Andrzej Kołodziejski: Chcemy, żeby to był związek ludzi młodych
Obecnie funkcjonujemy w 13 Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej. Mamy 18 organizacji zakładowych i międzyzakładowych. Naszym działaniem objętych jest ponad 70 jednostek - mówi Andrzej Kołodziejski, nowo wybrany przewodniczący Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej NSZZ "Solidarność".
I Walne Zebranie Delegatów Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej NSZZ "Solidarność" to dość przełomowy i historyczny moment. Nasza struktura powstała niemal 11 miesięcy po wejściu w życie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych. To ogromny sukces, który dowodzi wielkiej świadomości społecznej funkcjonariuszy i pracowników całego naszego resortu - powiedział portalowi Tysol.pl Andrzej Kołodziejski.

- Dzisiejsze wybory, w których zwyciężyłem to ogromne wyzwanie, funkcja przewodniczącego to zdecydowanie więcej obowiązków niż przywilejów. Obecnie funkcjonujemy w 13 Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej. Mamy 18 organizacji zakładowych i międzyzakładowych. Naszym działaniem objętych jest ponad 70 jednostek. Ludzie chcą czegoś nowego. Chcemy, żeby to był związek zawodowy ludzi młodych, którzy na co dzień pełnia służbę w jednostkach podstawowych - dodał nowo wybrany przewodniczący Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej NSZZ "Solidarność".