^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Badania naukowe potwierdzają dążenie w kierunku wcześniejszej emerytury dla kierowców zawodowych.

Informacja uzyskana od naszego przyjaciela związkowca członka ETF

Juan Pedro Garcia Rosales

Badanie naukowo potwierdza wcześniejszą emeryturę przewoźników (elperiodicodearagon.com)

Badania naukowe potwierdzają dążenie w kierunku wcześniejszej emerytury dla kierowców zawodowych.

Tradime Aragón przedstawia raport na temat chorób zawodowych opracowany przez Uniwersytet Complutense w Madrycie, który podkreśla twardość zawodu. Organizacja domaga się współczynników redukcji, aby umożliwić przejście na wcześniejszą emeryturę bez negatywnych skutków na wysokość przyszłych świadczeń.

Tradime Aragón,większościowe stowarzyszenie między mniejszymi MŚP a osobami samozatrudnionymi we wspólnocie autonomicznej, przedstawiła w piątek badanie, które naukowo potwierdza jedno z historycznych twierdzeń tej grupy zawodowej: wcześniejszą emeryturę. 

 

Raport, opracowany przez Uniwersytet Complutense w Madrycie szczegółowo opisuje i aktualizuje surowość zawodu i dotkliwość sytuacji kierowców zawodowych w Hiszpanii.

zdstawiony na konferencji w Saragossie zainaugurowanej przez Minister Gospodarki, Planowania i Zatrudnienia Rządu Aragonii, Martę Gastón, w którym poruszono kwestię zdrowia kierowcy, które pogorsza się wraz z wiekiem, występowaniem różnych patologii oraz chorób związanych z wykonywanym  zawodem.

Tradime od dawna wysuwa wniosek, aby samozatrudnieni i zatrudnieni kierowcy mieli możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę poprzez zastosowanie współczynników premii, jak to już ma miejsce w innych zawodach, "w których uwzględnia się niebezpieczeństwo i warunki pracy", przypomniał prezes stowarzyszenia José Antonio Moliner.

To „historyczne twierdzenie" spowodowałoby większe bezpieczeństwo na drogach, zarówno dla samych kierowców, jak i dla wszystkich użytkowników dróg, ponieważ stwierdził „wiek stanowi czynnik decydujący o utracie lub spadku niektórych zdolności motorycznych, sensorycznych i poznawczych niezbędnych do bezpiecznej jazdy" i innych aspektów potwierdzonych w treści badania.

Niebezpieczne i niepokojące warunki pracy

Badanie opiera swoje wnioski na trzech podstawowych filarach, takich jak sprawozdania sporządzone przez sam rząd Hiszpanii, oficjalne bazy danych, obiektywne opracowania i obliczenia oraz przegląd dokumentacji międzynarodowych badań, które przeniesione na poziom krajowy potwierdzają niebezpieczeństwo i trudności tego zawodu.

W badaniu zwrócono uwagę na ryzyko w zawodzie kierowcy drogowego transportu rzeczy „ze względu na bolesne, niebezpieczne, niezdrowe, a czasem toksyczne warunki pracy, które pogarszają się wraz z wiekiem". Wyszczególniono również, że „branża transportowa będzie miała wzrost aktywności, więc rozwiązanie problemów będzie wymagało oparcia się na opracowanych już rozwiązaniach systemowych,  stosowanych w podobnych dziedzinach”.

Z drugiej strony badania wskazują na brak wymiany pokoleniowej, ponieważ jest to już "zanikający" zawód. Według naukowców, którzy przygotowali tę pracę liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych jest mniejsza, co wspiera profesjonalizm sektora, Jeśli chodzi o zdrowie kierowcy, raport podkreśla wysokie wskaźniki zachorowalności i śmiertelności, tak że częste patologie u tych pracowników (zawał serca, udary, nadciśnienie, cukrzyca itp.)  "powinny być uważane za choroby zawodowe", twierdził Moliner.

Wnioski z badania ukierunkowane są na długowieczność profesjonalistów, ponieważ od pewnego czasu wzrasta liczba wypadków, zwiększa się możliwość występowania chorób zawodowych oraz zbytni wzrost obciążenia fizycznego.

Ze swojej strony minister Marta Gastón wykazała "całkowite poparcie" rządu Aragonii dla tych żądań, aby odbyły one "udaną podróż do końca" i zadeklarowała "uczynić ten zawód bardziej atrakcyjnym", aby promować zmianę pokoleniową w tym sektorze     a także w logistyce.

W prezentacji raportu, który odbył się w hotelu Zentro w Saragossie, uczestniczył szef zespołu badawczego Wydziału Medycyny Uniwersytetu Complutense w Madrycie Juan Castellote oraz profesor medycyny na Uniwersytecie w Saragossie i badacz w Instytucie Badań nad Zdrowiem Aragonii (IIS Aragón). Marcin Laclaustra.

 

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.