STRONA GŁÓWNA   O REGIONIE    GAZETA    SZKOLENIA    PORADY PRAWNE    DOKUMENTY    GALERIA    KLUB SIP    LINKI    KONTAKT

 

 

 

 

 

WYKAZ SZKOLEŃ

 

 

 

 

 
 

 

AKTUALNOŚCI DZIAŁU SZKOLEŃ

 
  W 2009 r. odbyły się następujące szkolenia:
 • Kolejne spotkanie członków "Solidarności" w PBK "PeBeKa" SA w Lubinie poświęcone było Prawu pracy (SOD-3). Szkolenie na ten temat odbyło się w dniach 19 - 21 listopada br. w Sosnówce k. Karpacza i dotyczyło m.in. podziału prawa, wykładni prawa pracy w Konstytucji RP, zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, urlopami pracowniczymi i wynagrodzeniami za pracę, a także innych zagadnień wynikających z Kodeksu pracy  oraz ustaw: o związkach zawodowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o tzw. zwolnieniach grupowych i ustawy antykryzysowej. Uczestnicy, korzystając z aktów prawnych, rozwiązywali zadania - przypadki, z którymi zetknęli się pośrednio lub bezpośrednio w praktyce związkowej, a proponowane przez nich rozwiązania poddawali analizie, prowadzący szkolenie: Piotr Wegner i Jerzy Morawski.

 • Członkowie organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność", Regionu Płockiego, w: Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o., Levi Strauss Poland Sp. z o. o. w Płocku, ELGO w Gostyninie, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Zakładzie Produkcyjnym Lu Polska SA w Płońsku, WSPRiTS w Płocku, ZEP-CWS Sp. z o. o. w Płocku, PERN "Przyjaźń" SA w Płocku, SPZ ZOZ w Gostyninie, CNH Polska Sp. z o. o. w Płocku, Książnicy Płockiej,  ZEP-TECH Sp. z o. o. w Płocku i Płockim Ośrodku Kultury wzięli udział w symulacji Gra w przedsiębiorstwo, czyli elementy rachunkowości zarządczej, która miała miejsce w Zaździerzu k/Płocka, w dniach 19 - 20 listopada br. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom rachunkowości zarządczej. Poznawali ją zarządzając spółką z o. o. i wypełniając po każdej części gry: arkusz przepływów, rachunek zysków i strat, arkusz kapitału obrotowego i bilans. Symulacja zakończyła się wyceną spółek na podstawie wartości księgowej i metodą dochodową z kapitalizacją. Zajęcia przeprowadziła Urszula Wegner, technicznie wspomagała ją Ewa Kosiorowska.
 • Ewa Kosiorowska i Bogdan Orłowski, w dniach 16 - 17 listopada uczestniczyli w szkoleniu Zmiana jako szansa i wyzwanie zorganizowanym w ramach projektu Innowacyjni.com - w dolnośląskiej sieci adaptacyjności (www.innowacyjni.com).

 • 3 i 4 listopada br.Ewa Kosiorowska i Bogdan Orłowski w ramach projektu Innowacyjni.com - w dolnośląskiej sieci adaptacyjności, w którym Region Zagłębie Miedziowe jest partnerem lokalnym w regionie legnicko-głogowskim, uczestniczyli w warsztatach poświęconych godzeniu życia zawodowego i prywatnego w odniesieniu do cyklu życia

 • W dniach 28 - 30 października br. członkowie Związku z Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, DFM "Zanam-Legmet" Sp. z o. o. w Polkowicach i Faurecia Legnica Sp. z o. o. w Legnicy wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy NSZZ "Solidarność" (SOD-2). Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat: rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, sposobu prowadzenia negocjacji, przekazywania informacji członkom Związku oraz SIP i komisji bhp. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jan Kosowski.

 • 27 października 2009 r., w Legnicy, odbyło się Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność", w którym uczestniczyło 7 członków Związku z organizacji w Faurecii Legnica Sp. z o. o., Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach. Podczas szkolenia rozmawiano o zależności między statusem Związku w firmie, a jego liczebnością oraz o tym jak liczebność wpływa na negocjacje z pracodawcą. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.
 • Na prośbę przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" wVolkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach 23 października br. w Polanicy Zdroju odbyło się szkolenie na temat Związki zawodowe a kryzys gospodarczy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Komisji Zakładowej i sipowcy..Podczas spotkania mecenas Monika Majka i Jerzy Morawski omówili ustawę antykryzysową oraz prawo pracy w zakresie interesującym uczestników.

 • Członkowie organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" z Regionu Płockiego wzięli udział w szkoleniu Podstawy komunikacji w pracy zespołowej, które miało miejsce w Zaździerzu, w dniach 5 - 7 października br. Warsztaty poświęcone były podstawowym mechanizmom rządzącym pracą zespołową i wpływowi prawidłowego komunikowania się na pracę zespołową. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska
 • Ewa Kosiorowska i Bogdan Orłowski, w ramach projektu Innowacyjni.com - w dolnośląskiej sieci adaptacyjności (www.innowacyjni.com), w którym Region Zagłębie Miedziowe jest partnerem lokalnym w regionie legnicko-głogowskim, uczestniczyli w dniach 1 - 2 października br. w warsztatach poświęconych telepracy
 • W dniach 28 września - 1 października br. członkowie organizacji NSZZ "Solidarność" w: DFM "Zanam-Legmet" Sp. z o. o. w w Polkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy,  Härter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy i Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy NSZZ "Solidarność (SOD-1). Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski przy pomocy mecenasa Tomasza Parysa.
 • Członkowie organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" w: Przedsiębiorstwie Handlowo-Produkcyjnym "Mercus" Sp. z o. o., FUM Chofum SA w Chocianowie, Aquapark Polkowice SA, Härter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy i Polskim Związku Wędkarskim w Legnicy wzięli udział w symulacji Gra w przedsiębiorstwo, czyli elementy rachunkowości zarządczej, która miała miejsce w Legnicy, w dniach 25 - 26 września br. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom rachunkowości zarządczej. Poznawali ją zarządzając spółką z o. o. i wypełniając po każdej części gry: arkusz przepływów, rachunek zysków i strat, arkusz kapitału obrotowego i bilans. Symulacja zakończyła się wyceną spółek na podstawie wartości księgowej i metodą dochodową z kapitalizacją. Zajęcia przeprowadziła Urszula Wegner.

 • Ostatnie spotkanie uczestników projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, które odbyło się w Legnicy 18 września br., poświęcone było podsumowaniu programu. Uczestnicy, którzy po każdej sesji zdawali z niej egzamin, otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie cyklu. W tym rankingu na pierwszym miejscu uplasował się Tomasz Turkiewicz, na drugim Joanna Czyż, oboje z wynikiem celującym, oboje z Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Trzeci wynik uzyskał Robert Bera również z Volkswagena, czwarty Robert Albrechowicz z Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach - obaj zapracowali na ocenę bardzo dobrą. W projekcie wzięli udział członkowie NSZZ "Solidarność" z: Sitechu Sp. z o. o., Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy i ZG "Lubin" Oddziału KGHM "Polska Miedź" SA.
 • Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Szkoleniowego w Legnicy zaowocowała kolejnym szkoleniem Praca metodą projektu, które miało miejsce w dniach 17 - 18 września. Jego celem było przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy metodą projektową oraz wyposażenie uczestników w instrumenty służące do tworzenia projektów zmierzające do: dostarczenia  podstawowej wiedzy przydatnej do tworzenia projektów społecznych, rozwoju umiejętności z zakresu identyfikacji problemu, planowania oraz określania celów, diagnozy posiadanych umiejętności w zakresie tworzenia projektów oraz pobudzenia uczestników do wdrażania zmian. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele: Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, Domu Małych Dzieci w Jaworze, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, EnergiaPro SA w Legnicy i Schroniska Młodzieżowego w Legnicy. Zajęcia przeprowadził  p. Jarosław Rabczenko - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Szkoleniowego w Legnicy (www.legnica.roefs.pl).
 • W dniach 3 - 5 września  br., odbyło się Szkolenie ogólnozwiązkowe dla działaczy NSZZ "Solidarność" - część 2 (SOD-2), w którym uczestniczyło 9 przedstawicieli Związku z Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie,  prawdopodobnie przyszłych członków władz "Solidarności" w PBK. Szkolenie odbyło się w ośrodku "Lubuszanin" w Sosnówce k/Karpacza. Jego celem było  pogłębienie wiedzy o rozwiązywaniu konfliktów, zastanowienie się nad sposobami i znaczeniem przekazywania informacji członkom Związki i pracownikom, przypomnienie wiedzy na temat społecznej inspekcji pracy i bhp. Wiedza, którą przekazali trenerzy z Zarządu Regionu w składzie: Ewa Kosiorowska i Jan Kosowski powinna przyczynić się do polepszenia jakości kontaktów osób funkcyjnych z członkami Związku. Powyższy tekst opracowali uczestnicy szkolenia: Maciej Czekajło, Karol Paluch i Marcin Sawiński.

 • Ewa Kosiorowska i Bogdan Orłowski, w ramach projektu Innowacyjni.com - w dolnośląskiej sieci adaptacyjności (www.innowacyjni.com),w którym Region Zagłębie Miedziowe jest partnerem lokalnym w regionie legnicko-głogowskim, uczestniczyli1 i 2 września br. w warsztatach poświęconych skutecznym narzędziom adaptacji prowadzącym do wzrostu jakości organizacji.  Kolejne spotkanie odbędzie się w Legnicy, w dniach 1 - 2 października br.
 • W dniach 10 - 11 sierpnia br. Ewa Kosiorowska i Bogdan Orłowski uczestniczyli w pierwszych warsztatach zorganizowanych w ramach projektu Innowacyjni.com - w dolnośląskiej sieci adaptacyjności (www.innowacyjni.com) realizowanego przez Dolnośląski Związek Pracodawców ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poświęcone były tworzeniu partnerstw lokalnych. Miały miejsce w Legnicy. Poza przedstawicielami Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" uczestniczyli w nich reprezentanci: Starostwa Powiatowego w Legnicy, Miasta i Gminy Prochowice, Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy, Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja", Agencji Rozwoju Regionalnego "Arleg" SA w Legnicy, Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, Rady Powiatu OPZZ Powiatu Legnickiego. Kolejne spotkanie odbędzie się w Legnicy, w dniach 1 - 2 września br..
 • Członkowie Solidarności z organizacji zakładowych w: Sitech-u Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i Polskim Związku Wędkarskim we Wrocławiu Oddział w Legnicy wzięli udział w szkoleniu Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne (część 2), które miało miejsce w Karpaczu, w dniach 3 - 4 lipca br. Program szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia jak: racjonalne strategie dochodzenia do optymalnych porozumień, upraszczanie złożonych negocjacji, przegląd technik negocjacyjnych. Zajęcia poprowadziły Ewa Gorzkowska i Ewa Kosiorowska. Było to przedostatnie spotkanie w realizowanym od lipca 2008 r. cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania. Ostatnie - podsumowujące całość - odbędzie się 18 września br.
 • W dniach 24 - 26 czerwca br. w Sosnówce k/Karpacza, Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla drugiej grupy społecznych inspektorów pracy z Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. W zajęciach wzięło udział 8 osób.
 • Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Szkoleniowego w Legnicy, w dniach 23 - 24 czerwca miało miejsce pierwsze szkolenie Praca metodą projektu. Jego celem było przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy metodą projektową oraz wyposażenie uczestników w instrumenty służące do tworzenia projektów zmierzające do: dostarczenia  podstawowej wiedzy przydatnej do tworzenia projektów społecznych, rozwoju umiejętności z zakresu identyfikacji problemu, planowania oraz określania celów, diagnozy posiadanych umiejętności w zakresie tworzenia projektów oraz pobudzenia uczestników do wdrażania zmian. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele: Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Kuźni Jawor SA, MOPS-u w Legnicy, Pol-Miedź Trans-u Sp. z o. o. w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, TCM-u Sp. z o. o. w Polkowicach, Vitbis-u Sp. z o. o. w Złotoryi, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładu Poprawczego w Złotoryi i oddziału ZUS-u w Legnicy. Zajęcia przeprowadził  p. Jarosław Rabczenko - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Szkoleniowego w Legnicy (www.legnica.roefs.pl). W dniach 17 - 18 września br. w Legnicy odbędzie się drugie szkolenie tego typu. Wezmą w nim udział przedstawiciele placówek budżetowych.
 • Pierwsza część szkolenia Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne,  miała miejsce w dniach 19 - 20 czerwca w Legnicy. Była to przedostatnia sesja  w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania. Podczas szkolenia prezentowany był pogląd, że negocjacje to proces oparty na podejmowaniu decyzji, stąd dużo uwagi poświęcono stylom poznawczym i systemom wartości oraz czynnikom, które wpływają na indywidualny sposób myślenia i działania. Zaprezentowano również błędy negocjatorów w racjonalnym myśleniu, spowodowane ograniczeniami psychologicznymi oraz rozpoczęto omawianie sposobów unikania ich. Ciąg dalszy w lipcu. Zajęcia prowadziły Ewa Gorzkowska z Regionu Dolny Śląsk i Ewa Kosiorowska.
 • Między 17 a 19 czerwca br. w Sosnówce k/Karpacza, Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla pierwszej grupy społecznych inspektorów pracy z Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. W zajęciach wzięło udział 13 osób. Druga grupa będzie się szkolić od 24 do 26 czerwca.

 • W dniach 8 - 10 czerwca br. w Głogowie, Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla społecznych inspektorów pracy z: Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie, Przedszkola Publicznego nr 19 w Głogowie, Zespołu Szkół Przyrodniczych w Głogowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, Przedszkola Publicznego w Gaworzycach, Szkoły Podstawowej w Kromolinie, Gimnazjum nr 2 w Polkowicach, Szkoły Podstawowej w Jaczowie, Przedszkola Publicznego nr 20 w Głogowie, Gimnazjum nr 3 w Głogowie, Gimnazjum nr 4 w Głogowie, Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej, Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, Zespołu Szkół nr 2 w Głogowie i Przedszkola Gminnego w Jerzmanowej. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w ochronie pracy. W zajęciach wzięło udział 16 osób.
 • Kolejne warsztaty w cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania odbyły się w dniach 22 - 23 maja br. Były to Podstawy komunikacji społecznej, 2-dniowe szkolenie poświęcone wyjaśnieniu, na czym polega proces komunikowania się, rozwijaniu umiejętności analizowania tego procesu oraz kształceniu umiejętności rozpoznawania swoich braków w komunikowaniu się. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele: Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.
 • Maryla Wachełko, członkini rady pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, w dniach 8 - 10 maja br. – w Gdańsku, uczestniczyła w seminarium Dialog Autonomiczny – Prawo i Praktyka w Implementacji Dyrektywy 2002/14 EC.

 • W dniach 24 - 25 kwietnia br. w Lubinie odbyło się, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, drugie szkolenie poświęcone Prawu pracy. Tym razem uczestnicy zajmowali się ustawami: o związkach zawodowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz zagadnieniami związanymi z kodeksem pracy. Zajęcia przeprowadził Piotr Wegner.

 • 23 kwietnia br. w Gdańsku, Ewa Kosiorowska i Bogdan Orłowski, na zaproszenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt „Czas na fundusze i Polskę marzeń", podczas której poruszono temat funduszy europejskich jako szansy w dobie kryzysu oraz poinformowano o działaniach „Solidarności” w procesie programowania środków unijnych w Polsce, a także o dotychczasowych doświadczeniach Związku we wdrażaniu unijnych projektów.

 • W dniach 16 -18 kwietnia br., 8 członków Związku z Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie wzięło udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy NSZZ "Solidarność" (SOD-1), które odbyło się w Sosnówce k/Karpacza. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

 • W dniach 27 - 29 marca br. w Sosnówce k/Karpacza, Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla społecznych inspektorów pracy z: Fabryki Urządzeń Mechanicznych Chofum w Chocianowie SA. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w ochronie pracy..

 • Członkowie organizacji NSZZ "Solidarność" w: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i General Motors Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Gliwicach wzięli udział w symulacji Gra w przedsiębiorstwo, czyli Elementy rachunkowości zarządczej, które miało miejsce w Lubinie, w dniach 27 - 28 marca br. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat rachunkowości zarządczej poprzez uczestnictwo w grze symulacyjnej, podczas której wypełniali arkusz przepływów, rachunek zysków i strat, arkusz kapitału obrotowego i sporządzali bilans. Gra zakończyła się wyceną spółek na podstawie wartości księgowej i metodą dochodową z kapitalizacją. Zajęcia przeprowadziła Urszula Wegner.

 • W dniach 20 - 21 marca br. w Legnicy miało miejsce szkolenie Gra w przedsiębiorstwo czyli elementy rachunkowości zarządczej, podczas którego uczestnicy zarządzając spółką, poznali podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz nauczyli się rozszyfrowywać druk F-01. Symulacja zakończyła się wyceną przedsiębiorstw na podstawie wartości księgowej i metodą dochodową z kapitalizacją. Zajęcia przeprowadziła Urszula Wegner. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Solidarności z: Głogowskich Obiektów Sportowych Sp. z o. o. w Głogowie, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie, TCM Polska Tool Consulting & Management Sp. z o.o. w Polkowicach i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA w Lubinie.

 • Kolejne spotkanie uczestników projektu Podstawowe Elementy Zarządzania poświęcone było Prawu pracy. Pierwsza część szkolenia na ten temat, odbyła się w dniach 20 - 21 marca 2009 r. i dotyczyła m.in. podziału prawa, wykładni prawa pracy w Konstytucji RP, zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, urlopami pracowniczymi i wynagrodzeniami za pracę oraz ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Uczestnicy, korzystając z aktów prawnych, rozwiązywali zadania - przypadki, z którymi zetknęli się pośrednio lub bezpośrednio w praktyce związkowej, a proponowane przez nich rozwiązania poddawał analizie, prowadzący szkolenie, Piotr Wegner. Druga część Prawa pracy odbędzie się w kwietniu. W sesji marcowej wzięło udział 10 osób z następujących organizacji: Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych „Lubin” Oddziału KGHM „Polska Miedź” SA i Polskiego Związku Wędkarskiego z Legnicy.

 • W Lubinie 7 marca br. odbyło się szkolenie Podstawy prawa pracy, w którym wzięli udział członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej przy Zakładach Górniczych "Lubin" Oddziale KGHM "Polska Miedź" SA. Podczas spotkania Jerzy Morawski przybliżył uczestnikom, obowiązujące w ZG "Lubin", zapisy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Pracy i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. .

 • Członkowie władz wykonawczych z organizacji NSZZ "Solidarność" w: Głogowskich Obiektach Sportowych Sp. z o. o. w Głogowie, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Metal-Cynk Sp. z o. o. w Chojnowie i Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie wzięli udział w Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy NSZZ "Solidarność (SOD-1), które miało miejsce w Legnicy, w dniach 24 - 27 lutego br. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski przy pomocy mecenasów Krzysztofa Nowickiego i Łukasza Wereszczyńskiego.

 • W dniach 20 - 21 lutego br. w Lubinie miała miejsce, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, sesja Gra w przedsiębiorstwo czyli elementy rachunkowości zarządczej, podczas której uczestnicy zarządzając spółką, poznali podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz nauczyli się rozszyfrowywać druk F-01. Symulacja zakończyła się wyceną przedsiębiorstw na podstawie wartości księgowej i metodą dochodową z kapitalizacją. Zajęcia przeprowadziła Urszula Wegner. W szkoleniu uczestniczyło 4 członków Solidarności z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, 1 z Zakładów Górniczych „Lubin” Oddziału KGHM „Polska Miedź” SA oraz 2 z Sitech z o. o. w Polkowicach.

 • 14 lutego 2009 r., w Lubinie, odbyło się Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ "Solidarność", w którym uczestniczyło 13 członków Związku z Organizacji Międzyzakładowej w Zakładach Górniczych "Lubin" Oddział KGHM "Polska Miedź" SA. Podczas szkolenia rozmawiano o zależności między statusem Związku w firmie, a jego liczebnością oraz o tym jak liczebność wpływa na negocjacje z pracodawcą. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Uczestnicy cyklu szkoleń "Podstawowe Elementy Zarządzania", w dniach 23 - 24 stycznia br., wzięli udział w warsztatach Zarządzanie strategiczne, podczas których uczyli się korzystać z narzędzi służących do analizy strategicznej organizacji. W projekcie uczestniczą przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych „Lubin” Oddziału KGHM „Polska Miedź” SA i Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu i VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej . Zajęcia przeprowadził Bogusław Sowiński..

<Zobacz więcej: 2012 , 2011, 2010  , 2008 , 2007 , 2006

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl