^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Sprzeciw wobec modyfikowania dotychczasowych zasad dotyczących okresów odpoczynku

Warszawa, dnia 21.11.2018r.

Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa

Szanowny Panie Muinistrze,

Rada Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ Solidarność wyraża swoje zaniepokojenie propozycją prezydencji austriackiej w zakresie możliwego kompromisu w zakresie Pakietu Mobilności. Wyrażam sprzeciw wobec modyfikowania dotychczasowych zasad dotyczących okresów odpoczynku oraz okresu rozliczeniowego w ramach którego odpoczynek tygodniowy winien być udzielony. Wydłużenie okresu z 2 do 4 tygodni  postrzegamy jako sprzeczne z elementarnym interesem pracownika. Nasz sprzeciw wzbudza także możliwość wprowadzania regulacji dopuszczających spędzanie przez  kierowcę odpoczynku tygodniowego oraz wyrównawczego odpoczynku tygodniowego w kabinie. 

 

W rzeczywistości: 

a)  kabina nigdy nie będzie większa niż 4m2 z czego 80% powierzchni jest zajmowane przez 

      deskę rozdzielczą, siedzenie kierowcy i pasażera, leżankę; 

b)   leżanka nigdy nie będzie szersza niż 80 cm; 

c) większość tych leżanek ma wycięcia umożliwiające regulację siedzenia pasażera 

      i kierowcy. 

d)   kabina nigdy nie będzie mieć urządzeń sanitarnych. 

e)   90% ciężarówek nie posiada klimatyzacji postojowej. 

f)  99% ciężarówek poruszających się po drogach Europy posiada silnik wewnątrz kabiny   pojazdu. 

Rozporządzenie 561/2006 pozwala już w obecnym stanie prawnym spędzić kierowcy 

12 pełnych dni w kabinie. Jeśli chodzi o umożliwienie kierowcom spania 

w bezpiecznych miejscach parkingowych - istnieje tak dotkliwy brak takich parkingów, 

że odstępstwo od dotychczasowych reguł  jest całkowicie bezpodstawne.

Zwracamy uwagę na fakt , że propozycja prezydencji austriackiej  jest sprzeczna z definicją odpoczynku przewidzianą w art. 4 (f),  Rozporządzenia 561/2006, w szczególności: „odpoczynek oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem". Jeśli kierowca nie jest w stanie swobodnie spełnić tego warunku, cotygodniowy odpoczynek spędzony w kabinie winien być  traktowany jako czas pracy  a co za tym idzie musi zostać odjęty od tygodniowych harmonogramów pracy kierowców. Apelujemy zatem aby Ministerstwo Infrastruktury podczas dyskusji w Radzie, stało na stanowisku by utrzymać obecne przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku. Wprowadzenie w życie propozycji prezydencji austriackiej w tym obszarze   spowoduje wyłącznie zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz doprowadzi do licznych przyszłych spraw sądowych.

Z wyrazami szacunku 

za Radę Sekcji

Tadeusz Kucharski

Gerard Skroński

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 Pismo Piotr Duda

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.