Sp. z o. o. w Warszawie, w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Szansa dla zatrudnienia: szkolenie przedstawicieli pracowników i promocja dialogu społecznego w przedsiębiorstwach".

 • Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Sitech Spółka z o. o. w Polkowicach wzięli udział w szkoleniach: Podstawy negocjacji i Rada pracowników - wybór i zadania, które miały miejsce w Karpaczu, pierwsze w dniach 1 - 2 marca, drugie od 3 do 4 marca br. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • Uczestnicy nowego cyklu szkoleń "Podstawowe Elementy Zarządzania", w dniach 23 - 24 lutego br., wzięli udział w warsztatach Zarządzanie sobą. W projekcie uczestniczą przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, WPEC w Legnicy SA, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Dolnośląskie Młyny SA w Ujeździe Górnym, Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy . Podczas warsztatów dokonano analizy silnych i słabych stron w zarządzaniu sobą, wskazano działania i narzędzia, które pomagają lepiej zarządzać sobą w czasie oraz zaprezentowano kilka technik poprawy skuteczności swojej pracy intelektualnej. Zajęcia przeprowadziły Ewa Gorzkowska z Działu Szkoleń Regionu Dolny Śląsk i Ewa Kosiorowska z Działu Szkoleń Regionu Zagłębie Miedziowe.

 • 17 lutego 2007 r., w Lubinie odbyło się Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność". Uczestnikami było 12 członków Związku z Organizacji Międzyzakładowej w Zakładach Górniczych "Lubin" Oddział KGHM "Polska Miedź" SA. Podczas szkolenia rozmawiano o zależności między statusem Związku w firmie, a jego liczebnością oraz o tym jak liczebność wpływa na negocjacje z pracodawcą. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • Członkowie komisji zakładowych NSZZ "Solidarność" z: Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi "Cedynia" Oddziału KGHM "Polska Miedź" SA w Orsku, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach oraz Głogowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "Sita" Sp. z o. o. w Głogowie wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy (SOD-1), które miało miejsce w Lubinie, w dniach 30 stycznia - 2 lutego 2007 r. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • W dniach 24 - 26 stycznia br. w Legnicy, Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla społecznych inspektorów pracy z: Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach, Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, Miedziowego Centrum Zdrowia SA w Lubinie, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze oraz ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie . Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalnści SIP oraz roli związku zawodowego w ochronie pracy. W zajęciach wzięło udział 16 osób.

 • Jerzy Morawski, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu, w dniach 16 - 19 stycznia br., uczestniczył w warsztatach dla ekspertów z NSZZ "Solidarność", którzy pełnią rolę informacyjno-doradczą w zakresie praktycznego korzystania z ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, a w szczególności pozyskiwania i czytania informacji finansowej przedsiębiorstwa, rozpoznawania i interpretowania czynników wpływających na kondycję firmy oraz przygotowywania do prowadzenia dialogu społecznego na bazie przedstawianych ekspertyz. Szkolenie zorganizowała Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", w Sobieszewie k/Gdańska, realizując projekt unijny pt. "Rozpowszechnianie wśród pracowników i pracodawców polskich postanowień nowej Ustawy o informowaniu pracowników ..."

 

Zobacz więcej: 2006 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl