^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
Apelujemy do wszystkich członków NSZZ "Solidarność" o wsparcie naszych Kolegów z Castoramy Polska, którzy zostali bezprawnie zwolnieni przez pracodawcę i wzięcie udziału w kampanii Labour Start oraz o jej jak najszersze ROZPROPAGOWANIE. W celu wzięcia w niej udziału, możliwe jest korzystanie z odnośnika:


KSTD

Strona główna

Protokół z czwartego posiedzenia Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego w dniu 26 czerwca 2017 r.

W czwartym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego, które odbyło się gmachu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszone osoby według załączonej listy obecności (załącznik nr 1).

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB).

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia

2.      Przyjęcie porządku obrad posiedzenia

3.      Przyjęcie protokołu ze spotkania w dniu 29 maja 2017 r.

4.      Informacja na temat pierwszego spotkania Zespołu Roboczego ds. Krajowego Transportu Drogowego

5.      Kontynuacja dyskusji na temat nowego modelu wynagradzania kierowców oraz przestawienie stanowisk Członków Zespołu w zakresie:

Czytaj więcej...

Protokół z trzeciego posiedzenia Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego w dniu 29 maja 2017 r.

W trzecim spotkaniu Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego, które odbyło się gmachu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszone osoby według załączonej listy obecności (załącznik nr 1).

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia
 3. Przyjęcie protokołu ze spotkania w dniu 8 maja 2017 r.
 4. Powołanie zespołów roboczych do wykonywania określonych prac lub uzgodnień roboczych w ramach Zespołu – przekazanie decyzji strony pracowników i strony pracodawców
 5. Wprowadzenie na wniosek strony pracodawców pod obrady Zespołu dodatkowych tematów, które będą rozpatrywane podczas kolejnych posiedzeń:

Czytaj więcej...

Protokół z drugiego posiedzenia Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego w dniu 8 maja 2017 r.

W drugim spotkaniu Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego, które odbyło się gmachu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszone osoby według załączonej listy obecności (załącznik nr 1).

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia
 3. Przyjęcie protokołu ze spotkania w dniu 27 lutego 2017 r.
 4. Rozpatrzenie wniosku o włączenie w skład Zespołu przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 5. Wybór współprzewodniczących
 6. Ukonstytuowanie się składu Zespołu
 7. Przedstawienie stanowisk członków Zespołu w zakresie wynagradzania kierowców oraz nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców
 8. Dyskusja na temat modelu wynagradzania kierowców oraz przedstawionych stanowisk
 9. Sprawy bieżące
 10. Zakończenie

Czytaj więcej...

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego.

W dniu 26 czerwca 2017 roku odbyło się czwarte posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego ,na którym między innymi omawiane są kwestie zmiany systemu wynagradzania kierowców zawodowych.

Zanim przystąpiliśmy do rozmów zgodnych z porządkiem obrad Tadeusz Kucharski Przewodniczący Rady KSTD NSZZ „Solidarność” zwrócił się do Pana Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu w Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o udzielenie informacji jakie resort i rząd Polski przedsięwziął kroki w związku z ostatnim wypadkiem śmiertelnym polskiego kierowcy pod Calais we Francji i jakie otrzymał w powyższej sprawie wyjaśnieni od władz francuskich. Zdaniem przewodniczącego KSTD to rząd Francuski ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i służby tego kraju, które znajdowały się kilkadziesiąt metrów od zdarzenia i nie reagowały na skandaliczne zachowania imigrantów-terrorystów na autostradzie.  Rząd Francuski powinien ponieść konsekwencje finansowe związane z ewentualną dożywotnią rentą dla rodziny ofiary. Minister J. Szmit powiedział, że zajmują się tą sprawą i są w kontakcie z odpowiednimi służbami po stronie francuskiej i wyjaśnianie sprawy jest w toku. Dla nas zostanie zorganizowane spotkanie, na którym będzie omawiana ta sprawa jak również szerzej sprawy związane z bezpieczeństwem kierowców międzynarodowych. 

Wracając do posiedzenia TZ ds. TD.

Czytaj więcej...

OGRANICZANIA W RUCHU

Przypominamy, że od 25 maja 2017 roku w Niemczech są bezwzględnie egzekwowane obowiązujące przepisy dotyczące zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu (45 godzin) i karach z nich wynikających.

Czytaj więcej...

PAKIET MOBILNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ – CIOSEM DLA WDRAŻANIA PRAWA I DLA WARUNKÓW PRACY I ŻYCIA KIEROWCÓW

OŚWIADCZENIE European Transport Workers’ Federation (ETF) W SPRAWIE PROPONOWANYCH PRZEZ  KOMISJĘ EUROPEJSKIĄ ZMIAN DOTYCZĄCYCH CZASU PROWADZENIA POJAZDU I CZASU WYPOCZYNKU  (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006) I ROZPORZĄDZENIA DOT. „INTELIGENTNYCH” TACHOGRAFÓW (Rozporządzenie (UE) 165/2014)

Pakiet Mobilności Komisji Europejskiej proponuje szereg zmian w zakresie prowadzenia pojazdów i wypoczynku (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006) oraz w zakresie "inteligentnej" regulacji tachografu (Rozporządzenie (UE) 165/2014). Proponowane zmiany dotyczące  czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku nigdy nie były przedmiotem jakichkolwiek konsultacji w ciągu ostatnich 3 lat. Wynika z tego ich znaczący negatywny wpływ na sytuację na drogach i bezpieczeństwo pasażerów, jak również wynagrodzenia i warunki pracy i życia kierowców autobusów, autokarów i ciężarówek. Stąd zamieszanie wśród kierowców, spowodowane tymi propozycjami i pogłębiające nieufność ludzi w stosunku do Europejskiego Projektu Społecznego.

Bardziej szczegółowo…

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.