W dniach 25 - 26 października 2018 roku w Częstochowie odbył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Delegaci podjęli ważne uchwały, apele i stanowiska.

Hymnem państwowym rozpoczął się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda powitał dostojnych gości. Zanim to nastąpiło, minutą ciszy uczczono pamięć członków związku, którzy odeszli w minionej kadencji "na wieczność". 


-Przewodniczący Piotr Duda powiedział:
Dzisiaj kulminacja święta NSZZ Solidarność. Ten zjazd w Częstochowie jest wyjątkowy, już mówiłem, że modliliśmy się na Jasnej Górze, zawierzyliśmy Solidarność Matce Boskiej Częstochowskiej, to wielkie wydarzenie. Spotykamy się w 100-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Doskonale wiemy, jako ludzie Solidarności, że nie byłoby celebrowania tej wspaniałej rocznicy, gdyby nie Solidarność, gdyby nie zryw robotników w 1980 r. To kolejna wspaniała rocznica, 40. rocznica pontyfikatu Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, bez którego nie byłoby Solidarności. Cieszę się, że możemy spotkać się w Częstochowie, że możemy historycznie gościć na zjeździe sprawozdawczym prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Ppolskiej Andrzeja Dudę. Dziękujemy, że jest pan z nami. Cieszę się, że jest z nami premier Beata Szydło. Jest z nami przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, pani Elżbieta Rafalska - powiedział przewodniczący Piotr Duda.

07 czerwca 2018 roku w Łodzi odbyło się Pierwsze posiedzenie Nowo wybranej Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność".
Podczas pierwszego posiedzenia Rady w tajnym głosowaniu dokonano wyboru Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów na nową kadencje.Pierwsze Posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Kadencja 2018 - 2022


 

W dniach 06 - 07 czerwca 2018 roku w Łodzi odbył się XVII Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ ”Solidarność”.

 

W dniach 9-10 września 2014 r. w Spale odbyło się seminarium na temat: Strategiczne Ramy Działania Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność". Referentem prezentacji dotyczącej polityki społecznej była Ewa Tomaszewska. Po seminarium odbyło się posiedzenie Rady KS EiR na którym przyjęto dokument w sprawie strategii działania KS EiR oraz stanowisko w sprawie zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Była prezes ZUS Aleksandra Wiktorow, która obecnie jest rzecznikiem ubezpieczonych, twierdzi że: emerytury muszą być niższe.