^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Strona główna

Jedynka - Program 1 Polskiego Radia

Jedynka w drodze - goście Tadeusz Kucharski przewodniczący Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" (strona pracownicza) i Tadeusz Wilk ze ZMPD - Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (strona pracodawców).

 

Wynagrodzenie kierowcy od 2 lutego 2022 r. - zmiany

Wynagrodzenie kierowcy od 2 lutego 2022 r. czekają zmiany. Spowodują wzrost kosztów firm transportowych o nawet 100%. Co z dietami i ryczałtem?

Wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego - wzrost kosztów

Jeśli nie zmienią się polskie przepisy, to przewoźników czeka drastyczny wzrost kosztów. To kolejne skutki pakietu mobilności, które firmy odczują już na początku 2022 roku. Eksperci OCRK ... czytaj więcej

Rozpoczęto międzynarodową akcję wzmożonych kontroli

Europejska Sieć Policji Drogowych - organizacja ROADPOL (European Roads Policing Network) informuje, iż w dniu dzisiejszym w 30. krajach europejskich, które są jej członkami, rozpoczyna się międzynarodowa akcja wzmożonej kontroli ruchu drogowego. Jej celem jest wykrywanie naruszeń przepisów przez kierowców siadających za kierownice pod wpływem alkoholu lub/i substancji psychoaktywnych.

Czytaj więcej:

Badania naukowe potwierdzają dążenie w kierunku wcześniejszej emerytury dla kierowców zawodowych.

Informacja uzyskana od naszego przyjaciela związkowca członka ETF

Juan Pedro Garcia Rosales

Badanie naukowo potwierdza wcześniejszą emeryturę przewoźników (elperiodicodearagon.com)

Badania naukowe potwierdzają dążenie w kierunku wcześniejszej emerytury dla kierowców zawodowych.

Tradime Aragón przedstawia raport na temat chorób zawodowych opracowany przez Uniwersytet Complutense w Madrycie, który podkreśla twardość zawodu. Organizacja domaga się współczynników redukcji, aby umożliwić przejście na wcześniejszą emeryturę bez negatywnych skutków na wysokość przyszłych świadczeń.

Tradime Aragón,większościowe stowarzyszenie między mniejszymi MŚP a osobami samozatrudnionymi we wspólnocie autonomicznej, przedstawiła w piątek badanie, które naukowo potwierdza jedno z historycznych twierdzeń tej grupy zawodowej: wcześniejszą emeryturę. 

Czytaj więcej...

Protokół z czwartego posiedzenia Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego w dniu 26 czerwca 2017 r.

W czwartym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego, które odbyło się gmachu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszone osoby według załączonej listy obecności (załącznik nr 1).

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB).

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia

2.      Przyjęcie porządku obrad posiedzenia

3.      Przyjęcie protokołu ze spotkania w dniu 29 maja 2017 r.

4.      Informacja na temat pierwszego spotkania Zespołu Roboczego ds. Krajowego Transportu Drogowego

5.      Kontynuacja dyskusji na temat nowego modelu wynagradzania kierowców oraz przestawienie stanowisk Członków Zespołu w zakresie:

Czytaj więcej...

Zagożenia w transporcie drogowym.

NSZZ „Solidarność”  w całej Polsce uczestniczyła w dużej akcji informacyjnej o zagrożeniach jakie niosą zmiany w ustawodawstwie Unijnym dotyczącym transportu drogowego. Wydłużenie czas pracy przy jednoczesnym skróceniu czasu wypoczynku będzie miało katastrofalne skutki   dla bezpieczeństwa wszystkich kierowców, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Związkowcy rozdawali ulotki informacyjne na terminalach kontenerowych w Gdyni i Szczecinie, na parkingach, w super i hiper marketach, na szybach autobusów w relacjach dalekobieżnych i pojazdach TAXI. 

Zdjęcia

Drogie koleżanki i koledzy kierowcy zawodowi!

Drogie koleżanki i koledzy – kierowcy zawodowi!

Protest kierowców zawodowych 26.10.2021 od godz. 6 do 20.

Kierowcy zawodowi mają dość lekceważenia!!!

Rząd chce likwidacji podróży służbowej i tym samym zabrać nam diety i ryczałty nie dając nic w zamian. 

Nie zgadzamy się na dalsze okradanie kierowców z należnych im apanaży.

Nie zgadzamy się na nakładanie bardzo wysokich kar za wykroczenia nie będące bezpośrednią winą kierowcy.

Nie zgadzamy się na karanie wyłącznie kierowców tj. zabieranie kierowcom uprawnień (prawa jazdy) za wykroczenia popełniane wspólnie i w porozumieniu 

z pracodawcom.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw 

w swoim obecnym brzmieniu kwalifikuje się do kosza.

Musimy upomnieć się o nasze prawa w sposób zdecydowany.

Czytaj więcej...

Pikieta pod gmachem Ministra Infrastruktury

26 października br. w Warszawie pod gmachem Ministra Infrastruktury odbyła się pikieta zorganizowana przez Radę Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność przy wsparciu Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność". Powodem pikiety był brak dialogu i konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym dotyczącej kierowców zawodowych.

- Stwierdzamy, że Trójstronny Zespół ds. Transportu Drogowego faktycznie nie działa (ostatnie spotkanie było w 2017 r.) - powiedział Tadeusz Kucharski, przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność". - Przez cały okres uzgodnień Pakietu Mobilności na poziomie unijnym konsultacje ze stroną związku zawodowego de facto nie miały miejsca - dodał.

Związkowcy krytykują zmiany w przedstawionym projekcie ustawie o czasie pracy kierowców w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Nowelizacja ustawy doprowadzi do likwidacji diet i ryczałtów za nocleg (czyli tych części wynagrodzenia, od których nie ma obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne) nie dając nic w zamian - wyraża obawy kierowców Tadeusz Kucharski.

Kolejne wątpliwości budzi propozycja resortu dotycząca składki ubezpieczeniowej, która będzie odprowadzana od kwoty równej przeciętnemu wynagrodzeniu w Polsce.

 - Taka propozycja w pewnym zakresie realizuje oczekiwania związku zawodowego – aby składka była odprowadzona od wyższej kwoty (w tej chwili jest w praktyce odprowadzana od kwoty bliskiej minimalnemu wynagrodzeniu) - przyznaje szef KSTD, ale natychmiast zaznacza, że projekt nie był przedyskutowany i nadal nie rozwiązuje niskich wynagrodzeń kierowców.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.