RADA REGIONALNEJ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW

 

Przewodnicząca

Teresa Bubel

Wiceprzewodniczący

Roman Fijałkowski

Leon Limanowski

Sekretarz

Danuta Krygier

Członkowie rady

Łucja Bagnowska

Maria Krawczyk

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodnicząca

Jolanta Kępa

Członkowie

Janina Szczepańska

Kazimierz Gapski