W dniach 1-2 lutego kolejni członkowie naszego Związku  poszerzali swoją wiedzę z zakresu rozwoju zakładowych struktur NSZZ „Solidarność”. W zajęciach, które tradycyjnie poprowadził Janusz Zabiega – szef i trener Działu Szkoleń i Rozwoju Związku KK NSZZ „Solidarność”, uczestniczyli związkowcy z Białegostoku i Oddziałów Regionu. To była kolejna okazja do uświadomienia sposobu funkcjonowania Związku dziś oraz przyjrzenia się pracy liderów związkowych i całych Komisji Zakładowych. Między innymi, zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia lidera w zakładzie pracy oraz zaangażowania w działalność związkową wielu członków Związku. Efektem szkolenia było opracowanie planu rozwoju poszczególnych Organizacji Zakładowych z powołaniem zespołu oraz podziałem zadań i obowiązków. Nie ulega wątpliwości, iż skuteczność działania i osiąganie wymiernych rezultatów jest większe w zespołowym prowadzeniu działań w zakładzie pracy, w tym szczególnie w organizowaniu pracowników.

 http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/