RADA REGIONALNEJ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Imielski

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Szałowski

Marian Abramczyk

Sekretarz Rady

Grażyna Erbel

Skarbnik Rady

Danuta Okraj

Członkowie Rady

Alfreda Gąska

Aleksandra Markowska

Wiesław Kwiatkowski

Zdzisław Ślusarczyk

Leokadia Kaczmarska

Jadwiga Winiarska

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Lucyna Mikołajczyk

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Barbara Lebida

Henryk Kotarski