^ TOP BACK

Galeria

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Podpisano porozumienie z nowym właścicielem ORLEN Transport.

Działająca w Orlen Transport S.A. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” informuje o zakończeniu negocjacji dotyczących zabezpieczeń socjalnych i gwarancji pracowniczych w procesie dezinwestycji Spółki OT S.A., oraz podpisaniu porozumień z nowym właścicielem Trans Polonia S.A
Po żmudnych i trudnych trwających blisko trzy miesiące rokowaniach podpisano porozumienie. Członkom zespołu negocjacyjnego, ze strony związkowej przewodniczył Gerard Skroński przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w OT S.A.  przy wsparciu przedstawicieli Prezydium Rady Krajowej Sekcji Transportu Drogowego, prawników – ekspertów z dziedziny prawa pracy i prawa transportowego. W drodze negocjacji i kompromisu osiągnięto przede wszystkim cel nadrzędny tj. zagwarantowano pracę dla wszystkich pracowników OT S.A. na co najmniej tych samych (niepogorszonych) warunkach jak dotychczas (wysokość wynagrodzenia, forma zatrudnienia-umowa o pracę) oraz gwarancję zmian zasad systemu wynagradzania, nad którym niebawem będziemy pracować.

W czasie negocjacji braliśmy pod uwagę ogół zatrudnionych w OT S.A. w całej Polsce. Nowy inwestor zadeklarował daleko idącą współpracę w sprawach dotyczących dalszego funkcjonowania firmy i jej rozwoju ze związkami zawodowymi. Powołania zespołu szybkiego reagowania na wszelkie nieprawidłowości oraz wymagające szybkich zmian lub decyzji w celu osiągnięcia ww. działań. 
Mamy względem siebie duże oczekiwania ale  i zrozumienie, że tylko na drodze dialogu i kompromisu oraz wzajemnego poszanowania partnerów społecznych można osiągnąć cel, na którym będą mogli skorzystać wszyscy – pracownicy i pracodawca.
Gwarancje zatrudnienia na niepogorszonych warunkach są zastrzeżone do 30 września 2018 r., pod rygorem wypłaty odszkodowań dla pracowników. W dalszym okresie podstawą zatrudnienia ma być bezwzględnie umowa o pracę.
Z wyłącznej inicjatywy NSZZ Solidarność, doszło to precedensowego zagwarantowania pracownikom wypłaty tzw. bonusów w związku ze zmianą właścicielską. Pracownicy otrzymają dwa jednorazowe świadczenia pieniężne – pierwsze w wysokości 1000 zł (brutto) i drugie w wysokości 300 zł (brutto)  średnio na zatrudnionego.
Solidarność od początku akcentowała w rozmowach o konieczności zmian w dotychczasowym systemie wynagradzania, poprawienia przejrzystości oraz podniesienia wynagrodzenia, które powinno być adekwatne do wykonywanej pracy powodując tym samym zwiększenie komfortu, bezpieczeństwa i stabilności pracy  Wspólne rozmowy  dotyczące powyższych spraw z nowym właścicielem rozpoczną się niezwłocznie czyli w pierwszym półroczu bieżącego roku – jak określono  w podpisanym porozumieniu.
Przy okazji chciałbym przekazać podziękowania wszystkim członkom Związku „Solidarność” w OT S.A.  od  zespołu negocjacyjnego  za wsparcie, którego udzieliliście nam w czasie trwania negocjacji i którego oczekujemy również podczas zbliżających się rozmów dotyczących regulaminów płacowych.      

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.