RADA REGIONALNEJ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW

 

Przewodniczący

Janusz Szczepaniak

Wiceprzewodniczący

Ryszard Łoński

Sekretarz

Teresa Parniewska

Skarbnik

Anna Witkowska

Członek

Ewa Izydorczyk

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodnicząca

Jadwiga Olender

Członkowie

Anna Szwabowicz

Mirosław Warczachowski

DELEGACI

 

Delegaci na WZD RSEiR

z OMEiR

Lech Czerny

Ewa Izydorczyk

Teresa Kmita

Zenon Lasoń

Ryszard Łoński

Katarzyna Olejniczak

Jadwiga Olender

Teresa Parniewska

Janusz Szczepaniak

Mirosław Warczachowski

Anna Witkowska

z Koła Oświaty

Barbara Czyżak

Anna Szwabowicz

Teresa Zacharska

Urszula Zdanowicz

Delegaci na WZD Regionu

Janusz Szczepaniak

Jadwiga Olender

Delegat na KKD KSEiR

Janusz Szczepaniak