STRONA GŁÓWNA   O REGIONIE    GAZETA    SZKOLENIA    PORADY PRAWNE    DOKUMENTY    GALERIA    KLUB SIP    LINKI    KONTAKT

 

 

 

 

 

WYKAZ SZKOLEŃ

 

 
 

 

AKTUALNOŚCI DZIAŁU SZKOLEŃ

 

Przedsięwzięcia zrealizowane przez Dział Szkoleń w 2011 roku:

 • Druga grupa uczestników cyklu PEZ, materiał dotyczący pierwszą część szkolenia Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne zrealizowała 16 i 17 grudnia 2011 r. W zajęciach wzięło udział 15 osób. Szkolenie prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W dniach 8 - 9 grudnia odbyła się pierwsza część szkolenia Sztuka negocjacji czyli negocjacje racjonalne. Było to przedostatnie spotkanie pierwszej grupy w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania. Podczas szkolenia prezentowany był pogląd, że negocjacje to proces oparty na podejmowaniu decyzji, stąd dużo uwagi poświęcono stylom poznawczym i systemom wartości oraz czynnikom, które wpływają na indywidualny sposób myślenia i działania. Zaprezentowano również błędy negocjatorów w racjonalnym myśleniu, spowodowane ograniczeniami psychologicznymi oraz rozpoczęto omawianie sposobów unikania ich. Ciąg dalszy w styczniu. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Biuro Szkoleń i Programów Europejskich NSZZ „Solidarność” na podsumowanie projektu „Konstruktywny dialog – program rozwoju kompetencji liderów NSZZ „Solidarność” zorganizowało w dniach 28 - 30 listopada br., w Gdańsku, spotkanie trenerów dialogu społecznego, którzy dokonali oceny szkolenia "Lider dialogu autonomicznego" po przejściu przez nie ok. 1800 członków Związku w całym kraju. Zajęto się m.in. uwagami zgłaszanymi przez uczestników oraz wnioskami merytorycznymi dotyczącymi metodyki, a płynącymi z doświadczeń w trakcie realizacji programu szkoleniowego. Region Zagłębie Miedziowe reprezentowała Ewa Kosiorowska.

 • Szkolenie Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego odbyło się dzięki sfinansowaniu części kosztów przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". W zajęciach 24 i 25 listopada uczestniczyli przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" z: Nadleśnictwa Lubin, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp. k. w Legnicy, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach i Volkswagen Motor  Polska Sp. z o. o. w Polkowicach.  Było to kolejne szkolenie w ramach cyklu PEZ. Dotyczyło m.in. takich zagadnień, jak komunikacja społeczna (jej przebieg, elementy i poziomy) i interpersonalna oraz stres w życiu działacza związkowego. Pojawiły się w nim elementy kształtowania wizerunku i budowy siły związku zawodowego. Podczas warsztatów oprócz  przekazania skondensowanej wiedzy teoretycznej przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Szkolenie przeprowadził Marek Lewandowski z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

 • 15 członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Radwanicach, Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Inova Sp. z o.o. w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie i Urzędu Skarbowego w Lubinie w dniach 9 - 10 listopada br. uczestniczyło w Szklarskiej Porębie w szkoleniu Aktualizacja wiedzy o SIP. Za grupę odpowiadał Wojciech Zawadzki - Regionalny Koordynator ds. bhp.

 • Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego to kolejne szkolenie w ramach cyklu PEZ. Odbyło się w dniach 4 - 5 listopada br. Dotyczyło m.in. takich zagadnień, jak komunikacja społeczna (jej przebieg, elementy i poziomy) i interpersonalna oraz stres w życiu działacza związkowego. Pojawiły się w nim elementy kształtowania wizerunku i budowy siły związku zawodowego. Podczas warsztatów oprócz  przekazania skondensowanej wiedzy teoretycznej przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Szkolenie odbyło się dzięki sfinansowaniu części kosztów przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" z: Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Polkowicach, Volkswagen Motor  Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

 • W dniach 21 - 22 października br. w Legnicy odbyło się, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, drugie szkolenie poświęcone Prawu pracy. Tym razem uczestnicy zajmowali się ustawami: o związkach zawodowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz zagadnieniami związanymi z kodeksem pracy. Zajęcia przeprowadził Piotr Wegner.

 • Kolejni społeczni inspektorzy pracy z Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, w dniach 12 - 14 października br. w Sosnówce k/Karpacza, wzięli udział w szkoleniu "Społeczna Inspekcja Pracy" poświęconym podstawom działalności SIP, zmianom w kodeksie pracy i wypadkom przy pracy. Warsztaty poprowadzili Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp i Wojciech Zawadzki, ZSIP z Volkswagena i Ludwik Musz specjalista w zakresie bhp.

 • Przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" z: Urzędu Skarbowego w Lubinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, Cynk-Mal SA w Legnicy, Przewozów Regionalnych Sp. z o. o. Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych Sekcja w Legnicy i Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach w dniach 11 - 14 października uczestniczyli w szkoleniu Lider dialogu autonomicznego – część 1. Celem zajęć było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw prawnych działalności związków zawodowych, prawa wewnątrzzwiązkowego, zakładowych źródeł prawa pracy, zakresu regulacji prawnych oraz trybu ich stanowienia, rodzajów uprawnień związków zawodowych zarówno w indywidualnych sprawach pracowniczych, jak i w sprawach zbiorowych. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski przy pomocy aplikanta Piotra Kaczałka z Kancelarii Radcy Prawnego Monika Majka.

 • W dniach 6 - 7 października br. w Legnicy odbyła się, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, druga część szkolenia poświęconego Prawu pracy. Tym razem uczestnicy zajmowali się ustawami: o związkach zawodowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz zagadnieniami związanymi z kodeksem pracy. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele: Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie.

 • Zajęcia przeprowadził Piotr Wegner.

 • W siedzibie Regionu w Legnicy w dniach 29 - 30 września br. odbyło się szkolenie "Elastyczny czas pracy", ostatnie w ramach projektu "Zarządzanie wiekiem jako czynnik zwiększający potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw” realizowanego ze środków unijnych przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". W projekcie uczestniczyli członkowie organizacji z: FUM Chofum SA w Chocianowie, Energetyki Sp. z o. o. w Polkowicach, MOPS-u w Legnicy, Faurecii Legnica Sp. z o. o., Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, ZUW-Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, Nadleśnictwa w Legnicy, MPK Sp. z o.o. w Legnicy i Zakładów Wzbogacania Rud O/KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach. Zajęcia przeprowadził Przemysław Stąpór z Gdańska.

 • 11 społecznych inspektorów pracy z Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, w dniach 28 - 30 września br. w Sosnówce k/Karpacza, wzięło udział w szkoleniu "Społeczna Inspekcja Pracy" poświeconym podstawom działalności SIP, zmianom w kodeksie pracy i wypadkom przy pracy. Warsztaty poprowadzili Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp i Wojciech Zawadzki, ZSIP z Volkswagena i Ludwik Musz specjalista w zakresie bhp.

 • Uczestnicy projektu Podstawowe Elementy Zarządzania z grupy 2, w dniach 22 - 23 września br. wzięli udział w pierwszej części szkolenia  Prawo pracy, poświęconej takim zagadnieniom jak: wykładnia prawa pracy w Konstytucji RP, stosunki pracy, urlopy pracownicze i wynagrodzenia za pracę. Druga część Prawa pracy odbędzie się w październiku. W sesji wrześniowej wzięło udział 17 osób z następujących organizacji:  Haerter Sp. z o. o. w Legnicy, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach.

 • Zajęcia przeprowadził Piotr Wegner.

 • W dniach 14 - 16 września br. odbyło się, przeznaczone dla liderów związkowych, szkolenie Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego, podczas którego poruszono m.in. takie zagadnienia, jak komunikacja społeczna (jej przebieg, elementy i poziomy) i interpersonalna oraz stres w życiu działacza związkowego. Pojawiły się w nim elementy kształtowania wizerunku i budowy siły związku zawodowego. Podczas warsztatów oprócz  przekazania skondensowanej wiedzy teoretycznej przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Szkolenie odbyło się dzięki sfinansowaniu części kosztów przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" z: MOPS-u w Legnicy, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Wzbogacania Rud O/KGHM "Polska Miedź" SA w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi "Legnica" O/KGHM "Polska Miedź" SA w Legnicy i Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

 • Pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie uczestników projektu Podstawowe Elementy Zarządzania z grupy 1 poświęcone było Prawu pracy. Pierwsza część szkolenia na ten temat, odbyła się w dniach 9 - 10 września 2011 r. i dotyczyła m.in. podziału prawa, wykładni prawa pracy w Konstytucji RP, zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, urlopami pracowniczymi i wynagrodzeniami za pracę oraz ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Uczestnicy, korzystając z aktów prawnych, rozwiązywali zadania - przypadki, z którymi zetknęli się pośrednio lub bezpośrednio w praktyce związkowej, a proponowane przez nich rozwiązania poddawał analizie, prowadzący szkolenie, Piotr Wegner. Druga część Prawa pracy odbędzie się w październiku. W sesji wrześniowej wzięło udział 11 osób z następujących organizacji:  Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie.

 • 3 września br. w Szklarskiej Porębie odbyło się Szkolenie Podstawowe dla członków władz w ZG "Lubin" Oddział KGHM "Polska Miedź" SA, podczas którego poruszono sprawy dotyczące kondycji NSZZ "Solidarność" oraz omówiono niektóre przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego i powszechnego. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W dniach 4 - 7 lipca br. w Głogowie, w siedzibie Organizacji Międzyzakładowej Huty Miedzi "Głogów" odbyło się szkolenie Lider dialogu autonomicznego – program rozwoju kompetencji działaczy szczebla zakładowego. Celem zajęć było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw prawnych działalności związków zawodowych, prawa wewnątrzzwiązkowego, zakładowych źródeł prawa pracy, zakresu regulacji prawnych oraz trybu ich stanowienia, rodzajów uprawnień związków zawodowych zarówno w indywidualnych sprawach pracowniczych, jak i w sprawach zbiorowych. Uczestnikami byli członkowie NSZZ "Solidarność" z Huty Miedzi "Głogów", Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach i Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska przy pomocy ekspertów: mecenas Moniki Majki i aplikanta Piotra Kaczałka z Kancelarii Radcy Prawnego Monika Majka.

 • Druga grupa uczestników cyklu PEZ wzięła udział w szkoleniu Gra w przedsiębiorstwo, czyli elementy rachunkowości zarządczej, w dniach 17 - 18 czerwca. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" z:  Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach i Nadleśnictwa Lubin. Zajęcia przeprowadziła Urszula Wegner. Na pierwszym zdjęciu zwycięska drużyna w składzie od prawej: Robert Drobina, Marcin Kałuża, Piotr Tepper (gościnnie w tej grupie) i Jurek Madej.

 • Członkowie NSZZ "Solidarność" w: Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie,  Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w Lubinie, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach wzięli udział w symulacji Gra w przedsiębiorstwo, czyli elementy rachunkowości zarządczej, kolejnej  sesji w ramach cyklu "Podstawowe Elementy Zarządzania", która miała miejsce w Legnicy, w dniach 2 - 3 czerwca br. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom rachunkowości zarządczej. Poznawali ją zarządzając spółką z o. o. i wypełniając po każdej części gry: arkusz przepływów, rachunek zysków i strat, arkusz kapitału obrotowego i bilans. Symulacja zakończyła się wyceną spółek na podstawie wartości księgowej i metodą dochodową z kapitalizacją. Zajęcia przeprowadziła Urszula Wegner. Na pierwszym zdjęciu zwycięska drużyna w składzie od prawej: Mirek Molenda, Robert Piskorz, Wojtek Zawadzki i Daniel Najdek.

 • W dniach 19 - 20 maja br., uczestnicy cyklu szkoleń "Podstawowe Elementy Zarządzania"  grupy drugiej,  wzięli udział w warsztatach Zarządzanie strategiczne, podczas których uczyli się korzystać z narzędzi służących do analizy strategicznej organizacji. W projekcie uczestniczą przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach i Nadleśnictwa Lubin. Zajęcia przeprowadził Bogusław Sowiński.

 • W siedzibie Regionu w Legnicy w dniach 12 - 13 maja br. odbyło się szkolenie "Aktualizacja kompetencji", w ramach projektu "Zarządzanie wiekiem jako czynnik zwiększający potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw” realizowanego ze środków unijnych przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". W projekcie uczestniczą członkowie organizacji z: FUM Chofum SA w Chocianowie, Energetyki Sp. z o. o. w Polkowicach, MOPS-u w Legnicy, Legnickiej Biblioteki Publicznej, Faurecii Legnica Sp. z o. o., Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, ZUW-Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, Nadleśnictwa w Legnicy i Zakładów Wzbogacania Rud O/KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach. Zajęcia przeprowadziła Paulina Krakowiak z Gdańska.

 • 15 społecznych inspektorów pracy z Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, w dniach 11 - 13 maja br. w Sosnówce k/Karpacza, wzięło udział w szkoleniu Bezpieczeństwo i higiena pracy, podczas którego omówiono tematy technicznego bezpieczeństwa pracy, wypadków w pracy i chorób zawodowych. Warsztaty poprowadzili Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp i Wojciech Zawadzki, ZSIP z Volkswagena i Ludwik Musz specjalista w zakresie bhp.

 • W dniach 9 - 10 maja br. w Legnicy odbyło się szkolenie Lider dialogu autonomicznego w oświacie zorganizowane na zamówienie KM nr 1 i 2 w Legnicy. Celem szkolenia było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw prawnych działalności związków zawodowych, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz prawa oświatowego. Uczestnikami warsztatów byli członkowie NSZZ "Solidarność" z Gimnazjum nr 4 w Legnicy, Gimnazjum w Rui, Szkoły Podstawowej w Legnicy, Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy, Szkoły Podstawowej nr 10 w Legnicy; Szkoły Podstawowej nr 18 w Legnicy, Domu Dziecka w Golance, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi, Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie i Gimnazjum nr 5 w Legnicy. Zajęcia przeprowadziły Mariola Karwan i Ewa Kosiorowska.

 • Uczestnicy cyklu szkoleń "Podstawowe Elementy Zarządzania", w dniach 6 - 7 maja br., wzięli udział w warsztatach Zarządzanie strategiczne, podczas których uczyli się korzystać z narzędzi służących do analizy strategicznej organizacji. W projekcie uczestniczą przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie,  Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w Lubinie, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Zajęcia przeprowadził Bogusław Sowiński..

 • W dniach 29 - 30 kwietnia br. odbyło się szkolenie Zarządzanie społecznością, dla grupy 2, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach i Nadleśnictwa Lubin. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • 13 społecznych inspektorów pracy z Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, w dniach 13 - 15 kwietnia br. w Sosnówce k/Karpacza, wzięli udział w szkoleniu Bezpieczeństwo i higiena pracy, podczas którego omówiono tematy technicznego bezpieczeństwa pracy, wypadków w pracy i chorób zawodowych. Warsztaty poprowadzili Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp i Wojciech Zawadzki, ZSIP z Volkswagena i Ludwik Musz specjalista w zakresie bhp.

 • Pierwsza grupa uczestników cyklu "Podstawowe Elementy Zarządzania", w dniach 7 - 8 kwietnia br., wzięła udział w szkoleniu Zarządzanie społecznością. Byli to przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie,  Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w Lubinie, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i TCM Sp. z o. o. w Polkowicach. Podczas warsztatów rozmawiano o zarządzaniu społecznością w kontekście miejsca zarządzania ludźmi w strategii zarządzania organizacją i podejścia do pracowników i członków Związku opartego na Katolickiej Nauce Społecznej. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • Członkowie zakładowych komisji rewizyjnych z organizacji w: Hucie Miedzi "Głogów"Oddziale KGHM "Polska Miedź" SA w Żukowicach,   Kolei Dolnośląskich SA w Legnicy, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach i WPEC-u w Legnicy SA wzięli udział w szkoleniu Zasady działania komisji rewizyjnej, które miało miejsce w Legnicy, w dniach 28 - 29 marca br. Celem szkolenia było poznanie zasad działania komisji rewizyjnych, pogłębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Lidia Marszałek.

 • 24 i 25 marca odbyło się szkolenie Elementy zarządzania wg McKinsey & Co., dla grupy 2, w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania. W tej grupie w PEZ uczestniczą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach i Nadleśnictwa Lubin. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W siedzibie Regionu w Legnicy w dniach 17 - 18 marca br. odbyła się kolejna sesja w ramach projektu "Zarządzanie wiekiem jako czynnik zwiększający potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw” realizowanego ze środków unijnych przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". Tym razem tematem były "Szkolenia i przegląd kwalifikacji", a w programie przewidziano następujące zagadnienia: charakterystyka potencjału pracowników 45+,  uwarunkowania procesu kształcenia przez całe życie,  rozwój potencjału osób 45+,  wpływ szkoleń na efektywność pracy,  charakterystyka procesu edukacyjnego,  uwarunkowania prawne, dobre praktyki w zakresie  kształcenia. W projekcie uczestniczą członkowie organizacji z: ZUW-Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, FUM Chofum SA w Chocianowie, Energetyki Sp. z o. o. w Polkowicach, MOPS-u w Legnicy, Legnickiej Biblioteki Publicznej, Faurecii Legnica Sp. z o. o., Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach,  Nadleśnictwa w Legnicy, MPK Sp. z o. o. w Legnicy i Zakładów Wzbogacania Rud O/KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach. Zajęcia prowadził Tadeusz Grubich z Działu Szkoleń Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność".

 • Uczestnicy cyklu "Podstawowe Elementy Zarządzania" z pierwszej grupy, w dniach 11 - 12 marca br., wzięli udział w sesji Elementy zarządzania wg McKinsey & Co., podczas której poznali zarys historii teorii zarządzania oraz dokładniej jedną ze współczesnych teorii, ukierunkowaną na podmiotowość człowieka w procesie pracy. W projekcie uczestniczą przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z:  Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w Lubinie, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i TCM Sp. z o. o. w Polkowicach. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W dniach 25 - 26 lutego br. miało miejsce kolejne szkolenie, w ramach cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania. Było to Zarządzanie grupą i zespołem. Główne cele ww. warsztatów to: poznanie etapów i elementów pracy grupowej oraz narzędzi pomocnych w pracy zespołowej. W sesji wzięli udział członkowie Związku z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie i Nadleśnictwa Lubin. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska. Na zdjęciach wieże z papieru zbudowane przez uczestników podczas ćwiczenia będącego symulacją pracy zespołowej.

 • 21 lutego w Legnicy odbyła się, w ramach projektu „Praca – Życie – Równowaga”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, konferencja Praca - rodzina - równowaga. W programie prof. zw. dr hab. M. Wanda Kopertyńska mówiła o znaczeniu pracy i rodziny oraz równowadze między pracą a życiem rodzinnym, Bożena Nowak o Standardach programu Praca – Życie – Równowaga, a w ramach panelu rozmawiano, o tym jak godzić pracę i życie pozazawodowe z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Projekt realizują Region Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" i Związek Pracodawców Dolnego Śląska. W konferencji uczestniczyło 30 członków Związku z Regionu Zagłębie Miedziowe.

 • W siedzibie Regionu w Legnicy w dniach 16 - 17 lutego br. miało miejsce szkolenie dla skarbników komisji zakładowych "Zasady zarządzania finansami", w ramach projektu realizowanego przez "Tygodnik Solidarność",  Tysol Sp. z o. o. i Komisję Krajową NSZZ "Solidarność", a dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski. W zajęciach uczestniczyli członkowie organizacji z: MOPS-u w Legnicy, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Inova CIT Sp. z o.o. w Lubinie, MOPS-u w Legnicy, MPK Sp. z o. o. w Legnicy, WPEC w Legnicy SA, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej, Nadleśnictwa w Lubinie i Zakładu Hydrotechnicznego O/KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach oraz organizacji międzyzakładowych pracowników oświaty i wychowania w Chojnowie i nr 2 w Legnicy. Zajęcia przeprowadził Jarosław Wajs - doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 • Kolejne szkolenie, w ramach cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania - Zarządzanie grupą i zespołem, odbyło się w Legnicy, w dniach 10 - 11 lutego br. Główne cele warsztatów to: poznanie etapów i elementów pracy grupowej oraz narzędzi pomocnych w pracy zespołowej. W sesji wzięli udział członkowie Związku z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w Legnicy, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie i TCM Sp. z o. o. w Polkowicach. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska. Na zdjęciu wieże z papieru zbudowane przez uczestników podczas ćwiczenia będącego symulacją pracy zespołowej.

 • Uczestnicy nowego cyklu szkoleń "Podstawowe Elementy Zarządzania" z drugiej grupy, w dniach 3 - 4 lutego br., wzięli udział w warsztatach Zarządzanie sobą w czasie. Byli to przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. w Legnicy, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach i Nadleśnictwa Lubin. Podczas warsztatów uczestnicy poznali działania i narzędzia, które pomagają lepiej zarządzać sobą. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

 • W siedzibie Regionu w Legnicy w dniach 27 - 28 stycznia br. odbyło się szkolenie "Mentoring", w ramach projektu "Zarządzanie wiekiem jako czynnik zwiększający potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw” realizowanego ze środków unijnych przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". W projekcie uczestniczą członkowie organizacji z: FUM Chofum SA w Chocianowie, Energetyki Sp. z o. o. w Polkowicach, MOPS-u w Legnicy, Legnickiej Biblioteki Publicznej, Faurecii Legnica Sp. z o. o., Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, ZUW-Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, Nadleśnictwa w Legnicy i Zakładów Wzbogacania Rud O/KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach. Zajęcia przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

 • Pierwsza grupa uczestników nowego cyklu szkoleń "Podstawowe Elementy Zarządzania", w dniach 21 - 22 stycznia br., wzięła udział w warsztatach Zarządzanie sobą w czasie. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z: Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w Legnicy, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie i Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Podczas zajęć dokonano analizy silnych i słabych stron w zarządzaniu sobą, wskazano działania i narzędzia, które pomagają lepiej zarządzać sobą w czasie oraz zaprezentowano kilka technik poprawy skuteczności swojej pracy intelektualnej. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska z Działu Szkoleń Regionu Zagłębie Miedziowe.

 • W dniach 10 - 13 stycznia br. w Legnicy odbyło się szkolenie Lider dialogu autonomicznego – program rozwoju kompetencji działaczy szczebla zakładowego zorganizowane w ramach projektu Konstruktywny dialog – program rozwoju kompetencji liderów NSZZ „Solidarność”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet V - Dobre rządzenie, działanie 5.5. - Rozwój dialogu społecznego, poddziałanie 5.5.2. - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego. Szkolenie zostało opracowane przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z regionami NSZZ „Solidarność”: Podlaskim, Dolny Śląsk, Warmińsko-Mazurskim i Mazowsze. Celem szkolenia było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat podstaw prawnych działalności związków zawodowych, prawa wewnątrzzwiązkowego, zakładowych źródeł prawa pracy, zakresu regulacji prawnych oraz trybu ich stanowienia, rodzajów uprawnień związków zawodowych zarówno w indywidualnych sprawach pracowniczych, jak i w sprawach zbiorowych oraz zapoznanie się z tematyką konfliktów i sporów zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Uczestnikami warsztatów było 17 członków NSZZ "Solidarność" z Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Kolei Dolnośląskich SA w Legnicy, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, Nadleśnictwa w Legnicy, Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Sp. z o. o. w Legnicy i Korpo Sp. z o. o. w Jaworze. Zajęcia prowadzili trener dialogu społecznego Ewa Kosiorowska i ekspert ds. prawa pracy Jerzy Morawski.

Zobacz więcej: 2012 , 2010, 2009, 2008 , 2007 , 2006

Region Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"

ul.  Fryderyka Skarbka 9, 59-220 Legnica         

 tel. 76 721 08 78  fax 76 721 08 88     

e-mail: legnica'malpa'solidarnosc.org.pl